Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно основных принципов государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.05.2014 № 4927
Дата рассмотрения: 23.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) дорожньо-транспортний травматизм є восьмим у переліку причин смертності у світі і головної причиною смертності молоді у віці 15 - 29 років. За сьогоднішніх прогнозів, без невідкладних заходів дорожньо-транспортні пригоди стануть п'ятою провідною причиною смертності до 2030 року. Водночас існують стратегії, що зарекомендували свою ефективність у справі зниження дорожньо-транспортного травматизму в провідних країнах світу. Реалізація таких стратегій вже дала змогу низці країн здійснити успішні кроки до зменшення показників смертності на автомобільних дорогах.

Згідно з доповіддю ВООЗ "Про стан безпеки дорожнього руху в світі" за показником смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод Україна посідає п'яте місце в Європі. В Україні за останні п'ять років зареєстровано 293000 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло майже 37000 осіб та травмовано понад 286000 осіб. У 2010 році зареєстровано 31700 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 4700 людей, серед яких 144 дитини, та постраждало 39000 осіб, серед яких 2900 дітей.

Відповідно до розрахунків Світового банку економічні збитки України від втрат продуктивної робочої сили і реабілітації внаслідок дорожньо-транспортних пригод становлять близько 5 млрд. дол. США, що складає 4 % ВВП на рік, що не може не викликати занепокоєння та усвідомлення необхідності вжиття дієвих заходів з боку держави, у тому числі й законотворчих, для зниження рівня смертності, травматизму та інвалідності, а також зменшення економічних збитків від дорожньо-транспортних пригод.

У розвинених країнах рівень дорожньо-транспортного травматизму є значно нижчим, однак і там його зниження вважається серйозним завданням.

Організація Об'єднаних Націй характеризує становище з забезпеченням безпеки дорожнього руху як світову глобальну кризу. Так, у березні 2010 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у своїй резолюції проголосила 2011 - 2020 роки Десятиріччям дій із забезпечення безпеки дорожнього руху (резолюція А/64/255), метою якого є стабілізація, а потім і зменшення прогнозованого рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, що дасть змогу за десятирічній період зберегти 5 мільйонів життів. Резолюція закликає держави-члени ООН активізувати діяльність із забезпечення безпеки дорожнього руху, особливо в сфері регулювання безпеки дорожнього руху, дорожньої інфраструктури, безпеки транспортних засобів, поведінки учасників дорожнього руху, формування належного рівня освіти в сфері безпеки дорожнього руху та відповідних заходів реагування при дорожньо-транспортних пригодах.

Головна причина полягає у відсутності прогресу в якості робіт і розширенні дорожньої мережі та інфраструктури України, наявності проблем у забезпеченні безпеки дорожнього руху, в тому числі й в незавершеності правових механізмів та недосконалості законодавства, що регулює ці відносини.

Протягом останніх п'яти років в України проводиться системна робота щодо актуалізації питань, пов'язаних з необхідністю покращення стану безпеки дорожнього руху та привернення уваги до цієї проблеми широких верств населення, оскільки питання безпеки дорожнього руху стосується кожного. Це і вшанування Дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, і проведення Національного тижня безпеки дорожнього руху під патронатом Кабінету Міністрів України у рамках Десятиліття дій безпеки дорожнього руху 2010 - 2020 роки, проголошеного ООН тощо.

Восени 2013 року Міжнародна організація з безпеки дорожнього руху виступила з пропозицією проведення у Києві щорічного міжнародного інвестиційного форуму з безпеки дорожнього руху.

Посилення прогресу України у справі адаптації її національного законодавства та практики у сфері безпеки дорожнього руху до міжнародних зобов'язань України потребує відповідного законодавчого врегулювання з урахуванням напрацювань експертного середовища, яке об'єднує міжнародні організації, органи виконавчої влади та громадськість, оскільки чинний Закон України "Про дорожній рух" потребує вдосконалення з огляду на світові тенденції, що випливають із Глобального плану ООН щодо проведення Десятиріччя дій із забезпечення безпеки дорожнього руху у 2011 - 2020 роки, та необхідність забезпечення безпеки найуразливіших категорій учасників дорожнього руху тощо.

Так, за даними Державтоінспекції МВС України причинами автопригод з постраждалими, які були скоєні у 2013 році, є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, недодержання дистанції, керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Значний внесок до напрацювання законодавчих пропозицій у сфері розв'язання проблем безпеки дорожнього руху в Україні вносить Всеукраїнська громадська організація "Асоціація безпеки дорожнього руху", що активно долучається до усіх секторів цієї сфери. Незалежними експертами Асоціації безпеки дорожнього руху проведено порівняльно-правове обґрунтування (додається у Додатку 1)* з обґрунтуванням необхідності законодавчого вдосконалення основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху України з урахуванням досвіду країн СНД та Європейського Союзу, а також ООН.

____________
* Не наводиться.

Поданий проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху" розроблений на підставі та з урахуванням положень системоутворюючих документів ЄС з безпеки дорожнього руху, а саме Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському економічному та соціальному комітету та Комітету регіонів "На шляху до європейського простору безпеки дорожнього руху: напрями політики з безпеки дорожнього руху 2011 - 2020" та Резолюції Європейського Парламенту про європейську безпеку дорожнього руху на 2011 - 2020 роки.

На теперішній час у законодавстві України немає єдиного уніфікованого підходу до формування державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху, тому приведення правового регулювання основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху України у відповідність з основними здобутками передового світового досвіду та практики є пріоритетом розвитку держави як складової національної безпеки. Поданий законопроект покликаний комплексно врегулювати питання визначення та закріплення на законодавчому рівні основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.

Необхідність внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" засвідчується рекомендаціями, наданими міжнародними організаціями (ВООЗ, проект Європейського Союзу "Підтримка впровадження Транспортної стратегії України, Глобальне партнерство з безпеки дорожнього руху, Міжнародна благодійна організація "Гуманітарний фонд "Єдиний світ", Міжнародна організація з безпеки дорожнього руху, Європейська федерація жертв дорожнього руху), професійними асоціаціями (Моторне (транспортне) страхове бюро України, Асоціація "Українська федерація убезпечення", Ліга страхових організацій України, Асоціація зовнішньої реклами України), громадськими організаціями (Асоціація велосипедистів Києва, Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги, Товариство Червоного Хреста України, Студентська рада Києва), вищими навчальними закладами України (Донецька академія автомобільного транспорту, Київський національний університет будівництва і архітектури, Науково-дослідний інститут економічних та управлінських проблем безпеки дорожнього руху, Національна академія внутрішніх справ) тощо.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено з метою встановлення на законодавчому рівні основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.

Так, проектом Закону пропонується визначити, що державне регулювання у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки полягає у формуванні державної політики та стратегії її розвитку, визначенні її завдань, цілей і принципів, а також розмежуванні повноважень органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху для створення системи ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Завданням державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки є регулювання суспільних відносин з метою захисту життя, здоров'я та майна громадян, захисту їх прав і законних інтересів, а також захисту суспільних і державних інтересів шляхом запобігання дорожньо-транспортним пригодам та зниження тяжкості їх наслідків.

Так, метою здійснення державної політики у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки пропонується визначити (з урахуванням передових світових законодавчих практик та з урахуванням цілей, визначених у Глобальному плані ООН щодо проведення Десятиріччя дій із забезпечення безпеки дорожнього руху у 2011 - 2020 роки) зниження рівня смертності, травматизму та інвалідності внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується розширити понятійну базу чинного Закону України "Про дорожній рух". Також пропонується визначити завдання та цілі здійснення державної політики у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки.

Вперше за часи незалежності України на рівні закону передбачається визначити основні принципи державної політики у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки: 1) пріоритет життя та здоров'я учасників дорожнього руху над економічними результатами господарської діяльності; 2) пріоритет відповідальності держави за забезпечення безпеки дорожнього руху над відповідальністю учасників дорожнього руху; 3) дотримання інтересів громадян, суспільства та держави у сфері дорожнього руху та забезпечення його безпеки; 4) програмно-цільовий підхід до діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Законопроектом пропонується віднести до повноважень Кабінету Міністрів України затвердження методики оцінювання втрат від дорожньо-транспортних пригод для виявлення економічних збитків держави від дорожньо-транспортних пригод, методики оцінювання вартості середньостатистичного життя потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, а також методики розслідування причин дорожньо-транспортних пригод, які наразі є необхідними інструментами для розроблення та ефективного застосування у фінансово-економічний сфері задля захисту прав та законних інтересів громадян України, суб'єктів господарювання та держави.

Законопроектом планується розширити основні засади участі громадських об'єднань і громадян у здійсненні заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Зміни до чинного Закону України "Про дорожній рух" відкривають широкі можливості для активної участі громадянських інститутів у забезпеченні безпеки дорожнього руху, сприяють подальшому підвищенню їх авторитету та ролі в суспільстві. Громадські об'єднання зможуть брати участь у заходах з профілактики дорожньо-транспортних пригод та розширити масштаби їх проведення. Ці зміни нададуть їм змогу спиратися на законодавчі засади у ході вироблення органами державної влади рішень у сфері безпеки дорожнього руху.

З метою прозорості механізму здійснення витрат, які має нести суспільство для скорочення втрат від дорожньо-транспортних пригод, чинний Закон України "Про дорожній рух" пропонується доповнити правовим механізмом обґрунтування обсягу коштів, що виділяються на фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, що дасть змогу ефективно і цілеспрямовано використовувати виділені ресурси.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у цій сфері, є: Конституція України, закони України "Про дорожній рух", "Про транспорт", "Про автомобільний транспорт", "Про автомобільні дороги", інші нормативно-правові акти, що визначають основи створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища.

Реалізація запропонованого проекту Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Запропоновані цим законопроектом зміни до чинного Закону України "Про дорожній рух" уточнять, доповнять та розширять положення чинного Закону.

Крім того, за оцінками міжнародних та національних експертів, існує низка положень, які суттєво покращать стан безпеки дорожнього руху в Україні, а прийняття цього законопроекту сприятиме покращенню стану безпеки дорожнього руху в цілому в державі.

Наразі у світі спостерігається прогрес у законодавстві про безпеку дорожнього руху: оновлення законодавства відбулося у 35 країнах світу шляхом постійного вдосконалення системи управління чинниками ризиків дорожньої аварійності на засадах програмно-цільового підходу.

Тому прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху" створить законодавче підґрунтя для формування та реалізації узгодженої державної політики у відповідних сферах регулювання суспільних відносин з метою захисту життя, здоров'я та майна громадян, захисту суспільних та державних інтересів шляхом запобігання дорожньо-транспортним пригодам та зниження тяжкості їх наслідків.

 

Народні депутати України:

Сольвар Р. М. (посвідчення N 316)

Близнюк А. М. (посвідчення N 013)

Пехов В. А. (посвідчення N 289)

Шкіря І. М. (посвідчення N 277)

Медяник В. Ю. (посвідчення N 333)

Карташов Є. Г. (посвідчення N 301)

Пінчук А. П. (посвідчення 067)

Опрос