Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" (относительно предоставления Киевскому городскому голове возможности реально влиять на развитие города)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.04.2014 № 4638
Дата рассмотрения: 07.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо надання Київському міському голові можливості реально впливати на розвиток міста)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до ст. 118 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Цією ж нормою встановлено, що особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

У вересні 2010 року Верховною Радою України було прийнято Закон України N 2500-VI, яким Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" доповнено новою статтею 10-1. Частина перша вказаної статті передбачає, що виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

Разом з цим, частиною другою статті 10-1 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" встановлено, що Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України. Тобто, положення даної норми відсилають до положень Конституції України та Закону України "Про місцеві державні адміністрації", які врегульовують порядок призначення голів місцевих державних адміністрацій.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 118 Конституції України голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Разом з цим, відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

Отже, згідно вказаних норм, Президент України фактично може призначити на посаду Голови Київської міської державної адміністрації будь-яку особу на власний розсуд.

Натомість, відповідно до ч. 2 ст. 141 Конституції України територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.

В свою чергу, відповідно до ч. 3 ст. 12 та ч. 5 ст. 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях.

Таким чином, зазначені положення Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлюють, що лише Київський міський голова може очолювати Київську міську державну адміністрацію як виконавчий орган Київської міської ради.

Вказані висновки в повній мірі підтверджені Рішенням Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. N 21-рп/2003 у справі N 1-45/2003. У цьому рішенні Конституційний суд чітко встановив, що Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації.

Таким чином, діючі положення частини другої статті 10-1 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" суперечать ст. 141 Конституції України, ст. 12, ст. 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та вказаному Рішенню Конституційного Суду України.

На підставі вказаної норми Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Президент України вже вкотре призначає на посаду Голови Київської міської державної адміністрації осіб, які не обиралися у встановленому законом порядку Київським міським головою.

Натомість, за діючим законодавством Київський міський голова позбавлений можливості приймати управлінські рішення у Київській міській державній адміністрації та впливати на розвиток міста.

Водночас, Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" передбачено, що управління районами здійснюють районні у місті Києві державні адміністрації. При цьому, лише при утворенні районних у місті рад, головами адміністрацій відповідно до закону призначаються обрані голови таких рад (абз. 1 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ").

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" у разі неутворення районної у місті Києві ради голова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України відповідно до Конституції України.

Разом з цим, у Законі України "Про столицю України - місто-герой Київ" взагалі не передбачено порядку призначення заступників голів районних у місті Києві адміністрацій.

Тобто, Київський міський голова жодним чином не може впливати на призначення голів районних у місті Києві адміністрацій, їх заступників та, як наслідок, контролювати їх діяльність.

Таким чином, за діючими положеннями Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Київський міський голова на даний час не може приймати ні кадрових, ні управлінських рішень у виконавчих органах міської ради, що позбавило його можливості реально впливати на розвиток міста та фактично паралізувало місцеве самоврядування Києва.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою законопроекту є забезпечення відповідності положень Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Конституції України, усунення їх суперечності з іншими законами України та відновлення повноцінного місцевого самоврядування у місті Києві.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ". Зокрема, пропонується частину другу статті 10-1 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" викласти в редакції, відповідно до якої Київську міську державну адміністрацію може очолювати особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації.

Пропонується також змінити абз. 2 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", передбачивши, що у разі неутворення районної у місті Києві ради, призначення на посади та звільнення з посад голів районних у місті Києві державних адміністрацій Президентом України здійснюється за поданням Голови Київської міської державної адміністрації.

Разом з цим, пропонується змінити назву статті 16 Закону та доповнити її частиною другою, яка закріплюватиме порядок призначення заступників голів районних в місті Києві державних адміністрацій. Зокрема, цією частиною пропонується встановити, що перший заступник та заступники голови районної в місті Києві державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад головою відповідної районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням з Київським міським головою. У разі утворення районної в місті Києві ради, призначення та звільнення з посад заступників голови районної в місті Києві державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень голова районної в місті Києві ради погоджує з відповідною районною радою.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини в даній сфері регулюються Конституцією України, Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Законом України "Про місцеві державні адміністрації".

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України чи місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Наслідком прийняття цього законопроекту буде закріплення чіткого порядку призначення на посаду Голови Київської міської державної адміністрації особи, яка є обраною Київським міським головою, що відновить повноцінне місцеве самоврядування у місті Києві та надасть можливість обраному киянами міському голові реально впливати на розвиток міста.

 

Народні депутати України 

Л. Ю. Оробець
В. В. Кличко

Опрос