Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно признания участниками боевых действий лиц, которые в составе добровольческих формирований территориальной обороны были привлечены государственными или общественными организациями либо самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.09.2014 № 5037
Дата рассмотрения: 05.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо визнання учасниками бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони були залучені державними або громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У даний час на території України триває антитерористична операція, в ході якої ведуться активні бойові дії за участю громадян України, що призвані на військову службу або добровільно виявили бажання захищати нашу країну від протиправних посягань на її територіальну цілісність.

В умовах протистоянь зі збройними формуваннями (терористичними групами), що планомірно підтримуються зовнішніми силами на території Донецької та Луганської областей, в антитерористичній операції взяло участь багато добровольців. З них були сформовані спеціальні підрозділи територіальної оборони, які не мають чітко визначеного юридичного статусу, у зв'язку з чим вказані особи залишаються незахищеними (чинним законодавством не передбачено визнання зазначеної категорії осіб учасниками бойових дій, а відтак вони позбавлені відповідних пільг і виплат у разі поранення чи загибелі).

На сьогодні добровольчі формування отримали законодавчий механізм щодо включення їх до складу підрозділів Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, але разом з тим поза увагою щодо врегулювання правового статусу залишилися особи, які брали участь у таких добровольчих формуваннях з моменту оголошення про проведення антитерористичної операції, але з різних причин (через граничний вік чи стан здоров'я), наразі не можуть бути призвані на військову службу.

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Терміновий розгляд і прийняття зазначеного законопроекту є вкрай важливим у зв'язку з необхідністю на належному рівні забезпечити соціальний захист особам, що добровільно приймали та приймають і на сьогоднішній день участь в антитерористичній операції, які стали інвалідами або отримали поранення, та які загинули (пропали безвісти), з визнанням їх учасниками бойових дій, а також наданням пільг членам їх сімей у разі втрати годувальника (загибелі, визнання безвісно відсутнім або який став інвалідом) як членам сімей учасників бойових дій.

Фактично стан, в якому перебуває Україна у зв'язку із зовнішньою збройною агресією, обтяжений складними фінансово-економічним кризовими умовами, вся важкість та основний тягар подолання яких лягає на звичайних громадян.

За таких обставин особливої актуальності набуває взаємопоєднання конституційного обов'язку, а також права Українського народу щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України з обов'язком держави щодо забезпечення соціального захисту громадян України, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, перебуваючи в районах антитерористичної операції, а також членів їхніх сімей.

Необхідність розроблення даного проекту Закону зумовлена потребою урівняти у правах учасників бойових дій під час проведення антитерористичної операції у складі добровольчих формувань територіальної оборони з 14 квітня 2014 року до моменту включення таких добровольчих формувань до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, з учасниками бойових дій, які особисто або члени їх сімей, одержують як грошові виплати, так і певний соціальний статус.

Проектом закону чітко визначено строк щодо прийняття рішень по питаннях, що виносяться. Строк обчислюється відповідно до Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України" від 14 квітня 2014 року N 405/2014 про початок та проведення антитерористичної операції на території України.

Необхідно зазначити, що такі новації підтримуються у суспільстві та достатньо широко висвітлені у засобах масової інформації. Однак, з метою закріпити рівні права військовослужбовців та добровільних учасників антитерористичної операції на рівні Закону, вноситься даний Законопроект.

У ст. 7 Закону України "Про основи національної безпеки України" визначено, що на сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності у суспільстві, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, зокрема, є незадовільний рівень соціального захисту учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їхніх сімей.

Отже, з метою забезпечення національної безпеки України, керуючись принципами соціальної справедливості та гуманності, пропонується додати до переліку учасників бойових дій осіб, які добровільно брали участь у бойових діях в районах проведення антитерористичній операції з часу оголошення антитерористичної операції до моменту включення таких осіб у складі добровольчих формувань до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, а також надати пільги членам їхніх сімей у разі втрати годувальника (загибелі, визнання безвісно відсутнім або який став інвалідом) під час участі у антитерористичній операції. На меті також є створення такого рівня соціального та правового захисту зазначеним особам, на який вони заслуговують відповідно до виконаного ними громадського обов'язку, доведеної в бою відданості державі та готовності до самопожертви.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект має за мету на законодавчому рівні визнати статус учасників бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони були залучені державними або громадськими організаціями або самоорганізувалися для прийняття участі в антитерористичній операції, які стали інвалідами або отримали поранення та які загинули внаслідок участі у антитерористичній операції, а також надання пільг членам їхніх сімей у разі втрати годувальника (загибелі, визнання безвісно відсутнім або який став інвалідом) під час участі у антитерористичній операції з 14 квітня 2014 року до моменту включення таких добровольчих формувань до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом запропоновано доповнити Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", додавши до переліку учасників бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони були залучені державними або громадськими організаціями або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, чи забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції з 14 квітня 2014 року до моменту включення таких добровольчих формувань до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, а також надати членам їхніх сімей у разі втрати годувальника (загибелі, визнання безвісно відсутнім або який став інвалідом) статус членів сімей учасників бойових дій.

У проекті також пропонується визначити статус осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (волонтерської діяльності на території проведення антитерористичної операції), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом, на сьогодні регулюють:

- Конституція України,

- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткового фінансування у поточному році.

6. Очікувані правові та соціальні наслідки прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме забезпеченню належного соціального захисту осіб і надасть додаткові гарантії для учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, та, в свою чергу, сприятиме покращенню їхнього бойового духу і морального настрою. Законопроект надасть усвідомлення українським патріотам відчуття міцної підтримки з боку держави, територіальну цілісність якої вони боронили і боронять, ризикуючи життям, сприятиме утвердженню принципів соціальної справедливості та гуманності, європейської спрямованості України в сфері захисту інтересів своїх громадян.

Таким чином, соціальним наслідком прийняття запропонованих законодавчих змін стане зменшення напруги в суспільстві, яка викликана триванням антитерористичної операції, та підтвердження з боку держави поваги до всіх захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

 

Народний депутат України 

А. К. Кінах

Опрос