Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно перераспределения бюджетных средств, составляющих доходную часть)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.04.2014 № 4761
Дата рассмотрения: 24.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо перерозподілу бюджетних коштів, що складають доходну частину)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект розроблено з метою зменшення податкового тиску на операторів телекомунікацій, які користуються радіочастотним ресурсом України з метою надання телекомунікаційних послуг, зокрема послуг (рухомого) мобільного зв'язку.

За останні 5 років за відсутності будь-якого економічного обґрунтування розмір збору за користування радіочастотним ресурсом збільшився більш ніж в 11 разів, лише у 2010 - 2011 роках, таке збільшення у 7 разів, призвело до максимального розширення зазначеної статті витрат для всіх учасників ринку рухомого (мобільного) зв'язку на користь держави. У 2012 році ставка збору також збільшилась на 7,9 %. У 2014 - ще вдвічі.

Постійне збільшення відповідних затрат для учасників ринку телекомунікацій, за умови відсутності жодних компенсаторів для його розвитку та зростання, вже можуть призвести до згортання ринку, зменшення асортименту та якості телекомунікаційних послуг, активізації його стагнаційної фази. Крім того, враховуючи, що розмір відповідного збору включається до собівартості послуг рухомого (мобільного) зв'язку, останнє його збільшення вдвічі може стати підставою для зростання роздрібних тарифів на відповідні послуги для населення, що є абсолютно них опинилися вітчизняна економіка та суспільство.

Необхідність ухвалення законопроекту створить умови для запобігання подальшої оптимізації виробничих потужностей операторів зв'язку та подальшого скорочення персоналу, що протягом останніх п'яти років має чіткий наростаючий тренд та негативно відображається, як на соціальних відрахуваннях операторів, так і на видатках бюджету по соціальним гарантіям звільненим та скороченим працівникам.

Законопроект також сприятиме подоланню подальшої стагнації галузі зв'язку.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є перерозподіл коштів Державного бюджету України (із збереженням рівня його доходної частини).

З одного боку пропонується зменшення запланованих надходжень за рахунок ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України (КБК 19070000), які визначені на рівні 1495580,5 тис. грн та вдвічі більші минулорічного обсягу. З іншого боку, пропонується збільшити надходження

від плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій (КБК 22011400), які визначені на рівні 163021,0 тис. грн. та є практично не змінними порівняно з минулим роком. Зазначений перерозподіл має на меті захист інтересів абсолютної більшості населення України, (яка споживає послуги рухомого (мобільного) зв'язку) та користувачів радіочастотного ресурсу, які надають відповідні послуги з його використанням, та формують своїми податковими надходженнями понад 4 % ВВП країни.

Здійснивши відповідний перерозподіл коштів, можна одночасно виконати такі завдання:

- ставка збору за користування радіочастотним ресурсом підвищується порівняно з минулим роком на визначений рівень інфляції (8,3 %), тобто надходження до Державного бюджету за КБК 19070000 зростають у поточному році, не вдвічі, а на 8,3 %, що дозволяє операторам телекомунікацій, зокрема рухомого (мобільного) зв'язку "безболісно" сплачувати відповідні платежі у межах запланованих на рік видатків, не підвищуючи тарифи для кінцевих споживачів та не оптимізуючи наявні трудові, організаційні та технічні ресурси (скорочуючи персонал та деградуючи якість послуг).

Для цього підготовлено та подано до Верховної Ради проект відповідних змін до Податкового кодексу.

- держава здійснює ліцензування радіочастотного ресурсу для впровадження перспективних радіотехнологій наступних поколінь (3G/LTE) та впроваджує принцип "ехнологічної нейтральності", який надає можливість також впроваджувати перспективні радіотехнології у вже проліцензованому спектрі з отриманням нових ліцензій на користування відповіднім радіочастотним ресурсом. Здійснення вказаного ліцензування збільшить надходження до Державного бюджету за КБК 22011400 мінімум у 4,2 рази.

Для цього підготовлено та подано до уповноважених державних органів проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815", яким пропонується впровадження принципу "технологічної нейтральності" у перспективних діапазонах частот 900/1800 МГц. Вартість ліцензій у відповідних діапазонах є значною (від 510000 до 340000 грн./1 МГц, у залежності від регіону), згідно з чинною постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.06 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

Відповідні дії також супроводжуватимуться покращенням інвестиційного клімату у державі та забезпечать впровадження технологічних та інформаційних інновацій, так необхідних країні для подолання "цифрового розриву" та розбудови повноцінного інформаційного суспільства в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується:

- Зменшити надходження до Державного бюджету за КБК 19070000 менш ніж у 1,5 разів, забезпечивши підвищення рівня цих надходжень порівняно з минулорічним на визначений рівень інфляції (8,3 %) до 970669,0 тис. грн.

- Натомість, збільшити надходження до Державного бюджету за КБК 22011400 у 4,2 рази до 687932.5 тис. грн., розпочавши процес впровадження новітніх радіотехнологій, шляхом ліцензування перспективних спектрів частот та впровадження принципу "технологічної нейтральності" для користувачів проліцензованого спектру.

Рівень доходів та витрат Державного бюджету, а також його баланс не змінюються. Натомість, створюються умови для збільшення доходної частини бюджету, за рахунок впровадження новітніх технологій та нового асортименту послуг рухомого (мобільного) зв'язку, зокрема широкосмугового швидкісного доступу до мережі Інтернет (інвестиції, реінвестиції в мережі та послуги, додаткові податкові надходження, тощо).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дана сфера правовідносин регулюється Конституцією України, Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", Податковим кодексом України, Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815, Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.06 N 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого законопроекту не потребує додаткового фінансування. Реалізація положень законопроекту не зменшує надходжень до Державного бюджету України. Натомість, створюються умови для збільшення доходної частини бюджету, за рахунок впровадження новітніх технологій та нового асортименту послуг рухомого (мобільного) зв'язку, зокрема широкосмугового швидкісного доступу до мережі Інтернет (інвестиції, реінвестиції в мережі та послуги, додаткові податкові надходження, тощо).

Зменшивши у 1,5 рази надходження до Державного бюджету за КБК 19070000 (з 1495580,5 тис. грн. до до 970669,0 тис. грн.), пропонується у 4,5 рази збільшити надходження до Державного бюджету за КБК 22011400 (з 163021,0 тис. грн. до 687932.5 тис. грн). Рівень доходів та витрат Державного бюджету залишається без змін.

Відповідний розподіл доходів Державного бюджету є більш ефективним та перспективним з точки зору подальшого розвитку вітчизняної економіки та наповнення Державного бюджету у найближчій перспективі (3 - 5 років).

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття запропонованих змін сприятиме, зокрема:

- забезпеченню розвитку та зростанню фінансових показників вітчизняного інноваційного ринку телекомунікацій, та як наслідок - його податкових надходжень;

- захисту населення від зростання тарифів на телекомунікаційні послуги, зокрема послуги рухомого (мобільного) зв'язку;

- покращенню інвестиційного та інноваційного клімату на вітчизняному ринку телекомунікацій, стриманню його стагнації та згортання

- створенню умов для подальшого збільшення податкових та інших загальнообов'язкових надходжень до Державного бюджету України, як вже у цьому році так і у найближчій перспективі (3 - 5 років з моменту отримання операторами телекомунікацій впроваджувати на власних мережах новітні перспективні радіо технології).

 

Народні депутати України:

О. В. Кужель

О. Б. Шевчук

Опрос