Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" (относительно предоставления льгот по арендной плате за пользование объектами права государственной и коммунальной собственности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.04.2014 № 4795
Дата рассмотрения: 29.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (щодо надання пільг з орендної плати за користування об'єктами права державної та комунальної власності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Даний законопроект покликаний врегулювати питання орендних відносин щодо об'єктів права державної та комунальної власності.

Згідно пункту 6 частини 1 статті 2 та абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", Кабінет Міністрів України здійснює управління об'єктами державної власності. На підставі ж пункту 4 частини 2 статті 9 Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" та статті 29 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" управління об'єктами комунальної власності Автономної Республіки Крим та територіальних громад сіл, селищ, міст здійснює Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.

З метою розвитку підприємництва та залучення приватних інвестицій суб'єктами, що наділені правом власності на державне та комунальне майно, приймаються різноманітні державні, регіональні та місцеві програми, а також формуються реєстри зазначених об'єктів.

Однак, чимало таких об'єктів не мають попиту щодо взяття їх в оренду, через свою надмірну вартість та необхідність значних капіталовкладень на підтримання їх належного стану. З огляду на це, на сьогодні таке майно руйнується, а балансоутримувачі витрачають кошти державного або місцевих бюджетів на проведення їх ремонту та охорону.

Дану ситуацію можна було б вирішити шляхом надання орендарям пільг з орендної плати за користування державним та комунальним майном. Проте чинний Закон України "Про оренду державного та комунального майна" такого механізму не передбачає.

Таким чином, цим законопроектом передбачається внести відповідні зміни до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою цього проекту Закону є встановлення механізму надання пільг щодо орендної плати за користування окремими об'єктами права державної та комунальної власності, які визначені рішенням відповідного суб'єкта владних повноважень, з урахуванням їх технічного стану, місця розташування тощо, а також забезпечення збереження їх цілісності та підвищення ефективності використання таких об'єктів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Пропонується закріпити за суб'єктами владних повноважень, на які законом покладено обов'язок щодо управління об'єктами права державної та комунальної власності, право надавати пільги з орендної плати за таке користування відносно окремих об'єктів.

З цією метою законопроект передбачає доповнення статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" частиною сьомою такого змісту:

"7. Орендарям збиткових підприємств, а також об'єктів, що мають важливе соціальне значення, орендодавець може надавати пільги щодо орендної плати.

Порядок визначення таких підприємств (об'єктів), а також умови надання цих пільг встановлюється:

Кабінетом Міністрів України - для підприємств (об'єктів), що перебувають у державній власності;

Верховною Радою Автономної Республіки Крим - для підприємств (об'єктів), що перебувають у комунальній власності Автономної Республіки Крим;

Обласними, районними, міськими, районними у містах, селищними, сільськими радами - для підприємств (об'єктів), що перебувають у комунальній власності".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Конституція України;

Закон України від 10 квітня 1992 року N 2269-ХІІ "Про оренду державного та комунального майна";

Закон України від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 10 лютого 1998 року N 90/98-ВР "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим";

Закон України від 27 лютого 2014 року N 794-VII "Про Кабінет Міністрів України".

Прийняття проекту Закону України не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття та реалізація даного законопроекту сприятиме покращенню інвестиційного клімату в державі та на території окремих населених пунктів, а також забезпечить збереження та підвищення ефективності управління і користування об'єктами права державної та комунальної власності, які не використовуються балансоутримувачами та потребують значних капіталовкладень з державного чи місцевого бюджетів на своє збереження.

 

Народний депутат України

В. Є. Чуб

Опрос