Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" (относительно ограничения количества проверок)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.05.2014 № 4884
Дата рассмотрения: 15.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності " (щодо обмеження кількості перевірок)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

За останній час в Україні значно збільшилася кількість планових і позапланових перевірок суб'єктів господарювання з боку різних органів державного нагляду (контролю), що негативно впливає на нормальну роботу суб'єктів господарювання. Більша частина позапланових перевірок проводиться без попередження та додержання визначених законодавством процедур та виключно на підставі звернення фізичних або юридичних осіб. Такі перевірки нерідко мають замовний характер та містять ознаки рейдерства.

Серйозною проблемою для позитивного розвитку підприємництва є також тривалість і періодичність перевірки органами державного нагляду (контролю). Так, на сьогоднішній день в Україні функціонує 89 органів державного нагляду (контролю), з них 63 - уповноважені видавати та анулювати ліцензії.

Згідно Закону України N 877-V від 05.04.2007 р. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" статтею 5 та статтею 6 передбачені періодичність перевірок, яка залежить від категорійності підприємства за ступенем ризику при здійсненні ним господарської діяльності та складає від 1 календарного року до 3 років. Тривалість планової перевірки становить до 15 днів, позапланових - до 10 днів.

Таким чином, якщо підсумувати встановлений час для проведення перевірок з урахуванням кількості державних контролюючих органів, можливо зробити висновок про значне скорочення часу для ведення господарської діяльності підприємством з метою отримання доходів. В свою чергу, державний бюджет недоотримає значні суми грошових коштів у вигляді податків и зборів.

Більше того, викликає занепокоєність ефективність державної контрольно-надзорної діяльності. Протягом 2013 року видатки державного бюджету на утримання контролюючих органів склали близько 24,7 млрд. гривень. Для проведення тільки однієї перевірки в 2013 році держава у середньому витрачала 16 тисяч гривень. В 2012 році витрати на одну перевірку майже на 38 % були нижче - 11,6 тисяч гривень. В той же час, середній показник надходжень від штрафів в розрахунку на одну перевірку як і 2012 році, так в 2013 році залишався стабільним та складав 180 грн. ( 179,66 грн. в 2012 році та 180,92 грн. в 2013 році). Загальна сума накладених штрафів збільшилась з 3,17 млрд. гривень до майже 4 млрд. гривень, при цьому із загальної суми накладених штрафних санкцій до державної казни не потрапило 93 % або 3,7 млрд. гривень.

Також про зниження ефективності роботи механізму справляння фінансових санкцій свідчить майже 28 % зниження надходжень від року до року. В 2012 році державі вдалось поповнити казну на 371,6 млн. гривень, тоді як в 2013 році надходження склали всього 269 млн. гривень. Про що свідчать наведені цифри? А свідчать вони про те, що існуючий механізм проведення перевірок є неефективним і що існує значна корупційна складова в діях контролюючих органів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного законопроекту є оптимізація кількості проведення перевірок, а саме уникнення проведення одночасних перевірок різними органами державного нагляду (контролю), попередження можливих проявів корупції та зменшення податкового тиску на підприємницьку діяльність з боку органів державного нагляду (контролю). Цю мету можливо досягти шляхом обмеження в календарному році кількості перевірок органами державного нагляду (контролю) та часу кожним з них. Для цієї мети пропонується внести зміни щодо обмеження планових перевірок органами державного нагляду (контролю) та їх тривалості протягом 1 календарного року, яка не повинна перевищувати 25 календарних днів.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" шляхом доповнення двома новими абзацами пункту 1 статті 5 цього Закону. Планується запровадити обов'язковість розміщення інформації щодо планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю), а саме дат та строків їх здійснення на сайті центрального органу виконавчої влади до якого належить орган державного нагляду (контролю), не пізніше ніж за 10 днів до кінця поточного року. А також встановити, що планування заходів з перевірки має здійснюватись з урахуванням категорійности підприємств за ступенем ризику. Сукупна кількість календарних днів перевірок підприємства усіма органами державного нагляду (контролю) у поточному році не повинна перевищувати 15 календарних днів для підприємств з малою і середньою ступенем ризику та 25 календарних днів - для підприємств з високим ступенем ризику.

В результаті даних заходів підвищиться захищеність суб'єктів господарювання від корупційного тиску з боку органів державного нагляду (контролю) та підвищиться ефективність суб'єктів господарської діяльності.

4. Стан нормативно-правової бази

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та іншими нормативно-правовими актами.

Прийняття проекту потребує внесення змін до інших нормативно-правових актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із бюджету.

6. Запобігання корупції

Норми законопроекту не передбачають правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" зменшить податковий і корупційний тиск на суб'єктів господарювання. В результаті зменшення часу (кількості днів у році) на планові перевірки та кількості органів державного нагляду (контролю), які можуть ініціювати перевірки, в результаті обмеженого (у місячний термін) часу, дасть можливість поліпшити якість роботи суб'єктів господарювання, що дозволить збільшити надходження до держбюджету грошових коштів і виконати вимоги Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

 

Народний депутат України

А. Денисенко (посв. N 396)

Опрос