Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно усиления ответственности за совершение преступления относительно лиц, признанных инвалидами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.05.2014 № 4899
Дата рассмотрения: 19.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за вчинення злочину щодо осіб, визнаних інвалідами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

16 грудня 2006 року Україна ратифікувала Конвенцію про права інвалідів та Факультативний протокол до неї. Мета цієї Конвенції полягає у заохоченні, захисті та забезпеченні повного і рівного користування всіма людьми з інвалідністю усіма правами людини та основоположними свободами, а також в заохоченні поваги до властивої їм гідності.

Права людини з інвалідністю - це в загальному розумінні права людини, з цією лише різницею, що для забезпечення цих прав іноді потрібні особливі дії з боку держави, завдяки яким створюють умови, в яких людина з інвалідністю відчуває повноцінне включення в суспільство.

Так, зокрема, стаття 16 Конвенції зобов'язує державу вживати всіх заходів, щоб людина з інвалідністю була захищена як удома, так і поза ним від усіх форм експлуатації, насилля та наруги. Для забезпечення цього права держава приймає "… ефективні законодавство та стратегії для забезпечення того, щоб випадки експлуатації, насилля та наруги стосовно інвалідів виявлялися, розслідувалися та в належних випадках переслідувалися".

Злочини проти людини з інвалідністю, а особливо проти її життя та здоров'я, з точки зору як законодавства так і загальнолюдських цінностей та моралі, вимагають більш суворого покарання, невідворотність якого має бути важливим фактором їх попередження.

Необхідність прийняття проекту Закону викликана потребою посилення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні проти особи, яка в силу свого стану здоров'я не здатна захистити своє життя та здоров'я.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою даного законопроекту є забезпечення більшої ефективності протидії злочинам проти життя та здоров'я осіб, визнаних інвалідами шляхом посилення відповідальності за такі злочини.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачено внести зміни:

- до статті 67 Кримінального кодексу України, якими доповнити обставини, які обтяжують покарання при його призначенні, злочином щодо особи, визнаної інвалідом;

- до статей 121, 122, 124 - 128 та 365 Кримінального кодексу України, якими пропонується посилити відповідальність за злочини, скоєні проти життя та здоров'я осіб, визнаних інвалідами.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Конвенція про права інвалідів та Кримінальний кодекс України.

Проект Закону не потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття законопроекту "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за вчинення злочину щодо осіб, визнаних інвалідами)" дозволить більш ефективно протидіяти злочинам проти життя та здоров'я осіб, визнаних інвалідами шляхом посилення відповідальності за такі злочини.

 

Народні депутати України 

В. М. Сушкевич 
Е. В. Леонов 

Опрос