Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении люстрации в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.04.2014 № 4678
Дата рассмотрения: 10.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про проведення люстрації в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Суспільство під час переходу від авторитаризму до демократичного правління стикається із чималою кількістю проблем щодо забезпечення безболісної та ефективної трансформації системи державного управління та розбудови громадянського суспільства. У цей період рецидиви авторитаризму становлять особливу небезпеку. Це вимагає від нової демократичної влади запровадження систем "захисту демократії", тобто системи заходів, спрямованих на прямий чи опосередкований захист демократичної системи від загроз подібних рецидивів та носіїв таких загроз. Однією із форм такого захисту є люстрація.

Найважливішим аспектом люстрації є притягнення до відповідальності винних у політично-мотивованих кримінальних злочинах. Але з огляду на концепцію переходу від авторитарного режиму до демократичного основна увага спрямовується на захист демократичних цінностей і забезпечення сталого розвитку демократії та демократичних інститутів суспільства.

Прийняття цього Закону, який визначає правові та організаційні засади проведення люстрації, повноваження та порядок діяльності органів люстрації, випливає з необхідності проведення докорінного очищення державної влади (люстрації), усвідомлюючи обов'язок держави - захищати життя людини та забезпечувати реалізацію усіх прав та свобод України, гарантованих Конституцією України, беручи до уваги, що у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року в Україні мали місце:

факти масового, безпідставного та системного обмеження невід'ємного конституційного права на свободу мирних зібрань працівниками правоохоронних органів та органами судової влади;

факти масового, безпідставного та системного застосування працівниками правоохоронних органів заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї до мирних громадян;

факти масового необґрунтованого позбавлення волі та арештів невинних громадян на підставі завідомо неправосудних рішень судів;

факти масового викрадення, зникнення громадян, застосування до них тортур, у тому числі, за участю правоохоронних органів;

факти масового перешкоджання діяльності професійних журналістів, які намагалися висвітлювати події в Україні;

інші факти численних та масових порушень прав людини та громадянина, гарантованих Конституцією України;

враховуючи, що вказані факти спричинені:

діяльністю вищих посадових осіб держави, які намагалися повалити конституційний лад в Україні, використовуючи правоохоронні органи та суди проти Українського народу;

масовою корупцією, яка є несумісною із виконанням посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування покладених на них обов'язків.

Проведення люстрації, в результаті якої відбудеться оновлення державного апарату країни, має продемонструвати прагнення нової влади інтегруватися в Європу.

Європейські стандарти з люстрації переважним чином ґрунтуються на:

- Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

- Прецедентному праві національних конституційних судів;

- Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 1096 (1996) "Про заходи щодо подолання наслідків минулих комуністичних тоталітарних систем", якою були схвалені Вказівки щодо забезпечення дотримання люстраційними законами та подібними адміністративними заходами вимог правової держави.

Відповідно до Резолюції 1096 Парламентська Асамблея рекомендувала державам-членам Ради Європи дотримуватися наступних принципів при запровадженні люстраційних заходів:

1. кримінальні діяння, вчинені особами під час тоталітарних режимів, повинні переслідуватись та каратися відповідно до кримінального права. Якщо ж кримінальним законодавством встановлюються строки давності щодо певних злочинів, то такі строки можуть бути подовжені, оскільки "це є суто процесуальним, а не матеріальним питанням";

2. у випадку люстраційних діянь, які не містять ознак злочину, люстраційні заходи можуть бути сумісними з принципами демократичної та правової держави, якщо дотримано наступних критеріїв:

- дотримання принципу індивідуальної вини, яка має бути доведена в кожному окремому випадку;

- гарантування права на захист, презумпції невинуватості та права на оскарження до суду.

ПАРЄ також рекомендувала дотримуватись Вказівок щодо забезпечення дотримання люстраційними законами та подібними адміністративними заходами вимог правової держави. Ці Вказівки містять деталізацію принципів, встановлених у Резолюції 1096. По-перше, як зазначено у Вказівках, метою люстрації має бути усунення загроз порушення основних прав людини та демократичного процесу, а не переслідування політичних опонентів чи покарання осіб, які, як вбачається, є винними в чиненні протиправних діянь - це є питанням кримінального переслідування, а не люстраційного процесу.

Люстрація - процедура тимчасового обмеження права займати визначений законом перелік посад в органах державної влади та місцевого самоврядування у випадку вчинення дій, передбачених цим законом.

Основні ідеї - зробити антикорупційну люстрацію і люстрацію людей, які заплямували себе порушенням прав людини, антидемократичними рішеннями та виконанням незаконних наказів.

Практика люстрації мала позитивні наслідки, що призвели до зміни еліт, сприяли економічним та політичним реформам, пришвидшували процес трансформації країн від тоталітарної системи до демократії.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Люстрація в Україні проводиться з метою усунення загроз порушення основоположних прав та свобод людини та громадянина, повернення довіри суспільства до органів державної влади та забезпечення належного виконання ними функцій, відповідно до чинного законодавства.

Законопроектом пропонується ввести процедуру люстрації шляхом подання люстраційної декларації та проведення перевірки працівників органів державної влади на предмет відповідності засадам антикорупційного законодавства та участі у встановленні антидемократичного режиму.

Люстраційній перевірці підлягають як особи, що вже займають посади у державних органах влади будь-якого рівня, так і ті, що претендують на призначення на такі посади.

Порядок люстрації суддів регулюється окремим законом.

Розробники законопроекту врахували досвід переходу від авторитарних режимів до демократії в багатьох країнах центральної та східної Європи, де він супроводжувався процесами люстрації, що виявилися досить суперечливими.

Відповідно до пункту 12 Резолюції ПАРЄ 1096 люстрація керується цілеспрямованими змінами, але не помстою: помста не може бути метою таких законів і не повинні допускатися політичні чи соціальні зловживання в результаті процесу люстрації.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Зазначений проект Закону визначає правові та організаційні засади проведення люстрації в Україні.

Законопроект складається з чотирьох розділів та прикінцевих та перехідних положень. У першому розділі проекту Закону визначаються загальні положення проведення люстрації в Україні, встановлюються принципи та суб'єкти люстрації.

Другим розділом проекту Закону визначається правовий статус органу люстрації та організація його діяльності, порядок формування.

Третім розділом - процедура проведення люстрації в Україні.

У четвертому розділі законопроекту встановлюється відповідальність за порушення законодавства про люстрацію.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначені суспільні відносини чинним законодавством не врегульовані.

Основним нормативно-правовим актом в зазначеній сфері правового регулювання є Конституція України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Постанови потребує фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України в обсягах, визначених Кабінетом Міністрів України, а на момент внесення не потребує коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття зазначеного Закону пришвидшить виведення з тіні економіки країни, посилить боротьбу з корупцією серед осіб, які займають посади у державних органах влади, та сприятиме очищенню існуючої системи державної влади від посадовців, які будь-яким іншим чином порушували чинне законодавство, не відповідають засадам антикорупційного законодавства та брали участь у встановлені антидемократичного режиму.

 

Народні депутати України:

Чернега Р. Т.

Гінка Я. Я.

Опрос