Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно осуществления государственных закупок)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.05.2014 № 4886
Дата рассмотрения: 15.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо здійснення державних закупівель)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

З метою забезпечення належної системи здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та підвищення ефективності функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу, а також збереження попиту та обсягів поставок української продукції на світовому ринку був прийнятий Закон України від 7 червня 2012 року N 4913-VI "Про внесення зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо сфери застосування цього Закону".

Зазначеним Законом було внесено зміни, відповідно до яких дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" не поширювалась на закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснювались підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначався Кабінетом Міністрів України.

Скасування процедур державних закупівель при закупівлі складових частин військової техніки дозволило значно зменшити загальну тривалість циклу виготовлення (модернізації, ремонту) зразків озброєння та військової техніки, що позитивно вплинуло на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу та призвело до загального збільшення обсягів замовлень.

Однак, прийнятий Верховною Радою України Закон України N 1197-VII "Про здійснення державних закупівель" не враховує специфіки діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Так, господарська діяльність підприємств оборонно-промислового комплексу суттєво відрізняється від діяльності, пов'язаної із створенням і виробництвом продукції цивільного призначення, і має наступні особливості.

Виробництво військової техніки є одним із напрямів забезпечення національної безпеки і оборони України. Підприємства провадять таку діяльність на підставі державних контрактів з оборонного замовлення, укладених з державними замовниками, та зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених з іноземними замовниками.

Основними принципами діяльності, пов'язаної з виробництвом військової техніки є:

пріоритетність національних інтересів і безпеки України;

монополія держави на регулювання діяльності у сфері виробництва військової техніки;

забезпечення виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері виробництва звичайних видів озброєння;

підконтрольність і підзвітність державі суб'єктів діяльності, пов'язаної з виробництвом військової техніки;

запобігання протизаконному провадженню діяльності, пов'язаної з виробництвом військової техніки;

запобігання створенню загроз національній безпеці та обороні України у разі провадження діяльності, пов'язаної з розробленням і виробництвом військової техніки для іноземної держави;

запобігання неконтрольованому накопиченню виробів військового призначення, зокрема їх складових частин та продуктів утилізації, у суб'єктів виробництва виробів військового призначення.

Виходячи із цільового призначення військової техніки (забезпечення ведення бойових дій), правовий режим обігу військової техніки обмежено законодавством, яке забороняє її перебування у власності громадян, осіб без громадянства, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України.

Під час розроблення і виробництва військової техніки підприємство здійснює закупівлю складових частин (озброєння, агрегати, вузли, деталі, комплектувальні вироби і матеріали військового призначення), які не перебувають на ринку у вільному обігу, оскільки виготовляються тільки за технічною документацією, розробленою на замовлення Збройних Сил України, розвідувальних і правоохоронних органів або урядів іноземних держав (на експорт).

Технічний склад військової техніки визначається тактико-технічним завданням замовника та здійснюється за принципом максимальної замкнутості виробничого циклу військової техніки на вітчизняного виробника, що пов'язано із необхідністю забезпечення національної безпеки і оборони України.

Оприлюднення звітів про виконання договорів та іншої інформації щодо закупівлі складових частин військової техніки надає можливість розвідувальним і спеціальним органам іноземних держав завдавати шкоду національній безпеці і обороні держави або розкриває виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств, а також іншу конфіденційну інформацію.

Окремо слід зауважити, що військово-технічне співробітництво вимагає від його учасників високого рівня конфіденційності. Висвітлення у засобах масової інформації та у мережі Інтернет відомостей про закупівлю (як планів, так і результатів) військової продукції, зброї, її елементів та запасних частин до неї або послуг з її капітального ремонту, модернізації, технічного обслуговування може призвести до значних негативних наслідків.

На даний час підприємства не мають змоги сформувати річний план та визначити обсяги закупівель, оскільки самостійно не впливають на процес реалізації своєї продукції. Це обумовлено тим, що на внутрішньому ринку підприємства провадять свою діяльність на підставі державних контрактів з оборонного замовлення, а переговори та відповідні міжнародні передачі продукції інозамовникам здійснюються через спецекспортерів.

Таким чином, необхідність проведення процедур державних закупівель та планування обсягів закупівель суттєво впливає на процес виробництва підприємств оборонно-промислового комплексу. При цьому, іноземні замовники укладаючи контракти, вимагають їх виконання у найкоротший строк.

Проте, процедура закупівлі здійснюється у більш тривалий термін, а виробництво, наприклад, радіолокаційних станцій військового призначення, є технічно складним процесом: при конструюванні виробів закладена велика кількість комплектуючих, які пройшли відповідні випробування і виготовляються тільки одним виробником. Ще одним із прикладів затягування виробничого процесу була модернізація літаків Ан-32. Остаточний склад обладнання, який встановлювався на літак в ході модернізації, було визначено контрактом. Однак підприємство-основний комітент було змушене проводити тендерні процедури, що призводило до затягування термінів поставок запасних частин та обладнання (іноді до 6-ти місяців).

Запропоновані законопроектом зміни дозволять створити відповідні законодавчі засади, вчасно і якісно виконувати замовлення згідно укладених контрактів, а також на практиці вирішать ряд існуючих проблем в галузі закупівлі товарів, робіт і послуг.

2. Цілі і завдання прийняття акта.

Проект розроблено з метою недопущення завдання непоправної шкоди національній безпеці і обороні держави, зриву виробничого процесу підприємств ОПК, затягування виконання державного оборонного замовлення а також зриву виконання укладених зовнішньоекономічних контрактів.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта.

Законопроектом шляхом внесення змін до Господарського кодексу України та Закону України "Про здійснення державних закупівель" пропонується визначити, що дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та оприлюднення звітів про укладення договорів стосовно закупівлі за кошти підприємства не поширюються на закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

У даній сфері правового регулювання діють положення Конституції України, Господарського кодексу України, Закону України "Про здійснення державних закупівель" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.2014 р. N 70-р "Про затвердження переліку підприємств оборонно-промислового комплексу, на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг якими не поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель", та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України".

Проект акта не стосується прав та обов'язків громадян.

Реалізація положень поданого законопроекту змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього законопроекту, як і його реалізація, не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта.

Прийняття Закону дозволить забезпечити національні інтереси в сфері безпеки та обороноздатності України, подальший розвиток виробництва підприємств ОПК, збереження існуючих та створення нових робочих місць, сприятиме забезпеченню виконання зовнішньоекономічних контрактів на постачання продукції підприємств оборонно-промислового комплексу, позитивно вплине на фінансово-економічне становище зазначених підприємств та утриманню Україною позицій на міжнародних ринках товарів військового призначення.

 

Народний депутат України

М. В. Мартиненко

Опрос