Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (относительно упрощения порядка составления и представления финансовой отчетности для субъектов микропредпринимательства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2014 № 5025
Дата рассмотрения: 04.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(щодо спрощення порядку складання та подання фінансової звітності для суб'єктів мікропідприємництва)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" від 22.03.2012 року за N 4618-VI внесено зміни в Господарський кодекс України, якими серед суб'єктів підприємництва визначено нову категорію - суб'єкти мікропідприємництва. Згідно з нормами статті 55 Господарського кодексу України до суб'єктів мікропідприємництва належать юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Станом на сьогодні вимоги (перелік звітів, періодичність складання) до фінансової звітності суб'єктів господарювання встановлені нормами статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року за N 996-XIV (з наступними змінами), яка зазначає, що:

- для суб'єктів малого підприємництва встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (частина 3 статті 11);

- суб'єкти малого підприємництва зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність (частина 1 статті 14).

Для суб'єктів мікропідприємництва норми Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не встановлюють жодних додаткових спрощених вимог до складання та подання фінансової звітності, окрім тих, які визначені для суб'єктів малого підприємництва.

Додаткові спрощені вимоги до складання та подання фінансової звітності встановлені лише для юридичних осіб, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України (частина сьома статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Проте не всі юридичні особи - суб'єкти мікропідприємництва відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, тому частина суб'єктів мікропідприємництва зобов'язані складати та подавати передбачену для них фінансову звітність щоквартально згідно з нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Протягом останнього часу відбувається поступове спрощення системи обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва та мікропідприємництва, зокрема з 1 січня 2013 року певна категорія платників податку на прибуток згідно з нормами пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України подають річну податкову декларацію з такого податку до контролюючих органів і т. д.

Варто зазначити, що Кабінет Міністрів України підтримує позицію щодо запровадження для суб'єктів мікропідприємництва складання та подання фінансової звітності один раз на рік. Зокрема, на виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Кабінет Міністрів України постановою від 28.02.2000 року за N 419 затвердив Порядок подання фінансової звітності. 16.01.2013 року (постанова Кабінету Міністрів України за N 29) до цього Порядку подання фінансової звітності внесено зміни, за якими суб'єкти мікропідприємництва складають та подають скорочену за показниками фінансову звітність один раз на рік.

Окрім того, вищезазначена норма про спрощений порядок складання та подання фінансової звітності, встановлена Порядком подання фінансової звітності (постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 року за N 29), ставить суб'єктів мікропідприємництва перед вибором:

- або виконувати норми Порядку подання фінансової звітності (постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 року за N 29), тобто складати та подавати лише річну фінансову звітність, та очікувати застосування штрафних санкцій за невиконання норм Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

- або складати та подавати квартальну та річну фінансову звітність згідно з нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Таким чином, необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання спрощення порядку складання та подання фінансової звітності для суб'єктів мікропідприємництва.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є спрощення порядку складання та подання фінансової звітності для суб'єктів мікропідприємництва.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується уточнити вимоги до фінансової звітності для суб'єктів мікропідприємництва шляхом внесення змін в частину сьому статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", за якими пропонується встановити, що такі суб'єкти господарювання складають та подають до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва, один раз на рік.

Оскільки згідно з нормами частини третьої статті 55 Господарського кодексу України термін "суб'єкти малого підприємництва" охоплює суб'єктів мікропідприємництва, то частини друга та третя статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не потребують внесення змін (уточнення стосовно суб'єктів мікропідприємництва):

4. Правові аспекти

Ця сфера правовідносин регулюється Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року за N 996-XIV.

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття і практична реалізація Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо спрощення порядку складання та подання фінансової звітності для суб'єктів мікропідприємництва)" сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості держави, розвитку підприємництва та спрощенню діяльності суб'єктів мікропідприємництва.

 

Народний депутат України 

І. Васюник

Опрос