Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования мер по восстановлению доверия к судебной власти)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.05.2014 № 4829
Дата рассмотрения: 30.05.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення заходів із відновлення довіри до судової влади"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

8 квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", який, зокрема, демократизував порядок призначення суддів на адміністративні посади, удосконалив порядок проведення з'їзду суддів України і Ради суддів України.

Водночас практика реалізації Закону показала, що вибори на адміністративні посади в судах відбуваються непрозоро, на безальтернативній основі, "пакетним" голосуванням, з елементами шантажу і підкупу з боку колишніх керівників судів. До керівництва судами знову повертаються ті самі особи, які були ланками адміністративного тиску на суддів з боку попередньої влади.

Є також певні неузгодженості у порядку проведення з'їзду суддів України, які потребують усунення.

2. Цілі та завдання законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення заходів із відновлення довіри до судової влади" спрямований на вдосконалення порядку заняття адміністративних посад в судах, механізму проведення з'їзду суддів України, формування Вищої ради юстиції, а також порядку притягнення суддів до відповідальності.

Для досягнення цих цілей законопроектом пропонується:

- забезпечити більш прозоре голосування на зборах суддів в судах і з'їзді суддів України;

- усунути розбіжності між деякими положеннями Закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо переліку адміністративних посад та порядку формування органів суддівського самоврядування;

- привести окремі положення щодо дисциплінарної відповідальності суддів, звільнення їх з посади за порушення присяги до європейських стандартів, щоб притягнуті до відповідальності судді не змогли уникнути відповідальності;

- не допустити до адміністративних посад осіб, які були ключовими ланками адміністративного тиску на суддів з боку попередньої влади.

Запровадження положень законопроекту сприятиме зміцненню суддівського самоврядування і утвердженню незалежності суддів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом запропоновано внести зміни до низки статей Закону України "Про судоустрій і статус суддів", якими пропонується передбачити:

1) уточнення порядку обрання суддів на адміністративні посади;

2) передбачити, що збори суддів відповідного суду затверджують регламент для обрання на адміністративні посади та звільнення з них;

3) встановити обов'язкове інформування суспільства про проведення зборів суддів відповідного суду для обрання суддів на адміністративні посади;

4) передбачити право представників засобів масової інформації бути присутніми під час зборів суддів, голосування щодо кандидатур на адміністративні посади та підрахунку голосів;

5) позбавити члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який здійснював перевірку щодо судді, права брати участь в прийнятті рішення стосовно дисциплінарної відповідальності судді;

6) замість однієї догани встановити шкалу з декількох видів дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до судді;

7) зменшити роль голів судів в ухваленні рішень про обрання секретарів судових палат;

8) встановити обмеження, що делегатами конференцій суддів не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в суді;

9) передбачити обов'язкове інформування суддівського корпусу та суспільства про проведення з'їзду суддів України та питання, що виносяться на його розгляд;

10) удосконалити порядок делегування суддів на конференції суддів та з'їзд суддів України;

11) закріпити право представників засобів масової інформації бути присутніми на з'їзді суддів України.

Законопроектом передбачено також зміни до Закону України "Про Вищу раду юстиції", якими пропонується:

1) передбачити можливість призначення до Вищої ради юстиції виключно делегатів з'їзду суддів України та судді у відставці;

2) визначити чіткий порядок проведення з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ;

3) встановити, що перше засідання Вищої ради юстиції проводиться у разі складення присяги не всіма членами Вищої ради юстиції, а тією кількістю, яка була б достатньою для набуття повноважень цим органом;

4) встановити, що рішення щодо внесення подання про звільнення судді за порушення присяги або щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності Вища рада юстиції приймає без участі члена Вищої ради юстиції, який здійснював перевірку;

5) встановити строк давності для прийняття рішення про внесення подання про звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги (три роки від дня вчинення порушення присяги; а якщо обставини, за яких було вчинено порушення присяги, встановлено судовим рішенням або рішенням Європейського суду з прав людини, то два роки з часу набрання чинності таким рішенням).

Прикінцевими положеннями пропонується передбачити, що:

судді, які були звільнені з адміністративних посад відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", а так само судді, які були членами рад суддів загальних, господарських та адміністративних судів на момент набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", впродовж трьох років після набрання ним чинності не можуть бути обрані на адміністративні посади в судах, а також бути делегатами з'їзду суддів України, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції;

це положення не поширюється на заступників голів місцевих судів з кількістю працюючих суддів, яка не перевищує три судді;

з дня набрання чинності цим Законом судді, які зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, яких обрано на адміністративні посади після набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" вважаються такими, що звільнені з цих посад;

делегати на з'їзд суддів України, який призначає членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Конституційного Суду України, обираються згідно з правилами, встановленими статтею 125 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" із змінами, внесеними цим Законом;

якщо Президент України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ або всеукраїнська конференція працівників прокуратури до набрання чинності цим Законом призначили членів Вищої ради юстиції з числа суддів, тоді з'їзд суддів України має право таємним голосуванням висловити їм недовіру, що має наслідком припинення їх повноважень як члена Вищої ради юстиції. За відсутності рішення про недовіру вважається, що такий член Вищої ради юстиції підтриманий з'їздом суддів України на цій посаді;

з'їзд суддів України для вирішення питань, визначених цим Законом, проводиться не пізніше трьох місяців після набрання чинності цим Законом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у цій сфері правового регулювання становлять Конституція України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Закон України "Про Вищу раду юстиції", Закон України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Наслідком прийняття законопроекту стане зміцнення незалежності суддів, що сприятиме реалізації одного з найважливіших прав людини - права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Народні депутати України

Ю. Б. Дерев'янко

Л. О. Ємець

О. В. Бондарчук

Опрос