Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления возможности гражданам получать нотариальные услуги в органе местного самоуправления села, поселка независимо от наличия нотариуса)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.09.2014 № 5046
Дата рассмотрения: 09.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання можливості громадянам отримувати нотаріальні послуги в органі місцевого самоврядування села, селища незалежно від наявності нотаріуса)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту, який передбачає надання можливості мешканцям сіл та селищ отримувати у своєму органі місцевого самоврядування найбільш прості та достатньо запитувані нотаріальні послуги (в тому числі послуги щодо посвідчення довіреності) незалежно від наявності в селі, селищі нотаріуса, обґрунтовується наступним.

Чинним законодавством вже передбачено надання органами місцевого самоврядування найбільш простих і достатньо запитуваних нотаріальних послуг населенню. Але органи місцевого самоврядування можуть надавати ці послуги тільки за умови, що в населеному пункті немає нотаріуса. Тобто при появі у селі, селищі, наприклад, одного приватного нотаріуса, мешканці стають позбавлені можливості вибору надавача нотаріальних послуг і, як наслідок, приватний нотаріус-монополіст має можливість зловживати своїм монопольним становищем, "диктуючи" невигідні умови сільському населенню. Адже держава не встановлює чітко зафіксовані ціни на послуги приватних нотаріусів. Так відповідно до статті 31 Закону України "Про нотаріат" приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.

Крім того, не можна взагалі погодитись із позицією держави про те, що за найбільш прості нотаріальні послуги люди у селі, селищі мають обов'язково сплачувати достатньо великі для них гроші нотаріусу в разі його наявності у населеному пункті, а не отримувати ці послуги у своєму органі місцевого самоврядування за невелику доступну для них плату. Адже навіть 100 або 200 гривень за нотаріальні послуги - це вже занадто велике фінансове навантаження на сільського мешканця, оскільки пенсії, соціальні виплати в Україні дуже маленькі і їх не вистачає на саме необхідне; працевлаштуватись у сільській місцевості також вкрай важко; продавати самостійно вироблену продукцію (як продукцію рослинництва, так і продукцію тваринництва, наприклад молоко) сільське населення часто змушене за безцінь і т. д. За таких обставин вкрай несправедливо з боку держави забороняти сільським мешканцям отримувати прості нотаріальні послуги у своєму органі місцевого самоврядування лише тому, що у селі, селищі з'явився нотаріус.

Слід зазначити, що виборці неодноразово звертались до народних депутатів у зв'язку з тим, що мешканцям сіл, селищ потрібно надати можливість отримувати найбільш прості нотаріальні послуги (зокрема послуги щодо посвідчення довіреностей) у своєму органі місцевого самоврядування незалежно від наявності в селі, селищі нотаріуса. Бо це значно спростить та здешевить отримання сільськими мешканцями таких послуг, що, в умовах дуже низького рівня доходів більшості населення України, є дуже важливим.

Оскільки прийняття запропонованих законопроектом змін дасть можливість зробити життя у сільській місцевості більш зручним та привабливим (адже необхідні мешканцям послуги можна бути отримати в органі місцевого самоврядування), то можна прогнозувати, зокрема, і позитивний вплив законопроекту, в разі його прийняття, на вирішення проблеми із масовим переїздом сільського населення на проживання до міських населених пунктів.

2. Цілі, завдання, загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект покликаний покращити комфортність проживання у сільській місцевості шляхом надання можливості громадянам отримувати найбільш прості та достатньо запитувані нотаріальні послуги (зокрема послуги щодо посвідчення довіреності) в органі місцевого самоврядування села, селища незалежно від наявності там нотаріуса.

Законопроектом пропонується внести відповідні зміни до Цивільного кодексу України та до Закону України "Про нотаріат". Цими змінами передбачається, що нотаріальні послуги, передбачені статтею 37 Закону України "Про нотаріат", будуть надаватись органами місцевого самоврядування сіл, селищ незалежно від того, є чи немає у населеному пункті нотаріус. Адже відповідно до чинної редакції цієї статті тільки за умови відсутності у населеному пункті нотаріуса органи місцевого самоврядування вчиняють передбачені цієї статтею нотаріальні дії. А це такі нотаріальні дії: вжиття заходів щодо охорони спадкового майна; посвідчення заповітів (крім секретних); видача дублікатів посвідчених ними документів; засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; засвідчення справжності підпису на документах.

З огляду на положення інших статей Закону України "Про нотаріат" та з огляду на положення Цивільного кодексу України, зазначений у статті 37 Закону України "Про нотаріат" перелік нотаріальних дій, які вчиняють органи місцевого самоврядування, не є вичерпним. Так у статті 245 Цивільного кодексу України та у статті 40 Закону України "Про нотаріат" йдеться про те, що довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами. Але знову йдеться про те, що посвідчення довіреності в органі місцевого самоврядування можливе лише тоді, коли у населеному пункті немає нотаріуса. Тому законопроектом пропонується внести зміни і до вищезазначених статей Цивільного кодексу України та Закону України "Про нотаріат" для того, щоб посвідчення довіреностей у селі, селищі здійснювалось органами місцевого самоврядування незалежно від наявності у населеному пункті нотаріуса.

3. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Питання, яких торкається законопроект, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про нотаріат".

Так відповідно до статті 37 Закону України "Про нотаріат" у населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії: 1) вживають заходів щодо охорони спадкового майна; 2) посвідчують заповіти (крім секретних); 3) видають дублікати посвідчених ними документів; 4) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них; 5) засвідчують справжність підпису на документах. Зазначені посадові особи органів місцевого самоврядування не мають права на оформлення документів, призначених для використання за межами державного кордону.

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 245 Цивільного кодексу України довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами. Аналогічні положення містить стаття 40 Закону України "Про нотаріат".

В разі прийняття законопроекту реалізація його положень не потребуватиме внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету.

5. Очікувані соціально-економічні та інші наслідки застосування положень законопроекту після його прийняття

Запровадження змін, передбачених законопроектом, надасть можливість полегшити умови проживання у сільській місцевості, зберегти час і кошти мешканцям сіл, селищ, яким потрібні найбільш прості нотаріальні послуги, зміцнити довіру громадян до держави та її органів, позитивно вплинути на вирішення проблеми із масовим переїздом сільського населення на проживання до міських населених пунктів тощо.

 

Народний депутат України

С. Г. Міщенко

Опрос