Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнительных мерах по сохранению кадрового потенциала и его развитию на предприятиях авиационной и космической отраслей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.09.2014 № 5099
Дата рассмотрения: 22.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про додаткові заходи щодо збереження кадрового потенціалу та його розвитку на підприємствах авіаційної та космічної галузей"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України розроблено народними депутатами України Немілостівим В. О., Богуслаєвим В. О., Задорожним В. К., Святашем Д. В. за зверненням федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини та Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля".

Прийняття Закону України обумовлюється необхідністю збереження унікальних технологій розробки ракетно-космічної техніки та кадрового потенціалу на підприємствах авіаційної та космічної галузей.

Підприємства авіаційної та космічної галузей відчувають гострий кадровий дефіцит. Останніми роками склався стійкий від'ємний баланс: кожного кварталу підприємства галузей залишає більше працівників, ніж влаштовується на роботу. У першу чергу звільняються спеціалісти, які, відпрацювавши 3 - 4 роки і набувши певної кваліфікації, шукають постійну роботу у більш платоспроможних роботодавців. Крім кадрів, втрачаються кошти, як вкладені державою в безкоштовне навчання, так і витрачені підприємствами на підвищення професійної майстерності молоді. Фактично, державний сектор економіки перетворився на кузню кваліфікованих промислових кадрів для недержавного. Унаслідок зазначених чинників постійно зростає середній вік працівників, який сягає 55 років, а за особливо дефіцитними професіями, такими як інженери-технологи й інженери-конструктори, - близько 65 років. Зважаючи на термін набуття необхідної кваліфікації (7 - 10 років роботи на підприємстві), ситуація наближається до непоправної, оскільки через кілька років не буде можливості передавати набутий досвід, знання та вміння саме молодим працівникам. Цей факт призведе до втрати унікальних технологій та розробки авіаційної та космічної галузей.

2. Мета та шляхи її досягнення

Цей Закон України розроблено з метою укріплення кадрового потенціалу на підприємствах авіаційної та космічної галузі, передачі молодим працівникам досвіду конструкторських і технологічних розробок, організації нових робочих місць для випускників вищих навчальних закладів України, зменшення плинності кадрів шляхом підвищення соціального рівня працівників щодо житлового забезпечення.

3. Правові аспекти

Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки" від 11.11.2009 N 1249.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку державних підприємств "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля" від 10 квітня 2009 року N 491.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 року N 1560-XII.

Закон України "Про фінансово-кредитні механізми й управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19 червня 2003 року N 978-IV.

Закон України "Про іпотеку" від 5 червня 2003 року N 898-IV.

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно" від 28 січня 2003 року N 7/5.

Цивільний кодекс України, книга третя, розділ I. Право власності.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань, за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.

Згідно із статтею 10 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми й управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 N 978-IV виконання зобов'язань забудовника за договором, укладеним між ним та керівником фонду, забезпечується встановленням іпотеки.

Проте відповідно до статті 14 Закону України "Про іпотеку" від 05.06.2003 N 898-IV забороняється передача в іпотеку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Істотним також являється те, що відповідно до статті 11 Закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91 N 1560-XII пріоритетом державного регулювання інвестиційної діяльності визначено інвестиційну діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах, насамперед у соціальній сфері, технічному та технологічному вдосконаленні виробництва, створенні нових робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту, впровадженні відкриттів та винаходів.

Прийняття цього Закону дозволить державним підприємствам авіаційної та космічної галузей, що не підлягають приватизації, будувати доступне житло згідно з двосторонніми договорами між суб'єктами (Замовник та Забудовник) інвестиційної діяльності, за рахунок інвестицій працівників галузей, що приведе до розширення спроможності працівників державних підприємств, у тому числі й молодих спеціалістів, поліпшити свої житлові умови, а саме придбати якісне житло за цінами, значно нижчими від ринкових цін. Також це дасть можливість скоротити майже в два рази терміни будівництва житла та введення його в експлуатацію, значно зменшити термін оформлення документів на право власності об'єктів будівництва в органах Державної реєстраційної служби при Міністерстві юстиції України. На сьогодні цей термін становить понад один рік.

Реалізація цього Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція зацікавлених органів

Прийняття Закону України "Про додаткові заходи щодо збереження кадрового потенціалу та його розвиток на підприємствах авіаційної та космічної галузей" потребує погодження з Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом, ДКА України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України дозволить:

створити додаткові умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі в різних регіонах України, збереження робочих місць;

здешевити вартість житла;

частково розв'язати соціально-житлові проблеми населення регіонів України.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону України не містить правил та процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних порушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України буде розміщено на сайтах Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Проект Закону України опрацьований Федерацією організацій роботодавців Дніпропетровщини.

Проект Закону України обговорювався на державних підприємствах космічної галузі, в Національному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", та Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

9. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про додаткові заходи щодо збереження кадрового потенціалу та його розвиток на підприємствах авіаційної та космічної галузей" дозволить укріпити кадровий потенціал державних підприємств авіаційної та космічної галузей, вирішити одну з найгостріших соціальних проблем - забезпечення житлом молодих спеціалістів і спеціалістів вищої категорії, що дасть можливість зберегти унікальний науково-технічний потенціал, набутий підприємствами за роки плідної роботи та сприятиме збереженню наступності поколінь.

 

Народні депутати України

В. О. Немілостівий

В. О. Богуслаєв

В. К. Задорожний

Д. В. Святаш

Опрос