Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях деятельности банка "Відродження"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.09.2014 № 5044
Дата рассмотрения: 08.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості діяльності банку "Відродження"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

З метою створення законодавчих підстав для управління проблемними активами банків вноситься пропозиція щодо прийняття окремого закону.

Проект Закону України "Про особливості діяльності банку "Відродження" розроблено з метою підвищення стабільності діяльності банківського сектору за рахунок покращення якості їх активів шляхом передачі права вимоги цих банків за зобов'язаннями боржників та/або цінними паперами, заборгованість за якими відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування та використання банками резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями є проблемною, до спеціалізованої банківської установи.

Проведення антитерористичної операції, маючи на меті встановлення законності на всій території України та захист її суверенітету, як побічний ефект, мала завдання величезної шкоди, що обчислюється мільярдами гривень всьому мирному населенню відповідних регіонів та всьому банківському сектору України.

Згідно законопроекту, банку "Відродження" мають передаватись проблемні активи, які знаходяться на території Донецької та Луганської областей, так як суттєвий обсяг простроченої заборгованості за кредитами посилює ризик ліквідності банків, негативно позначається на прибутковості, обмежує їхні можливості щодо кредитування, погіршує фінансовий стан цих банків.

Незадовільний фінансовий стан банків унеможливлює процес нормального кредитування населення та підприємництва, що є нагальною необхідністю при налагоджені нормальної життєдіяльності.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Проект Закону України "Про особливості діяльності банку "Відродження" розроблено з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів в банківську систему України, забезпечення ефективної процедури кредитування населення та бізнесу, яке постраждало в наслідок проведення антитерористичної операції

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроект визначає правовий статус та особливості діяльності банку "Відродження".

Запропоновані проектом Закону норми спрямовані на узгодження положень, що стосуються:

визначення законодавчих підстав діяльності банку "Відродження";

врегулювання питання процесуального правонаступництва при заміні сторони в зобов'язанні покладається на банк "Відродження" на всіх стадіях судового процесу та виконавчого провадження внаслідок відчуження проблемних активів банків;

обліку активів, які набуті банком "Відродження" від інших банків, та порядку розрахунків за операціями, які пов'язані з такими активами;

спрямування надходжень, які будуть одержані банком "Відродження" від роботи з активами банків;

звільнення банків та банку "Відродження" від плати за послуги, що надаються державними органами, які пов'язані із вчиненням правочинів з передачі активів банку "Відродження";

тощо.

4. Стан нормативно-правової бази

Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про банки і банківську діяльність", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про виконавче провадження", "Про судовий збір", "Про державне мито".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не вимагатиме використання коштів Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Схвалення проекту Закону України "Про особливості діяльності банку "Відродження" створить належні правові умови для ефективного управління проблемними активами банків, забезпечить зростання кредитування вітчизняних підприємств та населення, сприятиме активній участі цих банків у державних програмах розвитку економіки, що у свою чергу, сприятиме відновленню економіки України та зростанню валового внутрішнього продукту, а також економічному відновленню Луганської та Донецької областей.

 

Народний депутат України

І. Г. Фурсін

Опрос