Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (относительно устранения несогласованностей между отдельными положениями Закона)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.04.2014 № 4707-2
Дата рассмотрения: 23.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо усунення неузгодженостей між окремими положеннями Закону"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

8 квітня 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні".

Метою прийняття даного закону було запровадження нового демократичного підходу у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади та звільнення їх з посад, а також удосконалення засад формування представництва в органах суддівського самоврядування, що має посилити існуючі гарантії незалежності суддів та зменшити роль політичних органів у цих процесах.

Відповідно до розділу II цього Закону "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" були внесені відповідні зміни, крім іншого, до Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

Однак після набрання чинності змін до Закону України "Про судоустрій та статус суддів" щодо зміни порядку заміщення адміністративних посад в судах та обрання делегатів в органи суддівського самоврядування виникли певні неузгодженості між окремими положеннями Закону, що не сприяють чіткому розумінню всіх законодавчих нововведень щодо суддівського самоврядування.

Зокрема, стаття 20 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" в діючій редакції передбачає, що секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням зборів суддів відповідної палати відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідної палати.

Одночасно частина 5 ст. 26 Закону передбачає, що рішення про утворення судової палати, її склад, а також про призначення секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду.

Аналогічне положення закріплено в ч. 4 ст. 31 Закону щодо порядку обрання секретарів судових палат вищого спеціалізованого суду.

Такі повноваження загальних зборів саме судів закріплені і в ст. 116 Закону.

Крім того, в діючій редакції ст. 116 Закону зникли положення, що збори суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів обирають делегатів на відповідні конференції суддів.

При цьому, ст. 119 Закону до складу конференції входить шість суддів відповідно Вищого спеціалізованого суду та один суддя Верховного Суду України.

Також з положень діючої редакції Закону не зовсім зрозуміло порядок обрання делегатів на з'їзд суддів України, визначений у ст. 125.

Якщо на відповідній конференції обираються делегати тільки від місцевих та апеляційних судів, то цю ідею законодавця необхідно чітко визначити, щоб не було непорозумінь.

Також діюча редакція ст. 125 Закону містить положення, що взаємовиключають один одного.

Так частина перша даної статті визначає, що від кожного вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України на загальних зборах цих судів обирається один делегат від двадцяти суддів з числа суддів цих судів.

А частина третя даної статті визначає, що Збори суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України обирають на з'їзд суддів України по три делегати з числа суддів цих судів.

Враховуючи викладене, необхідно виключити розбіжності в даній статті Закону. Доцільно визначити єдиний порядок обрання делегатів на з'їзд суддів України від вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України - по три делегати з числа суддів цих судів, оскільки передбачений в діючій редакції частини першої вказаної статті є незрозумілим та нелогічним порядок обрання делегатів від вказаних судів (обирається один делегат від двадцяти суддів з числа суддів цих судів).

Необхідність внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині призначення суддів на адміністративні посади обумовлена необхідністю практичної реалізації Закону України "Про відновлення довіри до судової влади України".

Незалежність суддів є важливою передумовою їх об'єктивності, неупередженості та самостійності, підкорення їх при здійсненні правосуддя виключно закону, а також гарантією належного виконання суддями своїх конституційних функцій із захисту прав і свобод людини та громадянина.

Відповідно до частини третьої статті 113 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя. Відповідно до частини четвертої статті 113 Закону до завдань суддівського самоврядування, зокрема, належить вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому цим Законом.

Статтею 114 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що організаційними формами суддівського самоврядування є серед іншого збори та ради суддів.

А тому законопроектом пропонується передбачити порядок призначення суддів на посаду голів судів та їх заступників відповідною радою суддів за пропозиціями зборів цього суду строком на три роки.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою законопроекту є усунення розбіжностей між окремими положеннями діючої редакції Закону України "Про судоустрій та статус суддів" та забезпечення більш швидкого переходу до нових правил суддівського самоврядування, а також визначення порядку обрання суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції, відновити довіру громадян до судової влади України.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачає усунення розбіжностей між окремими нормами Закону України "Про судоустрій і статус суддів", які виникли після набрання чинності Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" від 8 квітня 2014 р. N 1188-VII, а також передбачає запровадження нового підходу щодо призначення суддів на адміністративні посади. Відповідно до проекту призначення суддів на адміністративні посади здійснюватиме відповідна рада суддів. Пропонується встановити, що пропозицію про призначення на такі посади до ради суддів будуть вносити збори відповідного суду. Такий порядок запровадить систему стримання та противаг під час призначення суддів на адміністративні посади.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження даного Закону не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття даного законопроекту запровадить демократичні самоврядні процедури зайняття керівних посад в судах, що забезпечить механізм становлення незалежної та самостійної судової гілки влади в Україні та сприятиме посиленню незалежності суддів, зміцненню ролі суддів у вирішенні питань, пов'язаних з їх діяльністю, зменшенню втручання у судову систему інших гілок влади.

 

Народний депутат України

Р. Стаднійчук (посвідчення N 452)

Опрос