Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (относительно выплаты штрафа и пени в пользу граждан, которым задержана пенсия, стипендия, социальная выплата, денежное обеспечение, заработная плата)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.09.2014 № 5035-1
Дата рассмотрения: 18.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" (щодо виплати штрафу і пені на користь громадян, яким затримано пенсію, стипендію, соціальну виплату, грошове забезпечення, заробітну плату)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту, який направлений на законодавче врегулювання питань виплати штрафних санкцій на користь громадян, яким вчасно не виплачено заробітну плату, грошове забезпечення, пенсію, стипендію, соціальні виплати, обґрунтовується необхідністю ліквідувати відповідні законодавчі прогалини.

Завдяки прийняттю законопроекту вдасться посилити захист прав та законних інтересів працівників, пенсіонерів, студентів та громадян, які отримують соціальні виплати, ліквідувати економічну доцільність затримки відповідних виплат, гарантувати на рівні закону виплату на користь громадян штрафних санкцій в разі затримки цих виплат, збалансувати права і обов'язки сторін трудових відносин, а також збалансувати права і обов'язки платників податків та єдиного внеску, з одного боку, і держави, з іншого боку, тощо.

На сьогодні дії уряду викликають обурення в суспільстві. Насамперед, через соціальну несправедливість. Наприклад, пропонуючи вводити пеню за затримку в оплаті житлово-комунальних послуг, уряд забуває про затримки у сплаті заробітної плати і пенсій, про значне знецінення гривні і відсутність будь-якої індексації.

Примусовий апарат держави має безліч можливостей застосовувати штрафні санкції, нараховувати і стягувати пеню щодо підприємців і бізнесу у разі несвоєчасних сплаті податків та інших платежів. При цьому, законодавство не передбачає сплати аналогічних штрафів і пені на користь громадянина, якому затримано соціальні виплати, стипендію, грошове забезпечення, що виплачуються саме за рахунок цих податків.

Відповідно до статті 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Цей конституційний принцип вимагає того, щоб на рівні закону було визначено як граничні строки виплати заробітної плати, так і передбачено виплату штрафів і пені на користь працівника в разі затримки заробітної плати. Граничні строки виплати заробітної плати на рівні закону вже визначено, але чинним законодавством не передбачено обов'язковість виплати штрафу і пені на користь працівника в разі затримки заробітної плати.

Слід зазначити, що зараз в окремих випадках встановлений законом розмір пені за порушення грошового зобов'язання сягає одного відсотка за кожний день прострочення. Так Сімейним кодексом України зараз встановлено, що при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожний день прострочення. Це вже не кажучи про те, що розмір штрафів і пені, який може бути встановлений цивільним договором за порушення грошового зобов'язання фізичною особою, взагалі немає граничних меж.

Вважаю, що прийняття зазначеного законопроекту сприятиме встановленню балансу у відносинах між державою і людиною та підсиленню соціальних гарантій.

2. Цілі, завдання, загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект покликаний ліквідувати законодавчі прогалини, врегулювавши на рівні закону питання виплати штрафних санкцій на користь громадян, яким вчасно не виплачено заробітну плату, пенсію, стипендію тощо.

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" та встановити, що одночасно зі сплатою громадянину не виплаченої у встановлені строки суми пенсії, стипендії, соціальної виплати, заробітної плати, грошового забезпечення громадянину додатково виплачується пеня у одного відсотка від такої суми за кожний день затримки (починаючи з наступного дня після закінчення встановлених строків виплати та включаючи день фактичної виплати) та штраф у розмірі 10 відсотків від цієї ж суми.

3. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Питання, яких торкається законопроект, регулюються Конституцією України, Законом України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" тощо.

В разі прийняття законопроекту реалізація його положень не потребуватиме внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету.

Так порушення строків виплати пенсії, стипендії, соціальної виплати, заробітної плати, грошового забезпечення є протиправною дією (бездіяльністю), а тому норми державних і місцевих бюджетів не можуть передбачати затримку заробітних плат та відповідно й видатки, пов'язані із здійсненням протиправної діяльності у вигляді затримки цих виплат.

При цьому можливе надходження додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів внаслідок того, що штраф і пеня, яка буде виплачуватись працівникам в разі затримки заробітної плати, також підлягатиме оподаткуванню. Більше того, громадяни, отримавши додаткові грошові кошти у вигляді пені і штрафу, будуть більше споживати та більше витрачати грошей, оплачуючи різні товари й послуги. Цілком очевидно, що це також призведе до надходження додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів, забезпечить більш активний економічний розвиток України.

5. Очікувані соціально-економічні та інші наслідки застосування положень законопроекту після його прийняття

Запровадження змін, передбачених законопроектом, дасть можливість покращити існуючий баланс прав та обов'язків громадян, гарантувати громадянам право на отримання на свою користь штрафу і пені в разі затримки пенсії, соціальної виплати, стипендії, заробітної плати, грошового забезпечення, зробити чинне законодавство більш справедливим, зменшити соціальну напругу в суспільстві тощо.

Такі наслідки слід очікувати з огляду на викладені вище обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, його цілі, завдання, загальну характеристику і основні положення.

 

Народний депутат України

М. М. Рудьковський (посвідчення N 431)

Опрос