Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования и упрощения процедуры государственных закупок

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2014 № 5034
Дата рассмотрения: 04.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення та спрощення процедури державних закупівель"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту викликана потребою в удосконалені законодавства у сфері державних закупівель, зокрема в частині

усунення в Законі України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) ряду недоліків, існування яких призводить до необґрунтованого збільшення документів, які необхідно подавати учасниками торгів у складі тендерної пропозиції. Це у свою чергу, має наслідком зменшення зацікавленості підприємств брати участь у тендерах, підвищення рівня корупції в цій сфері через необґрунтовано часті звернення до різноманітних державних органів та зайвого витрачання часу і коштів підприємств-учасників, а отже в кінцевому результаті й державних коштів, внаслідок закладання цих витрат у ціну тендерної пропозиції.

Так, для участі в процедурах закупівлі учасникам необхідно подавати:

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Міністерства юстиції України, про те, що особу уповноважену на підпис документів, не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель (видається протягом 5 робочих днів);

- довідку з МВС України (або витягу з реєстру) про відсутність судимості фізичної особи (учасника) уповноваженої на підпис документів (термін видачі від 10 до 30 календарних днів);

- довідку з МВС України (або витягу з реєстру) про відсутність судимості особи уповноваженої представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі ( термін видачі від 10 до 30 календарних днів);

- витяг з Єдиного реєстру підприємств, що ведеться Державним підприємством "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України про відсутність підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (видається протягом 10 робочих днів);

- довідку, видану відповідним органом Міністерства доходів і зборів про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) (видається протягом 5 робочих днів);

- довідку з обслуговуючої банківської установи про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (термін не встановлений);

- та інші документи відповідно до вимог документації конкурсних торгів.

Таким чином, отримання перелічених вище документів потребує значної кількості часу та зусиль, що в першу чергу, створює корупціогенні ризики, надмірно завантажує державні органи, відповідні підприємства та організації та як наслідок - призводить до зайвого витрачання державних коштів.

При цьому деякі документи, що вимагаються замовниками, не несуть в собі змістовного навантаження та не відображають реальний стан справ. Так, довідка з обслуговуючої банківської установи про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами не дає змоги зробити висновок про фінансовий стан підприємства, так як, останнє може мати декілька рахунків в різних установах.

Крім того, саме необхідність збирання учасниками великої кількості документів призводить до завищеної тривалості процедур закупівель.

Проте, враховуючи, що велика кількість капітальних видатків, наприклад, спрямованих на будівництво та ремонт доріг, закладів соціальної сфери та інше проводяться в кінці бюджетного року (листопад-грудень), значна кількість замовників не встигає проводити конкурентні процедури закупівель і вчасно освоювати виділені кошти. Зазначене призводить до невиконання замовниками завдань, передбачених державними програмами або їх виконання зі значними порушеннями як бюджетного законодавства, так і законодавства, що регламентує технологічні процеси.

Зазначене вище має наслідком непоодинокі випадки незаконного, нецільового, зайвого та неефективного використання державних коштів.

Крім цього, як засвідчив ґрунтовній аналіз динаміки цін на товари, роботи і послуги, останні можуть значно змінюватися протягом періоду проведення процедур закупівель, що призводить до вимушеного зменшення замовником кількості предмету закупівлі або погіршення його якості.

Водночас законопроектом залишена без змін норма щодо подання учасниками переговорної процедури документального підтвердження вимогам Закону. Вказане пов'язано з необхідністю перевірки замовником відповідності учасника переговорної процедури вимогам Закону на початковому етапі процедури.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою вдосконалення процедури державних закупівель в частині забезпечення реалізації принципу добросовісної конкуренції серед учасників торгів шляхом спрощення участі в процедурах державних закупівель підприємств, установ та організацій.

Завданням законопроекту є створення належних умов для розвитку конкурентного середовища у сфері державних закупівель, забезпечення запобіганню проявам корупції, раціональному та ефективному використанню державних коштів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає зменшення кількості документів, які необхідно подавати учасникам процедури закупівлі та встановлює відповідальність учасників за подання недостовірної інформації.

Так, відповідно до запропонованих змін учасникам непотрібно буде подавати документи, які не є обов'язковими для здійснення господарської діяльності, що матиме наслідком зменшення кількості корупціогенних ризиків, навантаження на державні органи, відповідні підприємства та організації та дасть змогу значно зменшити тривалість процедур закупівель. Для участі в процедурах закупівель учасникам буде достатньо надати письмове підтвердження в довільній формі за власним підписом щодо відповідності вимогам, встановлених Законом.

У свою чергу, Замовника зобов'язано перевіряти достовірність інформації, наданої лише учасником, пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною, використовуючи загальнодоступні офіційні джерела або шляхом надсилання запитів до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, що значно зменшить кількість таких звернень та зменшить потенційний рівень корупції через відсутність прямого спілкування державних органів з підприємствами-учасниками.

Законопроектом передбачена кримінальна відповідальність учасника за подання недостовірної інформації під час проведення процедур закупівель та неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

Крім того, законопроект передбачає зменшення тривалості процедур закупівель, що дозволить забезпечити оперативну закупівлю товарів, робіт і послуг навіть при обранні конкурентних процедур.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Законодавча та нормативно-правова база в цій сфері складається з Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про здійснення державних закупівель" та "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності", підзаконних нормативно-правових актів.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Реалізація законопроекту сприятиме законному, цільовому та ефективному використанню державних коштів, робить процедуру закупівель більш прогнозованою та ефективною.

Законопроект спрямований на недопущення зловживань в процесі здійснення закупівель за державні кошти, удосконалення механізму юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері державних закупівель.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту дозволить зменшити рівень корупції при здійсненні державних закупівель, підвищити ефективність використання державних коштів та застосування санкцій за порушення законодавства у відповідній сфері правового регулювання.

 

Народні депутати України

М. В. Жук 
А. О.  Ільюк 

Опрос