Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно завершения строительства метрополитена в г. Днепропетровск)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.05.2014 № 4900
Дата рассмотрения: 19.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Станом на сьогодні у м. Дніпропетровську транспортне обслуговування населення наземними транспортними засобами не може забезпечити збільшення пасажирообороту належною мірою та потребує розвитку підземних транспортних споруд.

Введення в дію другої пускової ділянки Дніпропетровського метрополітену вирішить головну проблему міста по забезпеченню збільшення пасажирообороту, організації швидкого та надійного транспортного зв'язку між заводськими та периферійними житловими районами та центральною частиною міста.

З цією метою було ініційовано та підготовлено спільний з ЄІБ проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", в рамках якого Україною буде залучено до державного бюджету 152 млн. євро з метою фінансування вказаного проекту.

У зв'язку із обмеженими фінансовими можливостями Комунального підприємства "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровська облдержадміністрація просить розглянути можливість надання йому коштів кредиту ЄІБ на безповоротній основі. При цьому Дніпропетровська міська рада буде компенсувати витрати державного бюджету на обслуговування кредиту ЄІБ.

У 2013 році Урядом України на розгляд Верховної Ради України було внесено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", яким пропонувалося надати Комунальному підприємству "Дніпропетровський метрополітен" кошти, що будуть залучені державою від Європейського інвестиційного банку, на безповоротній основі. Кошти передбачалося надати на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту, залученого державою від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську", а також за умови внесення Дніпропетровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до висновків Головного науково-експертного управління Верховної Ради та Комітету з питань бюджету вказаний законопроект було рекомендовано прийняти за основу та в цілому як закон. Законопроект було неодноразово включено до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, проте, до кінця бюджетного року рішення прийнято не було. У зв'язку з необхідністю визначення механізму та умов надання коштів кредиту ЄІБ, залученого державою для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську", подається відповідний проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

2. Мета законопроекту та шляхи її досягнення

Прийняття законопроекту забезпечить визначення механізму та умов надання коштів кредиту ЄІБ, залученого державою для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську".

Законопроектом передбачено, що надання коштів Комунальному підприємству "Дніпропетровський метрополітен" (за рахунок кредиту ЄІБ) здійснюється на безповоротній основі та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту ЄІБ, а також за умови внесення Дніпропетровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Законопроектом також передбачено, що Комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" звільняється від зобов'язання надавати забезпечення виконання зобов'язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету, понесених у зв'язку із отриманням кредиту Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську".

Метою реалізації зазначеного Проекту є завершення будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську від станції "Комунарівська" до станції "Музейна" з електродепо.

Впровадження спільного з ЄІБ проекту завершення будівництва метрополітену у місті Дніпропетровську сприятиме поліпшенню транспортного обслуговування населення міста, значному розвантаженню автодоріг, поліпшенню екологічної ситуації в найбільш забруднених шкідливими викидами автотранспорту районах міста, сприятиме підвищенню обсягів споживання продукції будівельної, металургійної галузях, продукції машинобудування, а також сприятиме створенню нових робочих місць.

3. Правові аспекти

Проект закону розроблено у відповідності з вимогами Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст. 572).

До нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання належать такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про міжнародні договори" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 50, ст. 540);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік";

Постанова від 26 листопада 2008 р. N 1027 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" (Офіційний вісник України, 2008, N 91, ст. 3025);

Постанова від 13 квітня 2011 р. N 460 "Про затвердження Порядку визначення необхідності, розміру та виду майнового забезпечення під час надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 2011, N 33, ст. 1377);

Постанова від 17 березня 2011 р. N 256 "Про затвердження Порядку встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій" (Офіційний вісник України, 2011, N 20, ст. 833);

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Залучення позики ЄІБ передбачається здійснити у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + спред. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 31.12.2017. Термін погашення кредиту з урахуванням шестирічного пільгового періоду - 25 років.

Згадані умови залучення кредиту є прийнятними та, в поточних умовах міжнародного фінансового ринку, вартість зазначених кредитних коштів є дешевою.

Прийняття законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" буде мати вплив на розмір надходжень та витрат державного бюджету у майбутніх періодах. Після настання строку повернення кредиту ЄІБ з державного бюджету будуть здійснюватися витрати на погашення кредиту. Витрати на обслуговування кредиту будуть компенсовані державі Дніпропетровською міською радою. Крім того, Дніпропетровською міською радою до державного бюджету буде вноситися плата за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Прийняття законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" не потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету України у 2014 році.

Залучення державою кредитних коштів ЄІБ за Проектом та їх використання в обсягах, передбачених у Державному бюджеті України на 2014 рік, не збільшить видаткову частину бюджету у 2014 році та не вплине на граничний розмір державного боргу України, затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

5. Регіональний аспект

Проект закону стосується розвитку обласного центру Дніпропетровської області, у зв'язку з чим його планується погодити із Дніпропетровською міською радою та Дніпропетровською облдержадміністрацією.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні норми, що містять ознаки дискримінації.

6. Запобігання корупції

Законопроект не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення громадських обговорень.

8. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери, тому не підлягає погодженню з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

9. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" не є регуляторним актом, внаслідок чого не має регуляторного впливу.

10. Прогноз результатів.

Прийняття Проекту закону дозволить забезпечити завершення будівництва Дніпропетровського метрополітену, що в свою чергу дасть можливість частково вирішити гострі соціальні проблеми регіону, зокрема: транспортні проблеми міста; питання охорони навколишнього середовища; поліпшення екологічної ситуації центральної частини міста за рахунок зменшення шкідливих викидів наземним автотранспортом; збільшення кількості робочих місць; підвищення обсягів споживання продукції металургійної, будівельної, машинобудівної галузей, яка виробляється на місцевих підприємствах.

 

Народні депутати України 

К. Ю. Павлов
В. К. Задорожний

Опрос