Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 38 Закона Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" (относительно предоставления инвалидам первой и второй групп права на внеочередное обслуживание)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.05.2014 № 4921
Дата рассмотрения: 20.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законодавство України гарантує інвалідам нарівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які сприяють інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина і вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями та інтересами. Це є свідченням розбудови України як соціальної правової держави.

Відповідно до базового у цій площині Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" одним з напрямів діяльності держави щодо інвалідів є виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту. Одним з основних засобів забезпечення такої діяльності держави є, зокрема, правове закріплення та реалізація прав інвалідів на позачергове обслуговування.

Так, Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" закріплено певні права інвалідів, які передбачають позачерговість їх обслуговування, а саме:

1) діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття мають право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на його упорядження у разі, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя (ст. 33);

2) інваліди першої та другої груп мають право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (ч. 2 ст. 35);

3) інваліди першої та другої груп мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню (ч. 6 ст. 38).

Крім того, окремі категорії інвалідів (інваліди війни, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо) мають додаткові права, які передбачають можливість позачергового обслуговування.

Проте переважна більшість осіб з інвалідністю, насамперед інвалідів з нозології внаслідок загального захворювання, позачергово отримує лише ті послуги, які закріплені вищевказаними положеннями Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Такий стан правового регулювання позачерговості доступу інвалідів до соціально-економічних благ має досить обмежений характер і не відображає всіх потреб інвалідів щодо позачерговості надання, зокрема, медичних послуг, тощо.

Найбільш соціально вразливою категорією серед числа інвалідів в Україні є інваліди першої та другої груп, які переважно фізично чи психологічно позбавлені можливості повноцінно реалізовувати свої права та потребують додаткових гарантій щодо позачергового обслуговування. Тому у законопроекті пропонується розширити і конкретизувати права саме цих інвалідів на позачергове обслуговування.

2. Цілі, завдання прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування)" спрямований на конкретизацію і розширення прав інвалідів першої та другої груп на позачергове обслуговування.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується розширити права інвалідів першої та другої груп на позачергове надання медичної допомоги, обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у даній сфері правового регулювання визначаються Конституцією України, законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; "Про реабілітацію інвалідів в Україні", а також іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цих законів.

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Соціально-економічні та інші наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить:

- забезпечити потреби та інтереси інвалідів першої та другої груп;

- створити належні правові умови для реалізації прав інвалідів першої та другої груп;

- стимулювати суб'єктів господарювання до належного забезпечення прав інвалідів першої та другої груп.

 

Народні депутати України:

Т. Осауленко

В. Сушкевич

Опрос