Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в ст. 11 Закона Украины "О принципах предупреждения и противодействия коррупции" (относительно обязательности определения психического состояния лица, претендующего на занятие должности, связанной с исполнением функций государства и местного самоуправления)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.04.2014 № 4663
Дата рассмотрения: 09.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до ст. 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (щодо обов'язковості визначення психічного стану особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Особи, які уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (Президент України, члени Кабінету Міністрів, депутати всіх рівнів, керівники органів державної виконавчої влади, державні службовці та ін.), відіграють важливу роль в цілеспрямуванні та виконанні основних функцій держави та місцевого самоврядування.

Саме тому для осіб, що претендують на зазначені посади, мають застосовуватись високі критерії відбору. Окремі з цих вимог уже зафіксовані у законодавстві. Йдеться, зокрема, про віковий ценз, вищу освіту, професійну освіту, досвід роботи, періодичність декларування власних доходів і видатків.

Більше того, однією з умов, що висувається до осіб, які претендують на зайняття посад в органах державної влади чи місцевого самоврядування є відповідний стан здоров'я. Саме для його фіксації передбачена відповідна медична довідка. Це цілком зрозуміло з огляду на необхідність виконання посадовцями своїх функцій перманентно - без затяжних перерв на лікування чи реабілітацію.

Водночас, якщо стан фізичного здоров'я проходить лікарський контроль під час прийняття на відповідну посаду, то контроль психічного здоров'я осіб, що претендують виконувати функції держави, практично не застосовується.

В той же час, психічне здоров'я особистості відіграє не меншу, а подекуди, зважаючи на окремі заяви та дії політиків, і більшу роль у здійсненні ними своїх повноважень, у сприйнятті влади як українським суспільством, так і міжнародною спільнотою.

Сьогодні психіатричній науці відомі захворювання, які можуть негативно впливати на реалізацію повноважень посадовцями. Йдеться про такі хвороби як параноя (хронічне психічне захворювання, що характеризується систематичним маяченням при відносному збереженні інтелекту), шизофренія (погіршення сприйняття реальності та значна соціальна дисфункція), клептоманія (патологічне сильне бажання красти) та деякі інші.

Органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні мають виконувати власні функції виходячи з реалізації інтересів всього суспільства чи територіальної громади, а не керуватись страхами чи патологією окремих керівників. Тому важливим є недопущення до управління як державою в цілому, так і окремими структурними підрозділами зокрема осіб, у яких систематично проявляються ознаки психічних захворювань. На сьогодні саме такий критерій може стати дієвим важелем для формування зваженої та адекватної політики державних та місцевих органів влади.

Зазначимо, що визначення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та вимог до осіб, що претендують на посади в органах влади, міститься у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції". Частина четверта статті 11 цього Закону вказує на те, що претенденти на посади в органах влади мають подавати медичну довідку про стан здоров'я. Більше того, відомості про стан здоров'я претендента є предметом спеціальної перевірки, що відбувається відповідно до Закону "Про засади запобігання і протидії корупції" (частина 2 ст. 11). Виходячи з цього, контроль психічного здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, також має бути предметом регулювання вказаного нормативно-правового акту.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою цього проекту Закону України є створення передумов до адекватної, прагматичної та відповідальної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування через формування на рівні Закону цензу психічної повноцінності осіб, які уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Цим законопроектом передбачено внесення змін до частини 4 статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Пропонується встановити, що медична довідка для проведення спеціальної перевірки (що надається особою, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування) має обов'язково включати в себе висновок лікаря-психіатра.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини, які пропонується врегулювати цим проектом, є предметом регулювання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Прийняття цього проекту Закону України не тягне за собою змін в інших законодавчих актах.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття відповідних змін до законодавства сприятиме не лише формуванню системності, виваженості та цілеспрямованості української політики, але й дозволить підвищити рівень довіри суспільства до представників органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

6. Фінансові наслідки

Прийняття цього акту не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 

Народний депутат України

О. О. Зарубінський

Опрос