Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" (относительно особенностей банкротства субъектов хозяйствования, перед которыми существуют просроченные государственные денежные обязательства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.04.2014 № 4790
Дата рассмотрения: 29.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення доповнень до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (щодо особливостей банкрутства суб'єктів господарювання, перед якими існують прострочені державні грошові зобов'язання)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

На сьогодні в Україні склалася критична ситуація зі станом виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування грошових зобов'язань щодо оплати суб'єктам підприємницької діяльності вартості виконаних робіт, придбаного товару, наданих послуг тощо.

Так, за інформацією, викладеною у висновках Рахункової палати України щодо виконання Державного бюджету України за 2013 рік (від 10.04.2014 N 06-862, стор. 47) кредиторська заборгованість бюджетних установ у 2013 році збільшилася до 7936,2 млн. грн., з неї прострочена - 3364,6 млн. гривень.

Як вважають експерти Рахункової палати, таке становище спричинено спрямуванням асигнувань в менших за планові показники та проведенням платежів Державною казначейською службою не в повних обсягах.

В свою чергу, за інформацією Державної казначейської служби від 01.04.2014 N 15-04/308-7417 станом на 01.03.2014 кредиторська заборгованість по видатках установ, що фінансуються із загального та спеціального фондів держбюджету, вже складала 8159,0 млн. грн., а установ, що фінансуються із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, складала - 11064,6 млн. гривень.

Крім того, за інформацією Прем'єр-міністра України Яценюка А. П., оприлюдненою 27.03.2014 на пленарному засіданні Верховної Ради України, в українських компаній відібрали оборотні кошти і не відшкодували податок на додану вартість на 21,6 мільярди гривень.

Прем'єр-міністр України Яценюк А. П. також зазначив, що в судах знаходяться судові справи на додаткове стягнення з Державного бюджету України ще близько 30 мільярдів гривень податку на додану вартість.

Таким чином, заборгованість органів державної влади та органів місцевого самоврядування перед українськими компаніями лише за виконані роботи, поставлений товар, надані послуги, а також заборгованість щодо відшкодування надмірно сплачених податків в цілому на початок 2014 року складає близько 70 мільярдів гривень.

При цьому слід врахувати, що органи Державної казначейської служби реєстрували не всю кредиторську заборгованість, а окремі органи державної влади не підписували відповідні акти виконаних робіт чи наданих послуг, тим самим занижуючи статистику по реальній кредиторській заборгованості, яка за окремими оцінками може сягнути до 100 мільярдів гривень.

Таким чином, в Україні склалася ситуація, коли органи державної влади фактично були прокредитовані за рахунок обігових коштів підприємств, перспектива повернення яких на сьогодні не відома.

Більше того, підприємства, специфіка діяльності яких обумовлює у загальному пакеті замовлень суттєву частку саме держзамовлень (космічна галузь, авіабудування, будівництва значних інфраструктурних проектів, мостів, транспортних комунікацій тощо) в ситуації, що склалася, стоять перед загрозою банкрутства.

З огляду на вищевикладене, цілком логічним має бути крок назустріч таким підприємствам, який би надав з боку держави гарантії недопущення банкрутства, принаймні до повного виконання грошових зобов'язань з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Завдання прийняття проекту Закону

Головним завданням проекту Закону є заборона на порушення справ про банкрутство підприємств, прострочені державні грошові зобов'язання перед якими складають не менше 40 відсотків від загального обсягу грошових вимог кредиторів, а середня кількість працівників за звітний період (останній календарний рік) складає понад 10 осіб.

Законопроект передбачає можливість порушення справ про банкрутство вищевказаних підприємств лише через 30 календарних днів після повного погашення прострочених державних грошових зобов'язань, окрім тих підприємств, що ліквідуються за рішенням власника.

3. Загальна характеристика проекту Закону

Законопроектом пропонується визначити особливості банкрутства суб'єктів господарювання, прострочені державні грошові зобов'язання перед якими складають не менше 40 відсотків від загального обсягу грошових вимог кредиторів, шляхом доповнення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" новою статтею 961.

В першу чергу, законопроект дає чітке визначення державного грошового зобов'язання, до якого належить будь-яке грошове зобов'язання органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, або уповноваженого ними підприємства, установи, організації, щодо оплати вартості виконаних робіт, придбаного товару, наданих послуг чи здійснення інших аналогічних операцій, а також грошове зобов'язання щодо відшкодування надмірно сплачених податків, інших обов'язкових платежів, державної компенсації понесених витрат а також інших компенсацій, передбачених законодавством.

При цьому, простроченим державним грошовим зобов'язанням пропонується вважати будь-яке державне грошове зобов'язання, яке не виконане, або виконане не у повному обсязі, у визначені законодавством, договором, контрактом, угодою або іншим правочином строки.

Законопроектом встановлюється заборона на порушення справ про банкрутство підприємств, прострочені державні грошові зобов'язання перед якими складають не менше 40 відсотків від загального обсягу грошових вимог кредиторів, а середня кількість працівників за звітний період (останній календарний рік) складає понад 10 осіб.

Слід зазначити, що у відповідності до статті 55 Господарського кодексу України, умова наявності середньої кількості працівників за звітний період (останній календарний рік) понад 10 осіб фактично поширюватиме дію запропонованої норми на суб'єкти господарювання, які є суб'єктами малого, середнього та великого підприємництва, і "відсіватиме" невеликі (за чисельністю працівників) посередницькі структури, які останніми роками в окремих випадках брали зобов'язання в рамках виконання об'ємних державних контрактів.

Крім того, законопроект передбачає можливість порушення справ про банкрутство вищевказаних підприємств лише через 30 календарних днів після повного погашення прострочених державних грошових зобов'язань, окрім тих підприємств, що ліквідуються за рішенням власника.

В свою чергу, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, які визнані учасниками провадження, зобов'язані протягом трьох робочих днів, після повного погашення прострочених державних грошових зобов'язань поінформувати про це господарський суд.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовим актом у даній сфері правового регулювання є Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Проект не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

У разі прийняття законопроекту реалізація його положень не потребує додаткових видатків та не вплине на показники Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Схвалення проекту Закону сприятиме забезпеченню стабільності роботи підприємств, прострочені державні грошові зобов'язання перед якими складають не менше 40 відсотків від загального обсягу грошових вимог кредиторів.

В свою чергу, вищевказане дозволить зберегти робочі місця, що матиме важливе соціальне значення.

 

Народний депутат України

В. М. Жеребнюк

Опрос