Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно сбора за операции обращения с отходами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.04.2014 № 4775
Дата рассмотрения: 24.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо збору за операції поводження з відходами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В Україні щорічно утворюється тільки побутових відходів до 15 мільйонів тонн. Існуюча система збору, вивезення, утилізації та захоронення відходів, між тим не відповідає сучасним вимогам. Більшість полігонів (рекультивація яких знаходиться в компетенції держави) за фактом є звалищами, у зв'язку з чим відходи стають одним з основних чинників, що негативно впливають на навколишнє середовище, а в близькій перспективі ще й є обтяженням для бюджетів усіх рівнів.

Існуюча практика прийняття рішень по напрямках переробки відходів (в тому числі і за участю держави) не відповідає вимогам часу.

Сьогодні згідно із статтею 35-1 Закону України "Про відходи" передбачено, що власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Проте на практиці власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок відмовляються укладати договори про вивезення побутових відходів, оскільки не несуть за таку відмову жодної відповідальності.

Виконавці послуг з вивезення побутових відходів сьогодні відмовляються працювати з органами місцевого самоврядування, оскільки ці органи не можуть забезпечити оплату їх послуг.

Держава сьогодні зняла з себе відповідальність за вивезення побутових відходів у невеликих містах, селищах та селах, коли громадянам "дешевше" викинути сміття на узбіччі, в лісі, але це не є "дешевше" для держави.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою пропонованих змін є запровадження місцевого збору - збору за операції поводження з відходами, який буде встановлюватись місцевими радами в межах повноважень, визначених цим Податковим кодексом України, що дозволить знизити негативний вплив відходів на навколишнє середовище та здійснити стимулювання переробки відходів і розвитку ринку вторинних і матеріальних ресурсів.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонуються зміни до Податкового кодексу України, якими передбачено, що запровадження місцевого збору за операції поводження з відходами, який буде встановлюватись місцевими радами, і кошти від якого зараховуватимуться до місцевого бюджету.

Платниками збору пропонується визначити: щодо джерел утворення побутових відходів, якими є об'єкти житлової нерухомості - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, зареєстроване місце проживання яких знаходиться на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної або міської ради про встановлення збору, та отримують (споживають) послуги з операцій поводження з відходами (перша категорія); щодо джерел утворення побутових відходів, якими є інші об'єкти нерухомості, крім житлової - власники джерел утворення побутових відходів, які знаходяться на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення збору, та отримують (споживають) послуги з операцій поводження з відходами (друга категорія);

Базою оподаткування пропонується визначити сукупну вартість операцій поводження з відходами, яка визначається сільською, селищною або міською радою в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Ставки збору встановлюватимуться сільською, селищною або міською радою. Обчислення суми збору пропонується здійснювати шляхом поділу щорічної сукупної вартості операцій поводження з відходами на території адміністративно-територіальної одиниці між платниками збору (відповідно до їх категорії) пропорційно часу отримання (споживання) ними послуг з операцій поводження з відходами.

Платники збору на підставі відповідних документів матимуть право звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної податкової політики для звірки даних щодо сплати збору, ставки збору та нарахованої суми збору. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної податкової політики, у свою чергу, проводитиме перерахунок суми збору і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, що здійснюють реалізацію державної політики із реєстрації фізичних осіб та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зобов'язуються відповідно до проекту територіальному органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної податкової політики, а також територіальних органів державної статистики відомості, необхідні для розрахунку збору, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Збір нараховуватиметься з дня настання підстав для отримання (споживання) послуг з операцій поводження з відходами та сплачуватиметься платником податку протягом 30 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення за його місцем реєстрації або за місцем державної реєстрації об'єкту нерухомості, до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Прикінцевими те перехідними положеннями проекту пропонується також внести зміни до Закону України "Про відходи".

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Податковий та Бюджетний кодекси України, Закон України "Про відходи".

Реалізація положень зазначеного законопроекту потребує також прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо збору за операції поводження з відходами)", який також внесений на розгляд Верховної Ради України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту щодо основних його положень не потребуватиме додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо збору за операції поводження з відходами)" забезпечить створити чітку систему управління відходами на місцевому рівні.

 

Народні депутати України:

Ю. Б. Дерев'янко

А. В. Шевченко

О. Л. Канівець

В. В. Пацкан

А. Д. Гончаров

Є. Г. Карташов

Опрос