Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (относительно выплаты штрафа и пени в пользу граждан, которым задержана пенсия, стипендия, социальная выплата, денежное обеспечение, заработная плата)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.09.2014 № 5035
Дата рассмотрения: 05.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" (щодо виплати штрафу і пені на користь громадян, яким затримано пенсію, стипендію, соціальну виплату, грошове забезпечення, заробітну плату)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту, який направлений на законодавче врегулювання питань виплати штрафних санкцій на користь громадян, яким вчасно не виплачено заробітну плату, грошове забезпечення, пенсію, стипендію, соціальні виплати, обгрунтовується необхідністю ліквідувати відповідні законодавчі прогалини.

Завдяки прийняттю законопроекту вдасться посилити захист прав та законних інтересів працівників, пенсіонерів, студентів та громадян, які отримують соціальні виплати, ліквідувати економічну доцільність затримки відповідних виплат, гарантувати на рівні закону виплату на користь громадян штрафних санкцій в разі затримки цих виплат, збалансувати права і обов'язки сторін трудових відносин, а також збалансувати права і обов'язки платників податків та єдиного внеску, з одного боку, і держави, з іншого боку, тощо.

При цьому зараз наростає суспільне збурення, зокрема, у зв'язку із тим фактом, що уряд не пропонує ввести пеню за затримку заробітної плати, пенсії, стипендії, соціальних виплат, але при цьому пропонує ввести пеню за затримку оплати житлово-комунальних послуг (такі пропозиції Кабінету Міністрів України містяться у нещодавно внесеному ним до Верховної Ради України законопроекті "Про житлово-комунальні послуги", реєстраційний номер 4563а від 29.08.2014 р.). Більше того, вже зараз у м. Києві в разі прострочення оплати за житлово-комунальних послуги навіть на один день людина зобов'язана за наступний місяць користування житлово-комунальними послугами сплачувати приблизно на 10 % більше. І хоча "де-юре" влада називає це втрачанням права на отримання знижки в разі затримки оплати за житлово-комунальні послуги, "де-факто" це виглядає як стягнення штрафу у розмірі близько 10 % за прострочення цієї оплати навіть на один день.

В разі затримки сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" необхідно сплачувати штраф (за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум) та ще й пеню (на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу). Оскільки саме цей єдиний внесок направляється до Пенсійного фонду України, до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (тобто саме за рахунок цього внеску виплачуються пенсії, допомога по безробіттю та деякі інші важливі соціальні виплати), то штраф і пеню у такому самому ж розмірі обов'язково потрібно передбачити за затримку пенсій, а також соціальних виплат, які виплачуються фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Адже тільки тоді можна буде казати про те, що ці питання врегульовано законодавством з урахуванням принципів справедливості, пропорційності, єдності прав і обов'язків громадян тощо.

Аналогічна ситуація склалася і у питанні сплати податків. Податковим кодексом України передбачено сплату штрафу і пені за несвоєчасну сплату податків. Але ж законодавством не передбачено сплати аналогічних штрафів і пені на користь громадянина, якому затримано соціальні виплати, стипендію, грошове забезпечення, що виплачуються саме за рахунок цих податків. З таким станом чинного законодавства неможливо погодитись.

Саме тому необхідно внести до чинного законодавства запропоновані законопроектом зміни про те, що одночасно зі сплатою громадянину не виплаченої у встановлені строки суми пенсії, стипендії, соціальної виплати, грошового забезпечення громадянину додатково виплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка від такої простроченої суми за кожний день затримки та штраф у розмірі 10 відсотків від цієї ж суми.

Аналогічні правила щодо виплати штрафних санкцій і пені пропонується поширити і на випадки затримки заробітної плати. Так відповідно до статті 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Цей конституційний принцип вимагає того, щоб на рівні закону було визначено як граничні строки виплати заробітної плати, так і передбачено виплату штрафів і пені на користь працівника в разі затримки заробітної плати. Граничні строки виплати заробітної плати на рівні закону вже визначено, але чинним законодавством не передбачено обов'язковість виплати штрафу і пені на користь працівника в разі затримки заробітної плати.

Слід зазначити, що зараз в окремих випадках встановлений законом розмір пені за порушення грошового зобов'язання сягає одного відсотка за кожний день прострочення. Так Сімейним кодексом України зараз встановлено, що при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожний день прострочення. Це вже не кажучи про те, що розмір штрафів і пені, який може бути встановлений цивільним договором за порушення грошового зобов'язання фізичною особою, взагалі немає граничних меж. Тобто договірний розмір пені і штрафів, наприклад згідно із нав'язаними банками умовами кредитних договорів, може бути надзвичайно високий, тому що держава досі не втрутилася у регулювання цього питання і не встановила ніяких граничних меж. Йдеться про те, що частиною 2 статті 551 Цивільного кодексу України встановлено, що розмір неустойки (штрафу, пені), встановлений законом, може бути збільшений у договорі. Водночас ця стаття немає норм, які би закріплювали граничний розмір неустойки, що може бути встановлена договором. І саме тому є випадки, коли банки за допомогою нав'язаних невигідних умов договорів вимагають від боржників сплати пені і штрафів навіть у значно більшому розмірі, ніж розмір, який пропонується встановити відповідно до законопроекту за затримку пенсії, соціальної виплати, стипендії, заробітної плати, грошового забезпечення. Таким чином, розміри штрафу і пені, що пропонується встановити законопроектом, є дуже поміркованими.

2. Цілі, завдання, загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект покликаний ліквідувати законодавчі прогалини, врегулювавши на рівні закону питання виплати штрафних санкцій на користь громадян, яким вчасно не виплачено заробітну плату, пенсію, стипендію тощо.

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" та встановити, що одночасно зі сплатою громадянину не виплаченої у встановлені строки суми пенсії, стипендії, соціальної виплати, заробітної плати, грошового забезпечення громадянину додатково виплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка від такої суми за кожний день затримки (починаючи з наступного дня після закінчення встановлених строків виплати та включаючи день фактичної виплати) та штраф у розмірі 10 відсотків від цієї ж суми.

3. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Питання, яких торкається законопроект, регулюються Конституцією України, Законом України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" тощо.

Наприклад, відповідно до статті 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі - компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом. Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться). Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру: пенсії; соціальні виплати; стипендії; заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.

В разі прийняття законопроекту реалізація його положень не потребуватиме внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету.

Так порушення строків виплати пенсії, стипендії, соціальної виплати, заробітної плати, грошового забезпечення є протиправною дією (бездіяльністю), а тому норми державних і місцевих бюджетів не можуть передбачати затримку заробітних плат та відповідно й видатки, пов'язані із здійсненням протиправної діяльності у вигляді затримки цих виплат.

При цьому можливе надходження додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів внаслідок того, що штраф і пеня, яка буде виплачуватись працівникам в разі затримки заробітної плати, також підлягатиме оподаткуванню. Більше того, громадяни, отримавши додаткові грошові кошти у вигляді пені і штрафу, будуть більше споживати та більше витрачати грошей, оплачуючи різні товари й послуги. Цілком очевидно, що це також призведе до надходження додаткових коштів до державного та місцевих бюджетів, забезпечить більш активний економічний розвиток України.

5. Очікувані соціально-економічні та інші наслідки застосування положень законопроекту після його прийняття

Запровадження змін, передбачених законопроектом, дасть можливість покращити існуючий баланс прав та обов'язків громадян, гарантувати громадянам право на отримання на свою користь штрафу і пені в разі затримки пенсії, соціальної виплати, стипендії, заробітної плати, грошового забезпечення, зробити чинне законодавство більш справедливим, зменшити соціальну напругу в суспільстві тощо.

Такі наслідки слід очікувати з огляду на викладені вище обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, його цілі, завдання, загальну характеристику і основні положення.

 

Народний депутат України 

С. Г. Міщенко

Опрос