Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.09.2014 № 5067
Дата рассмотрения: 11.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

16 лютого 2012 року на Пленарному засіданні FATF схвалено нові Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму (FATF).

У зв'язку з цим, національне законодавство потребує змін з метою урахування нових Рекомендацій FATF, які є основним джерелом міжнародних стандартів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Імплементація їх положень в законодавство України є надзвичайно важливим завданням, що стоїть перед нашою країною сьогодні. За результатами ґрунтовного системного аналізу Рекомендацій, можна дійти до висновку про необхідність суттєвого перегляду Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму".

В зв'язку з цим, Держфінмоніторингом України підготовлено проект Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - проект Закону).

Також, метою розробки проекту Закону є виконання домовленостей в рамках угоди "стенд-бай" (SBA) з Міжнародним валютним фондом і урахування пропозицій до національного законодавства експертів FATF, МВФ та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

Проектом Закону пропонується комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу за такими напрямками:

- запровадження національної оцінки ризиків системи фінансового моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;

- виокремлення заходів щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- зміни до підходу щодо визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до предикатних);

- вдосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації);

- здійснення фінансового моніторингу щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій;

- встановлення порогу для міжнародних грошових переказів;

- зняття порогових сум для здійснення фінансового моніторингу ріелторами та нотаріусами;

- виключення осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150000 грн., з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;

- поліпшення процедури зупинення фінансових операцій.

Проектом Закону пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Водночас, проект Закону передбачає внесення змін до інших кодифікованих та законодавчих актів, які витікають із нього та направлені на реалізацію його норм.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Указ Президента України від 08.04.2011 N 446 "Про Положення про Міністерство фінансів України";

Указ Президента України від 13.04.2011 N 466 "Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України";

Цивільний кодекс України;

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Податковий кодекс;

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

Закон України "Про банки і банківську діяльність";

Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";

Закон України "Про нотаріат";

Закон України "Про страхування";

Закон України "Про кредитні спілки";

Закон України "Про боротьбу з тероризмом";

Закон України "Про аудиторську діяльність";

Закон України "Про громадські об'єднання";

Закон України "Про виконавче провадження";

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму;

Директива Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26 жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджений із зацікавленими державними органами.

Проект Закону погоджено без зауважень Національним банком України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Міністерством інфраструктури України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною фіскальною службою України, Міністерством закордонних справ України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг проект Закону погоджено із зауваженнями, які частково враховані у законопроекті.

За результатами проведеної правової експертизи, проект Закону погоджено Міністерством юстиції України із зауваженнями щодо неузгодженості з актами такої ж юридичної сили та невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, які частково враховані в проекті Закону.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, потреб регіонів, впливу на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

З метою громадського обговорення проект Закону був розміщений на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Прийняття проекту регуляторного акта як закону надасть можливість вдосконалити організацію первинного та державного фінансового моніторингу та підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених цим проектом, немає.

Строк дії регуляторного акта необмежений.

Реалізація вимог регуляторного акта не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат.

Рівень поінформованості населення з основних положень регуляторного акта - високий.

Базове відстеження буде проведене після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження передбачається через 1,5 роки після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше 2 років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта передбачається здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Визначення результативності регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою прямого або опосередкованого спілкування з суб'єктами первинного і державного фінансового моніторингу, а також шляхом проведення семінарів, круглих столів з представниками зацікавлених сторін.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, буде розглядатись можливість їх виправлення через внесення відповідних змін.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону дозволить удосконалити положення національного законодавства в сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та підвищити ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також дозволить забезпечити виконання Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та домовленостей в рамках угоди "стенд-бай" (SBA) з Міжнародним валютним фондом.

 

В. о. Міністра

А. Мярковський

Опрос