Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины относительно борьбы с терроризмом

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.05.2014 № 4836
Дата рассмотрения: 19.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена нагальною потребою посилення організаційних основ боротьби з тероризмом, забезпечення повноцінного функціонування Антитерористичного центру при Службі безпеки України та діяльності Міжвідомчої координаційної комісії цього центру, додаткового віднесення до суб'єктів боротьби з тероризмом інших центральних та регіональних органів виконавчої влади, які, у межах своєї компетенції, залучаються до участі у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, розширення повноважень суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, а також більш детального визначення сил і засобів, що залучаються до проведення антитерористичної операції.

Запропонованим законопроектом передбачено уточнення терміна "антитерористична операція", приведення у взаємовідповідність окремих положень законів України "Про боротьбу з тероризмом", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про Збройні Сили України", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про Державну прикордонну службу України", а також надана участь у координаційних заходах з антитерористичної діяльності окремим посадовим особам.

Зокрема, до суб'єктів боротьби з тероризмом, у межах своєї компетенції, внесено Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, до Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України - Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, Службу зовнішньої розвідки України, а також інших визначених Президентом України посадових осіб.

За існуючою практикою підготовки та проведення антитерористичних заходів та їх організаційних чинників, вищезгадані державні органи та посадові особи беруть участь у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, а також прийнятті відповідних управлінських та колегіальних дорадчих рішень, однак право на таку їх участь у чинних законах чітко не відображено.

Так, у статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" не передбачено можливості участі у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, котра, за своєю компетенцією, забезпечує секретність переговорів, криптодокументообігу між учасниками заходів та здійснює інші передбачені законом функції.

Також у статті 3 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" до основних завдань цієї Служби не віднесено (в установленому порядку та в межах компетенції) забезпечення нею діяльності суб'єктів, які здійснюють боротьбу з тероризмом.

Крім того, необхідно внести зміни до частини третьої статті 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом".

Зокрема, пропонується надати Міноборони повноваження із забезпечення захисту від терористичних посягань об'єктів та майна Збройних Сил України, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових частинах або зберігаються у визначених місцях, а в разі залучення до проведення антитерористичної операції - застосовувати наявні сили та засоби для забезпечення виконання завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій; брати участь у затриманні осіб, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров'ю заручників, учасників антитерористичної операції або інших осіб - їх знешкодження.

Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та органів охорони державного кордону пропонується розширити повноваження щодо надання Антитерористичному центру при Службі безпеки України необхідних сил і засобів та забезпечення їх використання не тільки на території пунктів пропуску через державний кордон України, а й взагалі на всій території під час проведення антитерористичних операцій.

Управлінню державної охорони пропонується також розширити повноваження щодо надання Антитерористичному центру при Службі безпеки України необхідних сил і засобів та забезпечення їх ефективного використання під час проведення антитерористичних операцій.

Потреба у цій зміні зумовлена тим, що в умовах сьогодення повноваження відповідних суб'єктів боротьби з тероризмом в рамках проведення антитерористичної операції не дозволяють комплексно вирішувати проблеми відновлення в повному обсязі правопорядку та належного режиму функціонування органів державної влади, забезпечувати безпеку життя та здоров'я громадян у відповідному регіоні, припиняти діяльність незаконних збройних формувань, терористів.

З тих же міркувань аналогічні зміни мають бути внесені і до статті 11 Закону України "Про Збройні Сили України", статті 12 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", статті 2 Закону України "Про Державну прикордонну службу України".

У частині 3 статті 7 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", котра визначає порядок формування Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України, до її складу не входять керівники суб'єктів боротьби з тероризмом - Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також інші посадові особи, визначені Президентом України. До складу координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України не включені регіональні органи та територіальні підрозділи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Законопроектом передбачено доповнення статті 13 Закону "Про боротьбу з тероризмом" новою частиною щодо залучення та використання за рішенням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (далі - АТЦ), погодженим із керівництвом відповідних суб'єктів боротьби з тероризмом, до широкомасштабних, складних антитерористичних операцій у регіоні сил та засобів (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв'язку, інші матеріально-технічні засоби) Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Збройних Сил України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та органів охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Управління державної охорони України. Це обґрунтовується необхідністю надання керівникові АТЦ більшого обсягу повноважень на залучення та використання зазначених сил і засобів, що дозволятиме здійснювати забезпечення повномасштабного проведення антитерористичної операції.

Вносяться також зміни і до статті 14 того ж Закону, згідно з якими у районі проведення антитерористичної операції можуть вводитися додаткові обмеження прав і свобод громадян, а також на вимогу керівників учасників антитерористичної операції, підприємства, установи та організації, що знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, повинні будуть частково або повністю припиняти свою роботу. Це обґрунтовується необхідністю уникнення загрози життю і здоров'ю працівників цих підприємств, установ і організацій під час здійснення заходів боротьби з тероризмом.

2. Мета й завдання прийняття законопроекту

Основним завданням і метою цього законопроекту є віднесення до суб'єктів боротьби з тероризмом, які в межах своїх повноважень у разі необхідності залучаються до здійснення заходів з попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, надання додаткових повноважень суб'єктам, які надають Антитерористичному центру при Службі безпеки України сили і засоби та забезпечують їх ефективне використання під час проведення антитерористичних операцій, а саме: Міністерству оборони України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та органів охорони державного кордону, а також Управлінню державної охорони України.

Включення до роботи Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України керівників Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших посадових осіб, визначених Президентом України, а до складу координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України - керівників регіональних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Крім того, метою законопроекту є розширення повноважень відповідних суб'єктів боротьби з тероризмом в рамках проведення антитерористичної операції та визначення взаємодії керівників учасників антитерористичної операції з керівниками підприємств, установ та організацій в районі її проведення, що дозволить комплексно вирішувати проблеми відновлення в повному обсязі правопорядку та належного режиму функціонування органів державної влади, забезпечувати безпеку життя та здоров'я громадян у відповідному регіоні, припиняти діяльність незаконних збройних формувань, терористів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 1, 4, 5, 7, 13 і 14 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статті 3 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", статті 11 Закону України "Про Збройні Сили України", статті 12 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", а також статті 2 Закону України "Про Державну прикордонну службу України".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, закони України: від 20 березня 2003 року N 638-IV "Про боротьбу з тероризмом", від 6 грудня 1991 року N 1934-XII "Про Збройні Сили України", від 4 березня 1998 року N 160/98-ВР "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", від 3 квітня 2003 року N 661-IV "Про Державну прикордонну службу України", від 1 грудня 2005 року N 3160-IV "Про Службу зовнішньої розвідки України", від 23 лютого 2006 року N 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", від 2 жовтня 2012 року N 5403-VI "Кодекс цивільного захисту України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребує джерел додаткового фінансування, а отже і збільшення бюджетних видатків.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Результатом прийняття цього законопроекту стануть позитивні наслідки, а саме: посилення організаційних засад боротьби з тероризмом, удосконалення взаємодії між суб'єктами цієї діяльності, запровадження законних підстав для їх залучення до роботи у Міжвідомчій координаційній комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України та координаційних групах при регіональних органах Служби безпеки України, забезпечення безпеки населення та припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, підготовці та проведенні інших антитерористичних заходів, посиленні персональної відповідальності керівників задіяних державних установ та відомств за виконання окремих доручень при проведенні антитерористичних операцій.

 

Народні депутати України 

С. В. Пашинський
А. В. Сенченко

Опрос