Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.06.2014 № 4994
Дата рассмотрения: 02.06.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Як свідчать останні події в Україні, порушення функціонування телекомунікаційних мереж, мереж телевізійного- і радіомовлення шляхом їх пошкодження є одним з пріоритетних завдань терористичних, сепаратистських та радикально налаштованих угруповань, загальною метою яких є дестабілізація мирного життя в країні або її окремому регіоні.

При цьому кінцева мета подібних правопорушників може приховуватися за меркантильними, хуліганськими мотивами або навіть недбалістю.

Отже, досконалість і дієвість норм законодавства, які визначають відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж є питанням, яке у повній мірі відноситься до сфери національної безпеки і оборони.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою прийняття законопроекту є вдосконалення норм законодавства, які визначають відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж, мереж телевізійного і радіомовлення.

3. Основні положення законопроекту

Досягнення мети прийняття законопроекту передбачається шляхом посилення відповідальність за пошкодження складових телекомунікаційних мереж, мереж телевізійного- і радіомовлення та зміни склад даного злочину з матеріального на формальний.

Для цього пропонується внести відповідні зміни до стаття 360 Кримінального кодексу України і статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які встановлюють кримінальну і адміністративну відповідальність за умисне пошкодження ліній зв'язку (кабельних, радіорелейних, повітряних, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу) та за порушення правил охорони ліній і споруд зв'язку або пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу.

Також передбачається усунути неузгодженість статті 360 Кримінального кодексу України і статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення із Законом України "Про телекомунікації".

Чинна стаття 360 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за умисне пошкодження ліній зв'язку (кабельних, радіорелейних, повітряних, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу).

Однак Законом України "Про телекомунікації" не визначені поняття "лінія зв'язку" та "обладнання зв'язку" і не встановлені критерії, які визначають, входять чи не входять споруди або обладнання до складу ліній зв'язку.

Разом з тим у частині 1 статті 1 Закону України "Про телекомунікації" окремо визначаються взаємопов'язані поняття:

"телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;";

"технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;";

"споруди електрозв'язку - будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв'язку;".

Крім того, зміст статті 360 Кримінального кодексу України не змінювався з 2001 року, а статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення - з середини 90-х років. Неушкодженість ліній зв'язку на той час дійсно була головним чинником сталості телекомунікаційних мереж, тобто в термінах Закону України "Про телекомунікації" - властивості мережі зберігати повністю або частково свої функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників.

Але розвиток інформаційно-комунікаційних технологій протягом дванадцяти років, що минули, призвів до збільшення кількості критичних чинників, які впливають на безперебійне функціонування телекомунікаційних мереж. На відміну від минулого, мініатюрні і економні засоби комутації та інші активні елементи телекомунікаційних мереж зараз нерідко розташовуються разом з лініями зв'язку в тих самих будівлях, на вежах, антенах, у кабельній каналізації, що додає ризиків зменшення сталості мережі внаслідок їх умисного пошкодження.

Отже, сучасний стан розвитку телекомунікаційних технологій вимагає розширеного визначення матеріальних об'єктів, пошкодження яких тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 360 Кримінального кодексу України.

Вказана аргументація також стосується й статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правове регулювання у цій сфері визначається Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта

Прийняття законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту надасть можливість зменшити кількість правопорушень, що пов'язанні з умисним пошкодженням складових телекомунікаційних мереж, мереж телевізійного та радіомовлення, підвищити надійність їх функціонування, зміцнити гарантії за

 

Народний депутат України А. Кожем'якін

Народний депутат України В. Чудновський

Опрос