Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О дипломатической службе" относительно некоторых социальных гарантий лиц, состоящих на дипломатической службе

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.04.2014 № 4640
Дата рассмотрения: 22.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу" щодо деяких соціальних гарантій осіб, які перебувають на дипломатичній службі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу" зумовлене необхідністю вирішення кола проблем, пов'язаних з соціальним забезпеченням працівників дипломатичної служби України та членів їх сімей під час перебування у довготерміновому відрядженні, на основі положень Конституції України, інших нормативно-правових актів України та з урахуванням міжнародного досвіду у цій сфері.

Відповідно до статті 49 Конституції України кожен громадянин України має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. У зв'язку з цим, державою має бути забезпечено можливість отримання за кордоном повноцінних медичних послуг відрядженим до закордонних дипломатичних установ України працівникам дипломатичної служби та членам їх сімей.

Статтею 39 Закону України "Про дипломатичну службу" визначено, що працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, підлягають обов'язковому державному медичному страхуванню в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. В той же час, згадані працівники, з огляду на специфіку порядку направлення у довготермінове відрядження, перебувають за кордоном, як правило, разом із сім'єю. Отже, держава, направляючи працівника дипломатичної служби разом із сім'єю за кордон, має гарантувати для своїх громадян реалізацію всіх їхніх конституційних прав і поза межами України.

Система медичного забезпечення у більшості країн світу базується на медичному страхуванні осіб. Наявність договору (полісу) про медичне страхування є гарантією своєчасного та у необхідних обсягах надання послуг медичними закладами.

В той же час у світі залишається низка країн, де медичне страхування не розвинуто на належному рівні, і отримання платних медичних послуг працівниками закордонних дипломатичних установ України та членів їх сімей з подальшим відшкодуванням їхньої вартості за рахунок бюджетних коштів є найбільш оптимальним і раціональним варіантом медичного забезпечення відповідних працівників. У цьому випадку та з низки інших причин (ведення бойових дій або надзвичайна ситуація, нещодавній приїзд працівників до закордонної дипломатичної установи України тощо) пропонується, що за рахунок бюджетних коштів будуть відшкодовуватися витрати лише за ті медичні послуги, які в Україні отримуються на безкоштовній основі.

Неврегульованість зазначеного питання порушує права відповідних громадян України на отримання безкоштовного медичного забезпечення. Крім цього, у ряді країн світу без наявності страхового полісу неможливо отримати елементарну консультацію у лікаря або придбати в аптеці ліки. Все це призводить до запущення захворювань працівниками дипломатичної служби та членами сімей, погіршення загального стану здоров'я внаслідок неможливості проходження регулярних медичних обстежень, ставить під загрозу здоров'я дітей внаслідок недотримання графіку їх вакцинації тощо. Крім цього, труднощі виникають при отриманні медичних довідок для пред'явлення в дитячих закладах (дитсадки, школи, гуртки, спортивні секції).

Також важливою складовою соціального забезпечення сімей працівників дипломатичної служби, які перебувають у довготерміновому відрядженні, є отримання повної загальної середньої освіти дітьми таких працівників.

Статтею 53 Конституції України передбачено, що повна загальна середня освіта є обов'язковою. При цьому, держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

У зв'язку з цим та з метою реалізації права на освіту, закріпленого Конституцією України, та унормування оплати за навчання дітей працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, в загальноосвітніх середніх навчальних закладах пропонується статтю 37 Закону України "Про дипломатичну службу" доповнити нормою, що працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, на навчання їх дітей для здобуття загальної середньої освіти за місцем проходження дипломатичної служби цими працівниками відшкодовуються відповідні витрати.

Також відповідно до статті 4 Закону України "Про вищу освіту" громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

Статтю 26 діючого Закону України "Про дипломатичну службу" необхідно привести у відповідність із Законом України "Про вищу освіту" та із статтею 2 Закону України від 17 листопада 2011 року N 4050 VI "Про державну службу".

З урахуванням зазначеного розроблено проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про дипломатичну службу".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту нормативного акта є забезпечення державою права працівників дипломатичної служби, які призначені або переведені на штатні посади в закордонні дипломатичні установи України на час довготермінового відрядження, та членів їх сімей на належне медичне обслуговування та отримання загальної середньої освіти дітьми таких працівників у разі перебування за місцем довготермінового відрядження батьків.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Закон України "Про дипломатичну службу";

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України "Про освіту".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Видатки, пов'язані з реалізацією цього законопроекту, здійснюватимуться за рахунок та в межах бюджетних призначень за бюджетною програмою 1401030 "Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ".

5. Прогноз результатів

Прийняття проекту нормативно-правового акта дозволить забезпечити належне медичне обслуговування у країнах акредитації закордонних дипломатичних установ України працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, та членів їх сімей, а також здобуття загальної середньої освіти дітьми таких працівників у разі перебування за місцем довготермінового відрядження батьків.

Розв'язання актуальних питань у сфері дипломатичної служби сприятиме ефективному вирішенню органами дипломатичної служби поставлених завдань у сфері зовнішніх зносин.

 

Народний депутат України 

Л. Ю. Миримський

Опрос