Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внесения информации о национальности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.04.2014 № 4684
Дата рассмотрения: 10.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо внесення інформації про національність)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Цивільного кодексу України кожна фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

У Рамковій конвенції Ради Європи "Про захист національних меншин", яка ратифікована Україною у 1997 році, зазначено, що "кожна особа, яка належить до національної меншини, має право вільно вирішувати, вважатися їй, чи не вважатися такою, і таке рішення або здійснення прав у зв'язку з ним не повинно зашкоджувати такій особі" (частина 1 статті 3). Норма аналогічного змісту міститься у статті 11 Закону України "Про національні меншини в Україні", якою передбачено, що громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність і примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї національності не допускається.

14 грудня 1960 року Генеральна Асамблея ООН затвердила Декларацію про надання незалежності колоніальним країнам і народам, яка визнає право титульного (корінного) народу (етносу), в тому числі й українців в Україні, на створення національної держави. Відповідно до міжнародних правових актів ООН і ЮНЕСКО національна держава - це така держава, в якій титульний народ (етнос) становить 67 % населення країни. Відповідно до класифікації ООН Україна з моменту проголошення незалежності є мононаціональною державою, а етнічні українці - титульною (корінною) нацією. Мононаціональність нашої держави підтверджується всеукраїнським переписом населення 2001 року, за яким українці становлять 77,8 % населення і переважають у всіх регіонах, за винятком Криму. 14 вересня 2007 року ООН затвердила також Декларацію про права корінних народів.

Водночас жодним чинним законодавчим актом не передбачено можливості представлення інформації про національність особи у відповідних офіційних документах.

Таким чином, з метою захисту права громадян України на національне самовизначення та ідентифікацію особи, виховання почуття національної гідності та національно-патріотичної свідомості, необхідним є прийняття відповідних змін до чинного законодавства України, які б забезпечували можливість особи зазначати національність у свідоцтві про народження та паспорті громадянина України.

Зважаючи на вищезазначене, актуальною вбачається необхідність прийняття змін до законодавства, які б забезпечували надання інформації про національність у свідоцтві про народження та паспорті громадянина України, як документі, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство.

2. Мета і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою реалізації права громадян України на національне самовизначення та виховання почуття національної гідності у громадян України.

3. Загальна характеристика законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Сімейного кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" та Положення про паспорт громадянина України, що затверджене Постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон", в частині забезпечення права громадян України зазначати національність у свідоцтві про народження та паспорті, як документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Відповідна сфера суспільних відносин регулюється Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про національні меншини в Україні", Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим Постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Ухвалення законопроекту не потребує внесення змін до інших нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки застосування акта

Прийняття запропонованих змін уможливить забезпечити захист права громадян на національне самовизначення та сприятиме вихованню почуття національної гідності та національно-патріотичної свідомості.

 

Народні депутати України:

Р. В. Кошулинський

О. І. Панькевич

Б. М. Бенюк

С. М. Ханенко

Опрос