Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 5 Закона Украины "О судебном сборе" (относительно предоставления Министерству юстиции и его территориальным органам, Государственной исполнительной службе льгот по уплате судебного сбора)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2014 № 4672
Дата рассмотрения: 09.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" (щодо надання Міністерству юстиції та його територіальним органам, Державній виконавчій службі пільг щодо сплати судового збору)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України "Про судовий збір" (далі - Закон) визначенні правові засади справляння судового збору, платники, розміри ставок та звільнення від сплати судового збору. Статтею 5 Закону передбачені пільги щодо сплати судового збору.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395/2011, Міністерство юстиції України (Мін'юст України) України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері нотаріату, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Згідно з пунктом 3 вказаного Положення основними завданнями Мін'юсту України є формування і забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.

Відповідно до пунктів 1 та 3 Положення про Державну виконавчу службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 385/2011, Державна виконавча служба України (ДВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів.

Основними завданнями ДВС України є зокрема: реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень; внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання рішень; забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

Отже, Міністерство юстиції України та його територіальні органи, Державна виконавча служба України представляє інтереси держави у багатьох пріоритетних сферах, у тому числі в судовому порядку. Для можливості здійснення захисту інтересів держави без залучення додаткових бюджетних коштів необхідне прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір".

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Проект акта підготовлено з метою надання Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Державній виконавчій службі України пільги щодо сплати судового збору, що в свою чергу надасть можливість представляти та захищати інтереси держави з економією бюджетних коштів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується звільнити Міністерство юстиції України та його територіальні органи, Державну виконавчу службу України від сплати судового збору у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.

4. Правові аспекти

У дані сфері правового регулювання діють:

- Господарський процесуальний кодекс України;

- Цивільний процесуальний кодекс України;

- Кодекс адміністративного судочинства України;

- Закон України "Про судовий збір".

Проект Закону відповідає Конституції України та узгоджується з актами такої ж юридичної сили.

Проект Закону за предметом правового регулювання на стосується Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколів до неї.

Проект Закону не належить до сфери регулювання міжнародними договорами України та не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Проект за предметом правового регулювання не належить до пріоритетних сфер, визначених Законом України від 18 березня 2004 року N 1629-IV "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", і тому не потребує проведення експертизи на відповідність acquis communautaire.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України, оскільки відповідно до статті 2 Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Міністерство юстиції України та його територіальні органи, Державна виконавча служба України є органами, видатки якого фінансується з Державного бюджету України, а кошти, які підлягають сплаті як судовий збір, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України.

Відповідно до частини третьої статті 88 Цивільного процесуального кодексу України якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Тобто у випадку задоволення вимог позивача, якого звільнено від сплати судового збору, судовий збір стягується з відповідача до державного бюджету повністю або в частині, пропорційній розміру задоволених вимог.

Частина друга статті 9 Закону України "Про судовий збір" визначає, що кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення правосудця, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису. У статті 130 Конституції України зазначається, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Таким чином, звільнення Міністерства юстиції України та його територіальних органів, Державної виконавчої служби України від сплати судового збору призведе до оптимізації руху бюджетних коштів та збільшить надходження до державного бюджету сум від сплати судового збору, стягнення значних сум збитків.

6. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" надасть можливість Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Державній виконавчій службі України здійснювати захист інтересів держави в судах різних інстанцій без залучення додаткових бюджетних коштів, сприятиме стягненню сум розрахованих збитків та виконанню покладених на Міністерство юстиції України та його територіальні органи, Державну виконавчу службу України повноважень, додаткового надходження до державного бюджету судового збору.

 

Народний депутат України 

Л. О. Ємець 

Опрос