Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "О местных государственных администрациях" (относительно возможности должностных лиц местных органов исполнительной власти иметь представительский мандат)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.04.2014 № 4769
Дата рассмотрения: 24.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (щодо можливості посадовців місцевих органів виконавчої влади мати представницький мандат)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Останнім часом обласні та районні ради, які, відповідно до статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", делегують адміністраціям частину своїх повноважень, контролюють їх виконання, заслуховують звіти голови, його заступників, керівників управлінь і відділів, значною мірою складаються з осіб, які самі повинні звітувати перед відповідними радами - голів відповідних адміністрацій, їхніх заступників, керівників управлінь і відділів органів виконавчої влади. Це фактично нівелює можливості представницьких органів, обласних і районних рад реалізувати свою контрольну функцію, здійснювати об'єктивний контроль за виконанням делегованих радою місцевій державній адміністрації повноважень. Адже виходить, що у значній кількості випадків ті, хто звітує, одночасно є і тими депутатами рад, перед якими відбувається звіт. А депутати рад, які є одночасно підлеглими звітуючої особи, не можуть об'єктивно оцінювати такі звіти. Таким чином обласні і районні ради значною мірою втрачають свою сутність і стають придатками органів виконавчої влади. До того ж, голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть бути народними депутатами України відповідно до ст. 78 Конституції України, і ця норма є нормою прямої дії. Таким чином немає підстав дублювати однакові положення законодавства в різних нормативних документах.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Даний законопроект спрямований на збалансування відносин між керівниками органів місцевої виконавчої влади та представницькими органами місцевого самоврядування, які здійснюють контроль за повноваженнями, які делеговані ними місцевим державним адміністраціям. Варто зазначити, що норма про заборону головам місцевих державних адміністрацій, їх заступникам, керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій мати представницький мандат депутатів місцевих рад містилася в первісній редакції ст. 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", але в 2001 році була визнана такою, що не відповідає Конституції України.

В той час Конституційний Суд не дослідив повною мірою наслідки прийняття вказаного рішення по суті, а розглядав проблему, не аналізуючи відносин виконавчих і представницьких органів на кожному з рівнів публічної влади, що дає підстави повернутися до розгляду вказаного питання з уточненням окремих мотивів і положень закону.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Пропонований законопроект передбачає внесення таких змін до статті 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", які, не забороняючи керівним працівникам місцевих державних адміністрацій бути депутатами місцевих рад взагалі, обмежують право цих посадових осіб на представницький мандат у радах, делеговані повноваження яких вони виконують та перед якими вони звітують. Це забезпечить конституційне право представницьких органів місцевого самоврядування здійснювати ефективний контроль за делегованими місцевим органам виконавчої влади повноваженнями. Пропонується встановити, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та не поширюється на депутатів, що виконують повноваження на момент його прийняття.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Конституція України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не лише не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а навіть з високою долею ймовірності призведе до зменшення витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів за рахунок більш ефективного витрачання місцевими державними адміністраціями бюджетних коштів під дієвим контролем з боку районних та обласних рад.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить краще збалансувати відносини між виконавчими і представницькими органами публічної влади на районному та обласному рівнях, сприятиме посиленню контрольних функцій місцевих рад за виконанням органами виконавчої влади делегованих їм повноважень, відповідатиме завданням розвитку місцевого самоврядування.

 

Народні депутати України:

Карташов Є. Г.

Федорук М. Т.

Канівець О. Л.

Чуб В. Є.

Опрос