Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно усовершенствования законодательства о противодействии заболеванию туберкулезом)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.04.2014 № 4760
Дата рассмотрения: 24.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо удосконалення законодавства про протидію захворюванню на туберкульоз)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Ситуація щодо туберкульозу в Україні досить складна. Туберкульоз не є тільки медичної проблемою. Це - проблема соціальна, яка віддзеркалює соціально-економічний стан країни, культурно-освітній рівень та благополуччя населення, ступінь розвитку охорони здоров'я, у тому числі і фтізіатричної служби.

Ця недуга останнім часом викликає велике занепокоєння в Україні. Оскільки туберкульоз є інфекційним, економічно затратним захворюванням, він уражає насамперед найбідніші верстви населення та осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя, а ймовірність інфікування людей, що проживають чи перебувають у тісному контакті з бактеріовиділювачами, дуже висока.

В сучасних умовах туберкульоз в Україні становить велику загрозу. Це зумовлено ризиковою екологічною ситуацією, міграцією населення, нестабільністю соціально-економічних умов, збільшенням ризику у зв'язку з розповсюдженням ВІЛ інфекції, зростанням рівня захворюваності серед дітей. Крім того, основну кількість вперше захворілих на туберкульоз складають особи найбільш працездатного і репродуктивного віку.

Таким чином, туберкульоз можна назвати руйнівником трудового потенціалу нашої країни.

Водночас туберкульоз становить сьогодні загрозу національній безпеці, бо Україна, як резервуар туберкульозної інфекції, може бути економічно і політично ізольована від світового співтовариства через загрозу розповсюдження туберкульозу в світі.

2. Цілі і завдання проекту Закону

Метою даного законопроекту є створення додаткових заходів соціального захисту хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, забезпечення контролю над діяльністю протитуберкульозних закладів, а також надання додаткових прав і гарантій окремим категоріям осіб хворих на туберкульоз.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроект не позбавляє хворих на заразні форми туберкульозу права відмовитись від госпіталізації і проводити лікування амбулаторно за можливості їх ізоляції в домашніх умовах, проте, враховуючи складність процесу лікування, його тривалість, значну кількість медичних препаратів, необхідність надання допомоги хворому під час лікування кваліфікованим медичним персоналом, законопроект надає можливість хворим на заразну форму туберкульозу, за їх власним бажанням, укладати договір про здійснення амбулаторного лікування і надання медичних послуг в домашніх умовах. Цей захід забезпечить хворому ефективність і правильність проведення лікування під час його ізоляції в домашніх умовах.

Законопроектом закріплюється обов'язок працівника протитуберкульозного закладу, що здійснює відповідне лікування хворого на заразну форму туберкульозу, в разі виявлення порушення хворим протиепідемічного режиму, протягом 24 годин подати заяву до суду про примусову госпіталізацію чи про продовження строку примусової госпіталізації. Невиконання або неналежне виконання вказаного обов'язку тягне за собою накладання (враховуючи високий ступінь суспільної небезпеки) кримінальної відповідальності на працівника протитуберкульозного закладу, що здійснює лікування цього хворого. Зазначені заходи забезпечать відповідальне ставлення працівниками протитуберкульозних закладів до своїх обов'язків, зменшать ризик порушення хворими протиепідемічного режиму і як результат, розповсюдження інфекції серед здорового населення.

Законопроектом передбачено регламентувати порядок надання медичної допомоги особам, затриманим в адміністративному порядку за порушення законодавства про державний кордон і за підозрою у вчиненні злочину, що перебувають у пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Зазначені особи зобов'язується пройти флюорографічне обстеження і повинні бути направлені на відповідне лікування в разі підозри в них захворювання на туберкульоз. Також забезпечується відповідний контроль за діяльністю медичних працівників прикордонної служби і за якістю наданого ними медичного обслуговування. Це сприятиме зниженню рівня захворюваності і смертності серед затриманих осіб, а також знизить ризик можливості поширення захворюваності серед населення України.

Враховуючи постійне зростання захворюваності та смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ, законопроект розрахований і на осіб, хворих на ВІЛ/СНІД асоційований туберкульоз. Законопроектом передбачаються заходи, спрямовані на раннє виявлення у хворих на туберкульоз ВІЛ інфекції. Особам, хворим на туберкульоз, надається право за власним бажанням пройти тестування з метою виявлення ВІЛ. Працівники протитуберкульозних закладів зобов'язуються проінформувати осіб, хворих на туберкульоз, про можливі наслідки у випадку, якщо ВІЛ буде виявлено невчасно, цим самим спонукаючи хворих пройти тестування. Окрім цього, працівники протитуберкульозних закладів зобов'язуються реєструвати всі випадки смертності і захворюваності від поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, а також обмінюватися інформацією і активно співпрацювати з центрами профілактики і боротьби зі СНІДом.

Законопроект наділяє хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу додатковими правами, оскільки стосовно прав пацієнта, доцільно дотримуватися прийнятої 34-ю Всесвітньою медичною асамблеєю у Лісабоні (Португалія) вересні - жовтні 1981 року Лісабонської декларації щодо прав пацієнта. Також, враховуючи те, що особи, хворі на туберкульоз та інфіковані мікобактеріями туберкульозу, знаходяться в складних життєвих обставинах, викликаних їх станом здоров'я, законопроект закріплює за ними право на отримання соціальних послуг.

Законопроект містить положення про те, що у випадку, якщо протитуберкульозний процес супроводжується вираженими та стійкими порушеннями функцій організму і хворий упродовж тривалого часу не може виконувати своєї професійної праці або ж виникає необхідність значно змінити її умови, у визначеному законодавством порядку, йому встановлюється відповідна група інвалідності. Також, особам, які перехворіли на туберкульоз, гарантується сприяння як з боку держави, так і з боку медичного закладу у процесі проходження ними реабілітації. Ці заходи направлені на відновлення працездатності осіб, а також повернення їх до звичного способу життя.

Беручи до уваги необхідність посиленого соціального захисту малолітніх і неповнолітніх осіб, хворих на туберкульоз, законопроект забезпечує їх відповідними правами, а також гарантує з боку держави здійснення заходів, направлених на зміцнення імунної реактивності хворої дитини. Окрім цього, законопроект містить положення про заборону для осіб, які є бактеріовиділювачами і які проживають разом з малолітніми і неповнолітніми особами, лікуватися амбулаторно, а також вказаним особам суворо забороняється самовільне порушення режиму безперервного стаціонарного лікування. Ці заходи забезпечують додатковий захист малолітніх і неповнолітніх осіб і суттєво зменшать ризик їх інфікування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним законодавчим актом, що регулює суспільні відносини в даній сфері є Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз".

Прийняття цього проекту Закону України тягне за собою внесення змін до Кримінального кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме стабілізуванню рівня захворюваності на туберкульоз з тенденцією до зменшення серед населення України, а також знизить ймовірність зараження здорових осіб.

 

Народний депутат України

В. В. Петьовка

Опрос