Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения условий для ведения хозяйственной деятельности, связанной со строительством объектов архитектуры)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.04.2014 № 4733
Дата рассмотрения: 17.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов для ведення господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів архітектури)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Ліцензування є важливою частиною адміністративної взаємодії бізнесу і держави разом із дозвільною системою. Ефективність такої взаємодії напряму залежить від оптимізації процедур та порядків ліцензування, а також виваженого підходу до формування переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Будівельна галузь - одна з найважливіших галузей народного господарства, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення.

Господарська діяльність, пов'язана будівництвом об'єктів архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів архітектури встановлюють Закони України "Про архітектурну діяльність", "Про основи містобудування" та "Про регулювання містобудівної діяльності".

Ст. 32 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлено, що всі об'єкти будівництва поділяються на I, II, III, IV і V категорії складності. Категорія складності визначається відповідно до будівельних норм та державних стандартів на підставі класу наслідків (відповідальності) такого об'єкта будівництва..

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва визначається згідно з вимогами ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" за рівнем можливих економічних збитків і (або) інших втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або втратою цілісності об'єкта.

Окремий порядок віднесення об'єктів встановлено лише для об'єктів IV і V категорій складності.

Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" (ст. 41) визначено, що державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурного-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому для посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю визначено широкий спектр прав при проведенні перевірок. В тому числі їм надано право проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомки, замірів, випробувань тощо.

Статтею 10 Закону України "Про архітектурну діяльність" метою державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду визначено захист державою прав споживачів будівельної продукції.

Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд (ст. 11 Закону України "Про архітектурну діяльність"), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Архітектор - автор проекту або уповноважена ним особа бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта архітектури та підписує відповідний акт. Без підпису архітектора - автора проекту або уповноваженої ним особи такий акт є недійсним. (ст. 9 Закону України "Про архітектурну діяльність").

Щодо контролю процесу будівництва, відповідності виконуваних будівельних робіт, їх результату та якості проектній документації, державним архітектурно-будівельним нормам і стандартам передбачено багатоступеневу систему контролю. Різні види контролю рівномірно розподілені між учасниками процесу будівництва та контролю:

- авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами;

- технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю протягом всього терміну проведення будівельних робіт та прийняття закінчених будівництвом об'єктів.

Законом України "Про архітектурну діяльність" передбачено проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, проходять професійну атестацію.

Законами, що регулюють проведення діяльності зі створення об'єктів архітектури та проведення будівельних робіт, передбачено посилений державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд за діяльність, пов'язаною з будівництвом об'єктів IV та V категорій складності, припинення експлуатації або втрата цілісності яких можуть спричинити серйозні загрози, ризики, шкоду. Діяльність з будівництва об'єктів I - III категорії провадиться за декларативним принципом, оскільки такі об'єкти є менш ризикованими.

Найбільш поширеними об'єктами для ведення підприємницької діяльності є саме об'єкти III категорії. Це - магазини, офіси, склади, виробничі приміщення тощо. Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", для проведення будівництва таких об'єктів необхідно отримання ліцензії. Це, фактично, виключає можливість будівництва об'єкту підприємством самостійно, господарським способом. Для того, щоб провести будівельні роботи, підприємство має отримати ліцензію на будівельну діяльність.

Велика кількість ліцензіатів унеможливлює проведення якісного контролю за їх діяльністю в частині дотримання ліцензійних умов та проведення будівельних робіт, стимулює розвиток корупційної складової в органах ліцензування. Державний архітектурно-будівельний контроль і нагляд однаково проводиться і для одноповерхового магазинку площею 50 кв. м і елеваторного комплексу ємністю 50 тисяч тон. Що є неефективним витрачанням адміністративного ресурсу. Та призводить до зниження контролю за об'єктами, припинення експлуатації або втрата цілісності яких можуть спричинити серйозні загрози, ризики, шкоду.

На даний час створена розгалужена мережа приватних структур, які за плату гарантують отримання ліцензії на будівництво фактично будь-якій фізичній або юридичній особі. Вартість оформлення ліцензії залежить лише від кількості і складності видів діяльності, які збирається виконувати суб'єкт господарювання. Велика кількість таких "штампованих" ліцензіатів, які до того ж обслуговуються органами ліцензування поза чергою, змушує будівельні підприємства, які самостійно отримують ліцензію, стояти по кілька днів у величезних чергах за вчиненням будь-якої дії - оформленням, переоформленням, видачею дубліката ліцензії тощо

Зміна підходу до процедури ліцензування, приведення її у відповідність за встановленої диференціації державного архітектурно-будівельного контролю щодо об'єктів різної категорії складності, скасування ліцензування діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єктів I, II та III категорії складності активізує розвиток будівельної галузі, сприятиме легальному будівництву та оформленню всіх без виключення об'єктів архітектури, надасть можливість підприємствам самостійно будувати об'єкти для власної господарської діяльності.

2. Цілі, завдання та основні положення законопроекту

Метою законопроекту є удосконалення державного регулювання у сфері будівництва об'єктів архітектури:

- зміна підходу процедури ліцензування:

- приведення процедури ліцензування у відповідність до встановленої диференціації державного архітектурно-будівельного контролю щодо об'єктів різної категорії складності.

Законопроектом передбачається скасування ліцензування видів будівельних робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури I - III категорій складності.

Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

3. Місце Закону в системі чинного законодавства

У даній сфері правового регулювання діють Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закон України "Про архітектурну діяльність", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону у разі його прийняття не призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття цього проекту Закону сприятиме удосконаленню державної політики у сфері містобудування:

- активізація розвитку будівельної галузі;

- створення умов для легального будівництва всіх об'єктів архітектури;

- надасть можливість підприємствам самостійно будувати об'єкти за умови дотримання проектної документації та державних архітектурно-будівельних норм та стандартів;

- підвищення якості державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду за створенням об'єктів архітектури, припинення експлуатації або втрата цілісності яких можуть спричинити серйозні загрози, ризики, шкоду.

 

Народний депутат України

М. В. Опанащенко (посв. N 408)

Опрос