Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" от 16 декабря 1993 года N 3723-XII

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.04.2014 № 4660
Дата рассмотрения: 08.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року N 3723-XII"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Авторитет системи органів державної влади в суспільстві безпосередньо залежить від професійних навичок та моральних якостей кожного державного службовця. Високий соціальний статус, який надає державна служба, а також важливість належного виконання кожним державним службовцем своїх службових обов'язків, зумовлюють необхідність підвищення вимог до особи, що вже обіймає чи має намір обійняти посаду в державній службі, в частині вимог до психічного здоров'я, яке є необхідною передумовою прийняття зважених владних рішень. В цьому відношенні існуючі вимоги до державного службовця, що сформульовані у чинному законодавстві про державну службу, встановлюють обмеження у формі заборони перебування на державній службі особам, що визнані недієздатними. Однак змістовні характеристики психічного стану особи, що обумовлюють можливість визнання її недієздатною, є вкрай негативними оскільки передбачають нездатність особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Тоді як існує велика кількість проміжних станів психіки особи, які частково обмежують її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними або є менш серйозними, але об'єктивно перешкоджають належному виконанню службових обов'язків державним службовцем. Перший крок у напрямі врахування таких проміжних станів психічних розладів в якості перешкоди для здійснення професійної діяльності зроблено в ході судової реформи, зокрема, їх наявність згідно зі ст. 64 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" унеможливлює рекомендацію такої особи на посаду судді. Враховуючи важливість таких запобіжних норм, відповідний підхід слід поширити на інститут державної служби в цілому.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Запропоновані зміни спрямовані на створення правового механізму підвищення психофізіологічних характеристик кадрового складу державних службовців, що є безумовною передумовою належного функціонування усієї системи органів державної влади, особливо в умовах напруженої політичної обстановки, через яку кожне рішення і дія суб'єкта владних повноважень отримує серйозний суспільний резонанс.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проект Закону спрямований на розширення переліку заборон для зайняття посади в державній службі пов'язаних із психічним здоров'ям особи, яка вже обіймає таку посаду, так і особи, яка має намір вступити на державну службу. Зокрема, в проекті Закону пропонується запровадити заборону на зайняття посади в державній службі через наявність психічного розладу, який, за висновком фахівців, перешкоджає виконанню службових обов'язків, а не використовувати в якості єдиного відповідного обмеження недієздатність особи, яка встановлюється рішенням суду і пов'язується з крайніми психічними розладами, як це передбачено в чинній редакції ст. 12 Закону України "Про державну службу" 1993 р.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовим актом, що регулює окреслені проблеми, є Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року N 3723-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст. 490).

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України та підзаконних актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки звернення до фахівця для обстеження на предмет наявності чи відсутності психічного розладу, що перешкоджає виконанню службових обов'язків, здійснюється в приватному порядку й за рахунок коштів особи, яка звертається за таким обстеженням, при цьому вже є державним службовцем, або має намір ним стати.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація положень проекту Закону дозволить створити дієвий механізм відбору на державну службу в Україні психічно здорового кадрового потенціалу, що забезпечить належне виконання обов'язків державними службовцями, в межах функціонування системи органів державної влади.

 

Народний депутат України

В. С. Журавський

Опрос