Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 134 Земельного кодекса Украины (относительно земельных участков государственной или коммунальной собственности, не подлежащих продаже на конкурентных принципах)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.09.2014 № 5020
Дата рассмотрения: 03.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 134 Земельного кодексу України (щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності, які не підлягають продажу на конкурентних засадах)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю удосконалення правового забезпечення реалізації інвестиційних проектів.

На сьогодні, нормативна база створює ряд ризиків та перешкод для практичного впровадження таких проектів.

Так, відповідно до частини другої статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу.

У частині другій статті 134 Земельного кодексу України відсутні випадки, які дозволяють здійснювати передачу в оренду земельних ділянок інвесторам, що залучені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування для будівництва об'єктів.

Передбачений чинною редакцією Земельного кодексу України механізм продажу прав оренди земельних ділянок через земельні аукціони наразі обмежує можливості і механізми розпорядження землею, яка знаходиться в комунальній власності, з метою задоволення потреб громади.

Проведення земельних аукціонів спрямоване на продаж прав власності або оренди вільних земельних ділянок для будівництва нових об'єктів містобудування, умовами яких є стартова ціна та цільове призначення земельних ділянок.

До того ж проведення земельних торгів виключають можливість укладення договору у випадку надходження лише однієї заявки на участь у конкурсі, а також здійснювати відбір та оцінку пропозицій учасників.

В свою чергу інвестиційні конкурси передбачають залучення на конкурентних засадах інвесторів для нового будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення об'єктів житлового та нежитлового призначення, їх комплексів, інженерно-транспортної інфраструктури тощо та укладення інвестиційних договорів з переможцями конкурсів, в яких фіксуються умови реалізації інвестиційного проекту з урахуванням інтересів і потреб територіальних громад (наприклад, реконструкція непридатних для проживання будинків або об'єктів нежитлового призначення; надання визначеного конкурсною комісією відсотку новозбудованого житла для потреб окремих категорій громадян; будівництво/реконструкція/створення об'єктів спортивної та рекреаційної інфраструктури з встановленням умов спільного користування об'єктами інвестування і т. п.).

Відповідно обов'язковість продажу прав власності або оренди земельних ділянок виключно через земельні аукціони обмежує можливості територіальних громад як власників розпоряджатися правом своєї власності на землю та ефективно залучати інвестиційні ресурси у розвиток інфраструктури.

До того ж проведення інвестиційних конкурсів не містить ризиків вчинення корупційних діянь, оскільки надання права оренди земельних ділянок переможцям інвестиційних конкурсів буде здійснюватись за результатами чітко встановлених конкурсних процедур. Наприклад, в м. Києві порядок проведення інвестиційних конкурсів визначається міською радою, а 50 % складу конкурсної комісії становлять депутати Київради. Крім того, всі розпорядчі документи та оголошення щодо підготовки, проведення та результатів інвестиційних конкурсів підлягають обов'язковому оприлюдненню та додатково розповсюджуються електронними засобами. Проведення інвестиційних конкурсів, як і земельних аукціонів, ґрунтується на принципі змагальності.

Таким чином, незаконний суб'єктивний вплив суб'єктів владних повноважень на визначення результатів інвестиційних конкурсів зводиться до мінімуму і, в будь-якому випадку, не перевищує аналогічний ризик, який може виникнути при проведенні земельних аукціонів.

Крім того, такий механізм залучення інвесторів дозволяє органами місцевого самоврядування здійснювати контроль за належним виконанням замовниками частини третьої статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", яка встановлює, що пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію відповідному місцевому бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

На сьогодні законодавством не передбачено участі органів місцевого самоврядування у прийнятті в експлуатацію об'єктів будівництва, що в свою чергу, позбавляє органи місцевого самоврядування можливості забезпечити контроль за виконанням замовниками цієї норми.

За результатами проведення інвестиційного конкурсу органи місцевого самоврядування укладають із переможцем конкурсу інвестиційний договір, однією із умов якого є обов'язок інвестора сплатити пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Таким чином, орган місцевого самоврядування, як сторона інвестиційного договору, має можливість здійснювати контроль за сплатою інвестором пайового внеску у розвитку інфраструктури населеного пункту.

До того ж, запропонований законопроектом механізм передачі в оренду земельних ділянок для будівництва об'єктів юридичними та фізичними особами, які є переможцями інвестиційних конкурсів, проведених в установленому порядку органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, без проведення земельних торгів, створює додаткові гарантії такому інвестору.

З метою усунення зазначених недоліків законодавства України та надання територіальним громадам можливості при виборі умов розпорядження належними їм земельними ділянками керуватися не лише розміром грошової компенсації до місцевого бюджету, а й іншими соціально значимими для територіальної громади факторами вважається доцільним надати місцевим громадам можливість передавати права оренди земельних ділянок переможцям інвестиційних конкурсів без проведення земельних торгів.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект розроблено з метою активізації інвестиційної діяльності у регіонах України та наповнення місцевих бюджетів за рахунок коштів, які надходитимуть згідно з умовами відповідних інвестиційних договорів, та націлений на підвищення зацікавленості інвесторів в участі у проектах завдяки закріпленню додаткових гарантій його діяльності.

Ціллю законопроекту є вдосконалення порядку передачі земель переможцям інвестиційних конкурсів, проведених органами місцевого самоврядування відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про інвестиційну діяльність".

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону передбачається внести зміну до статті 134 Земельного кодексу України, встановивши, що земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них можуть передаватися в оренду для будівництва об'єктів юридичними та фізичними особами, які є переможцями інвестиційних конкурсів, проведених в установленому порядку органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, без проведення земельних торгів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативними актами у даній сфері регулювання відносин є Конституція України, Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації".

Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття змін до інших законів України не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню довіри з боку інвесторів до механізмів інвестиційних конкурсів, що проводять органами місцевого самоврядування, формуванню сприятливого середовища для розроблення й реалізації інвестиційних проектів, збільшенню надходжень до місцевих бюджетів та дозволить місцевій владі залучати інвестиції у розвиток інфраструктури міста.

Запропонований механізм також сприятиме скороченню витрат як органів місцевого самоврядування, так і залучених ними інвесторів на підготовку та реалізацію інвестиційних проектів нового будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення об'єктів житлового та нежитлового призначення, їх комплексів, інженерно-транспортної інфраструктури тощо.

 

Народні депутати України

Г. В. Ткачук

Н. В. Новак

В. С. Чугунніков

В. О. Іщенко

Опрос