Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах (относительно усовершенствования законодательства в сфере пользования недрами сельскохозяйственными товаропроизводителями)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2014 № 4666
Дата рассмотрения: 09.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про надра (щодо вдосконалення законодавства у сфері користування надрами сільськогосподарськими товаровиробниками)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Кодексом України про надра (далі - Кодекс) регламентовано порядок використання надр та їх охорону, розробку і затвердження відповідних стандартів, норм і правил, встановлення збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами.

Статтею 21 Кодексу передбачено, що надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього погодження з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Однак, відповідно до статті 23 Кодексу право землевласників і землекористувачів на видобування та використання прісних вод у сільському господарстві без спеціальних дозволів стосується тільки господарсько-побутових потреб, а не виробничих, які зазначені в спеціальному дозволі на водокористування і дозволяється використовувати до 300 куб. м води на добу.

Таким чином, користувачі надрами, діяльність яких не підпадає під дію статті 23 Кодексу, повинні отримувати відповідний спеціальний дозвіл на користування водою для виробничих потреб (далі - Спеціальний дозвіл).

Варто зазначити, що у процесі реалізації та правового застосування даної статті виникають значні проблеми, які особливо загострюються під час проведення перевірок Державною екологічною інспекцією України (далі - Інспекція) з питань дотримання вимог природоохоронного законодавства. Так, Інспекція у переважній більшості випадків за наявності у суб'єктів, що формально підпадають під дію статті 23 КУпН, лише дозволу на спеціальне водокористування констатує порушення природоохоронного законодавства, встановлює факт самовільного використання підземних вод, зобов'язуючи отримати дозвіл на користування надрами. Крім того, згідно з Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів N 389 від 20.07.2009 Інспекцією накладаються значні штрафні санкції, які значно обтяжують підприємства та домогосподарства в світлі тяжкої економічної ситуації в Україні.

Недоліки правового регулювання та відсутність чітко обґрунтованої позиції з питань застосування статті 23 КУпН на практиці можна проілюструвати тим фактом, що за інформацією, яка міститься на її офіційному сайті Державної служби геології та надр України, вона у зв'язку з численними зверненнями підготувала звернення до Міністерства юстиції України щодо надання роз'яснення визначень термінів, які використовуються у статті 23 КУпН, а саме: "власні господарсько-побутові потреби", "господарсько-питне водопостачання", "продуктивність водозаборів підземних вод" (також уточнення того, що мається на увазі: фактична чи проектна продуктивність водозаборів підземних вод), відповіді на яке до цих пір не надано.

Відсутність законодавчого визначення термінів, що використовуються у статті 23 КУпН на практиці призводить до неоднозначного застосування цієї статті, що має своїм наслідком накладення контролюючими органами значних штрафних санкцій на сільськогосподарські підприємства.

На практиці державні органи для цілей тлумачення спірних положень статті 23 КУпН використовують положення ГОСТ 17.1.1.04-80, затвердженого постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 31.03.80 N 1452. При цьому у зазначеному ГОСТі не дається визначення поняття "господарсько-побутових потреб", а тому державні органи вважають, що водозабір незалежно від його розмірів для будь-яких потреб потребує отримання дозволу на користування надрами.

Суми витрат за оформлення та видачу Спеціального дозволу є значними, та сягають часто 80 тисяч гривень, що часто не під силу малим та середнім суб'єктам господарювання і це негативно позначається на економічних результатах середніх та малих підприємств, та може призвести до їх банкрутства.

Сама процедура одержання Спеціального дозволу на користування надрами (зокрема прісними водами) вимагає численних узгоджень з різними органами державного контролю та провокує виникнення корупції, а також додатково ускладнює виробничу діяльність підприємств тваринництва.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття проекту Закону є захист інтересів малого і середнього бізнесу в сільському господарстві, зокрема в галузі тваринництва. Для цього законопроектом передбачено удосконалити норму, яка надає право землевласникам і землекористувачам, які зареєстровані як платники фіксованого сільськогосподарського податку відповідно до законодавства України видобувати та використовувати прісні води у сільському господарстві.

Впровадження в життя норм законопроекту підвищить економічну ефективність сільськогосподарських товаровиробників, що створить сприятливі умови для стабільної роботи і подальшого розвитку тваринницьких ферм різного галузевого спрямування, зростання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та створення додаткових робочих місць на селі.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діє Конституція України, Кодекс України про надра, Водний кодекс України та Закон України "Про питну воду та питне водопостачання".

Прийняття законопроекту не вимагає внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного та місцевих бюджетів України.

5. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме значному підвищенню зацікавленості малого і середнього бізнесу в сільському господарстві, зокрема у галузі тваринництва. Підвищить економічну ефективність сільськогосподарських товаровиробників, створить сприятливі умови для стабільної роботи і подальшого розвитку у галузі тваринництва. Це, в свою чергу, дозволить підвищити конкурентоспроможність виробництва сировини, а також збільшити обсяг її споживання до фізіологічної потреби з розрахунку на одну людину, підвищенню доходів сільського населення та поліпшенню соціальних умов села.

 

Народні депутати України:

С. П. Лабазюк

С. В. Мартиняк

Ф. Ф. Негой

Т. В. Кутовий

І. М. Сабій

Л. Ю. Мельничук

Опрос