Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судебном сборе" относительно освобождения от уплаты судебного сбора истцов за предъявление исков о возмещении морального вреда, нанесенного вследствие совершения уголовного правонарушения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.04.2014 № 4765
Дата рассмотрения: 24.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору позивачів за подання позовів про відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена, на мій погляд, несправедливою законодавчою вимогою сплачувати судовий збір особі, яка постраждала внаслідок вчинення кримінального правопорушення, й зазнала моральної шкоди.

Мається на увазі, що згідно чинного Закону України "Про судовий збір" позивач, який у рамках кримінального провадженні (або в порядку цивільного судочинства) звернеться до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, зобов'язаний сплатити судовий збір, розмір якого може складати до 10 відсотків від ціни позову.

Варто звернути увагу на те, що при поданні вказаних вище позовів, але з вимогою відшкодувати матеріальну шкоду, яка завдана кримінальним правопорушенням, чинний закон звільняє позивача від сплати судового збору.

Але таке розмежування є не справедливим та необгрунтованим, оскільки в обох випадках цивільний позивач зазнав шкоди. Відповідно до статті 23 Цивільного кодексу України моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Враховуючи викладене, прийняття даного проекту Закону є необхідним.

2. Цілі й завдання прийняття законопроекту

Основним завданням і ціллю цього законопроекту є звільнення осіб від обов'язку сплачувати судовий збір при поданні позовів про відшкодування моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір", виклавши пункт шостий частини першої в новій редакції: "позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальної та (або) моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення;".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України "Про судовий збір".

Реалізація положень цього законопроекту, після його прийняття, не потребуватиме внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребує джерел додаткового фінансування, а отже і збільшення бюджетних видатків.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Результатом прийняття цього законопроекту стануть позитивні наслідки у вигляді закріплення однакового підходу щодо звільнення особи, яка постраждала внаслідок вчинення кримінального правопорушення, від обов'язку сплачувати судовий збір не залежно від того, яка шкода була завдана - матеріальна чи моральна.

 

Народний депутат України

К. А. Бондарєв

Опрос