Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении защиты от морального преследования на рабочем месте

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.06.2014 № 4997
Дата рассмотрения: 03.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

21 грудня 2006 року Україна ратифікувала Європейську соціальну хартію (переглянуту) та серед іншого взяла на себе зобов'язання виконувати частину другу статті 26, яка закріплює право на гідне ставлення на роботі, зокрема, з метою забезпечення ефективного здійснення права всіх працівників на захист їх честі та гідності на роботі. У заключних висновках до другої доповіді щодо відповідності ситуації у державах положенням Європейської соціальної хартії Європейський комітет із соціальних прав стосовно частини другої статті 26 звернувся до уряду із проханням у наступній доповіді надати докладну інформацію стосовно законів, адміністративних актів або прецедентного права, які гарантують право осіб на ефективний захист проти морального переслідування на робочому місці або пов'язаного з роботою.

З огляду на те, що стосовно частини другої статті 26 Хартії змін у національному законодавстві не відбувалося, то в Україні досі не існує механізмів забезпечення психологічного аспекту умов праці, а постійні моральні утиски на робочому місці та відсутність правових способів їх попередження та боротьби з ними ведуть до погіршення психологічного та фізичного стану здоров'я працівників, зниження продуктивності праці, збитків підприємства та інших негативних наслідків як для працівників так і роботодавців.

Проблема морального переслідування на робочому місці також полягає в тому, що працівник, не маючи юридичних аспектів захисту все частіше під тиском звільняється так би мовити за власним бажанням. Але потім довести незаконність звільнення неможливо. Судова практика свідчить, що у цьому випадку позови про визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі не задовольняються та суди посилаються на те, що оскільки працівник сам написав заяву на звільнення, то це було його волевиявлення. Таким чином працівники, які й так фактично є слабшою стороною в трудових відносинах, залишаються незахищеними, без засобів існування та психологічно пригніченими.

Для того, щоб можна було гарантувати право осіб на ефективний захист проти морального переслідування на робочому місці, потрібно дати цьому явищу належне правове закріплення, а це, в свою чергу, зумовлює необхідність удосконалення трудового законодавства.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Завданням даного законопроекту є визначення правових механізмів запобігання та протидії морального переслідування на робочому місці з метою гуманізації трудових відносин та гарантування права працівників на повагу до трудової честі та гідності.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується гарантувати право осіб на ефективний захист проти морального переслідування на робочому місці шляхом визначення поняття "моральне переслідування на робочому місці" та основних його форм; встановлення заборони морального переслідування на робочому місці, визначення суб'єктів, наділених повноваженнями щодо захисту від морального переслідування на робочому місці; забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці під час укладання колективних договорів та угод; відшкодування потерпілим моральної шкоди; встановлення можливості поновлення на роботі та встановлення відповідальності за порушення законодавства про захист від морального переслідування на робочому місці.

Проектом Закону моральне переслідування на робочому місці визначається як рішення, дії чи бездіяльність з боку роботодавця та/або працівника (групи працівників), спрямовані проти працівника (групи працівників), що характеризуються створенням ворожої, принизливої або образливої робочої обстановки та метою або наслідком яких є порушення права на повагу до трудової честі та гідності, створення загрози професійній кар'єрі або стану здоров'я.

Формами морального переслідування на робочому місці визначені: професійні утиски; психологічні утиски; соціальна ізоляція всередині організації та підбурювання до морального переслідування на робочому місці.

З метою гарантування особистого немайнового права працівників на повагу до трудової честі та гідності проектом передбачено право працівника призупинити виконання своїх трудових обов'язків з одночасним зверненням з відповідною скаргою до суб'єктів, визначених цим Законом, у випадку, якщо він вважає, що моральне переслідування на робочому місці створює серйозну небезпеку, що унеможливлює продовження роботи. При цьому час вимушеного прогулу підлягає оплаті в повному обсязі. Для унеможливлення зловживання цим правом передбачено, що необґрунтоване призупинення роботи вважається порушенням трудової дисципліни та відповідно винні працівники підлягають дисциплінарній відповідальності.

Передбачено, що положення про обов'язок працівників утримуватись від будь-яких форм морального переслідування на робочому місці включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку, а будь-які форми морального переслідування на робочому місці з боку працівника (групи працівників) розцінюються також як порушення трудової дисципліни.

Відповідно до проекту, суб'єктами, наділеними повноваженнями щодо забезпечення захисту від морального переслідування на робочому місці, є: центральний орган виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю; виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації (профспілковий представник); роботодавець.

Передбачено, що при колективно-договірному регулюванні соціально-трудових відносин до генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів включаються положення, що забезпечують захист від морального переслідування на робочому місці. При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати: заборону морального переслідування на робочому місці і підбурювання до таких дій; заборону кар'єрного зростання за допомогою застосування різних форм морального переслідування на робочому місці; матеріальне заохочення працівників за створення сприятливого психологічного клімату на підприємстві.

Для забезпечення належного захисту визначений конкретний розмір моральної шкоди для осіб, визнаних судом потерпілими від морального переслідування на робочому місці, а саме десять мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, які стягуються у судовому порядку.

З метою створення ефективного механізму захисту проектом встановлено, що якщо працівник вважає, що заява про звільнення за власним бажанням була написана під впливом морального переслідування на робочому місці щодо нього він має право звернутися із відповідним позовом до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У випадку встановлення, що працівник написав заяву про звільнення за власним бажанням під впливом морального переслідування на робочому місці щодо нього, суд приймає рішення про поновлення його на роботі та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Враховуючи, що жертві самостійно довести перед судом слушність своїх тверджень доволі важко та не кожен захоче бути свідком під страхом втратити роботу, то тягар доказу відсутності діянь, спрямованих на моральне переслідування позивача покладається на відповідача. Позивач не зобов'язаний доводити ці обставини. Проектом передбачено, що такі зміни будуть внесені до Цивільного процесуального кодексу України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини в даній сфері є: Європейська соціальна хартія (переглянута), Кодекс законів про працю України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України "Про колективні договори і угоди", Закон України "Про судовий збір".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого проекту приведе національне законодавство у відповідність із положенням Європейської соціальної хартії (переглянутої), забезпечить гідне ставлення до працівників на роботі завдяки впровадженню правових засобів захисту від морального переслідування на робочому місці, а також буде сприяти підтриманню психологічного та фізичного стану працівників, покращенню робочої обстановки та підвищенню продуктивності праці на підприємстві.

 

Народний депутат України

В. В. Петьовка

Опрос