Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об аренде земли" (относительно минимального размера годовой арендной платы за пользование земельным участком сельскохозяйственного назначения, земельной долей (паем))

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.09.2014 № 5066
Дата рассмотрения: 11.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" (щодо мінімального розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм))"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проведення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва призвело до отримання селянами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), які за відсутності достатніх технічних, економічних, ресурсних умов щодо можливості ефективної індивідуальної обробки в своїй більшості були передані в оренду сільськогосподарським підприємствам.

Правова незахищеність селян, власників сільськогосподарських земель на першому етапі укладення договір оренди призвело до пріоритетності захисту в договорах інтересів орендарів.

Практика реалізації прав приватної власності на земельні ділянки виявила, що одним з проблемних питань, яке виникає у стосунках орендаря та орендодавців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) є розмір та форма орендної плати за користування земельною ділянкою.

Указом Президента України від 03.12.99 р. N 1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" передбачено, що укладання підприємствами, установами, організаціями, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, договорів оренди земельної частки (паю) з власниками цих часток, паїв з виплатою орендної плати в натуральній або грошовій формі є обов'язковим; встановлення сторонами договору оренди земельної частки (паю) розміру плати за її оренду на рівні не менше одного відсотка визначеної відповідно до законодавства вартості орендованої земельної частки (паю). Надалі Указом Президента України N 92/2002 від 02.02.2002 р. орендна плата збільшена до 1,5 відсотка, а Указом N 725/2008 від 19.08.2008 р. - до 3 відсотків.

Проте, незважаючи на прийняті рішення на підзаконному рівні, їх реалізація на практиці ускладнюється відсутністю належного врегулювання на рівні закону.

Ситуація ускладнюється і тим, що відповідно до правової позиції Верховного Суду України, зазначеній в постанові від 25 червня 2011 року, Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)", до якого було внесено зміни Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)" і збільшено мінімальний розмір орендної плати до 3 %, має рекомендаційний характер. Він є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору, а не для автоматичної зміни умов договору оренди та підвищення орендної плати.

Крім того, складна ситуація щодо переукладання договорів оренди щодо підвищення розміру орендної плати до 3 відсотків ускладнюється і тим, що орендарі в більшості випадків розраховуються з орендодавцями в натуральній формі за завищеними цінами, які встановлюють самостійно.

На теперішній час, на основі проведеного аналізу можна стверджувати, що економічно обґрунтованим мінімальним розміром річної орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм) є шість відсотків.

Наслідком такого підвищення орендної ставки стане покращення матеріального становища селян, загальної соціальної ситуації та стимулювання розвитку інших галузей економіки в сільській місцевості.

Для додаткового захисту селян від створення схем фактичного нівелювання запропонованого підвищення розміру мінімального платежу, пропонується також зобов'язати орендарів сплачувати не менше половини річної орендної плати в грошовій формі.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

З метою встановлення економічно обґрунтованої мінімальної ставки річної орендної плати за землю, обов'язкової для всіх користувачів, гарантій форми оплати пропонується на законодавчому рівні встановити розмір річної плати за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), що перебуває у приватній власності, не менше 6 відсотки визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та зобов'язати орендарів сплачувати не менше половини від її загального розміру в грошовій формі.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону України пропонується внести зміни до статей 21 та 22 Закону України "Про оренду землі" щодо встановлення мінімального розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм) у розмірі 6 відсотків, визначеної відповідно до законодавства нормативної вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та встановити, що частина річної орендної плати в грошовій формі повинна складати не менше половини від загального розміру.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у даній сфері є: Закон України "Про оренду землі" від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV; Закон України "Про оцінку земель" 11 грудня 2003 року N 1378-IV; Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)" від 2 лютого 2002 року N 92/2002.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребуватиме.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків коштів з державного бюджету України або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту на законодавчому рівні врегулює питання мінімального розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм) та форми його оплати, що сприятиме покращенню соціально-економічної ситуації в сільській місцевості.

 

Народний депутат України

А. Л. Деркач

Опрос