Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно устранения несоответствий при взыскании военного сбора

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.09.2014 № 5047
Дата рассмотрения: 09.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення неузгодженостей при стягненні військового збору"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення неузгодженостей при стягненні військового збору" (далі - законопроект) розроблено з метою уникнення неоднозначного тлумачення правових норм, передбачених пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі - ПК України), які регламентують порядок адміністрування військового збору. Необхідно констатувати, що Уряд України, ініціювавши введення вказаного загальнодержавного збору, виходив з того, що об'єктом оподаткування буде саме заробітні плати та інших прирівняні до них виплати відповідно до цивільно-правових угод. Однак, виходячи з буквального тлумачення положень пункту 161 підрозділу 10 розділу XX ПК України, до об'єкта оподаткування військового збору можуть належати будь-які виплати за цивільно-правовими договорами, що значно розширює базу оподаткування, в порівнянні з тим, про що зазначав суб'єкт права законодавчої ініціативи. Фактично військовий збір може бути утриманий податковими агентами з будь-яких оподатковуваних доходів фізичних осіб, які сплачуються на підставі цивільно-правових договорів, в тому числі з процентів по поточним або депозитним вкладам, виплат по договорам купівлі-продажу будь-яких товарів!

Також необхідно відзначити, що законодавцем до сих пір не визначена база оподаткування військового збору, яка є грошовим вимірником об'єкта оподаткування. База оподаткування є одним із обов'язкових елементів податків та зборів в розумінні статті 7 ПК України.

Відповідно до пункту 29.1 статті 29 ПК України обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів.

Враховуючи вищевикладене, в чинному податковому законодавстві України відсутні правові підстави для стягнення військового збору, оскільки не визначена база оподаткування.

2. Цілі і завдання прийняття акта.

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є усунення неузгодженостей, які існують при адміністрування військового збору. Необхідно відзначити, що в чинній редакції пункту 161 підрозділу 10 розділу XX ПК України взагалі не врегульоване питання щодо бази оподаткування військового збору, яка є обов'язковим елементом для податків та зборів. Відповідно до пункту 29.1 статті 29 ПК України обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів.

Фактично, в даний час відсутні правові підстави для утримання податковими агентами даного загальнодержавного податку через відсутність механізму обчислення загальнодержавного збору.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта.

Законопроектом передбачається внести зміни до пункту 161 підрозділу 10 розділу XX ПК України, відповідно до яких пропонується конкретизувати об'єкт оподаткування військового збору, під яким розуміється доходи з джерелом виплати з України у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, у тому числі за цивільно-правовими договорами, які включаються до фонду оплати праці.

Згідно з чинною редакцією пункту 161 підрозділу 10 розділу XX ПК України до об'єкта оподаткування військовим збором можуть бути віднесені будь-які виплати згідно з цивільно-правовими договорами, не обмежуючись виплатами в рамках трудових правовідносин та іншими компенсаційними та прирівняними до них виплат згідно з цивільно-правовими договорами.

Також пропонується звільнити з-під об'єкта оподаткування військового збору будь-які доходи, отримані фізичними особами, які мають податкову адресу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим або на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція. Необхідно відзначити, що утримання та перерахування до Державного бюджету України вказаного загальнодержавного збору є неможливим через відсутність казначейського обслуговування з боку компетентних органів України на відповідних територіях.

Окрім того пропонується визначити базу оподаткування військового збору, яка є обов'язковим елементом податків та зборів відповідно до статті 7 ПК України, без якої справляння податку, збору не виявляється за можливе, виходячи з положень пункту 29.1 статті 29 ПК України.

Базою оподаткування військовим збором є загальна сума нарахованого доходу, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 1.2 цього пункту, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються виключно Податковим кодексом України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта.

Прийняття законопроекту створить правові підстави для обчислення та стягнення військового збору з доходів з джерелом виплати з України у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, у тому числі за цивільно-правовими договорами, які включаються до фонду оплати праці, оскільки буде визначена база оподаткування, без встановлення якої утримання та перерахування податковими агентами вказаного загальнодержавного збору не відповідає вимогам чинного податкового законодавства України.

 

Народний депутат України

О. В. Долженков

Опрос