Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам регулирования градостроительной деятельности и государственного архитектурно-строительного контроля

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.04.2014 № 4629-1
Дата рассмотрения: 17.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного контролю"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

У квітні п. р. Кабінетом Міністрів України поданий до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного контролю" (реєстр. N 4629 від 03.04.2014 р.). Основна концепція законопроекту N 4629 полягає в удосконаленні містобудівної діяльності, спрощенні дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві, удосконаленні системи державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду.

Однак законопроект N 4629 не передбачає законодавчого закріплення положень національних і міжнародних правових актів, що встановлюють вимоги доступності життєвого середовища з урахуванням особливих потреб інвалідів та передбачають захист їх прав на соціальну інтеграцію.

З цього приводу слід зауважити, що Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", який був введений в дію ще в 1991 році, держава гарантувала інвалідам рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дозволять їм ефективно реалізувати громадянські права і свободи та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями, інтересами.

З початку здобуття незалежності нашою державою цей Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" фактично є єдиним законом, який встановлює вимоги щодо необхідності створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю. Зокрема, Законом не допускається планування і забудова населених пунктів, формування мікрорайонів, проектування, будівництво і реконструкція об'єктів фізичного оточення без пристосування для використання інвалідами.

Проте, лише декілька років тому в законодавство, що регулює правовідносини у сфері архітектури, містобудування та благоустрою, включено ряд положень, практична реалізації яких, на жаль, не відповідає вимогам сьогодення ні за темпами, ні за масштабами. Це є основною причиною відсутності в Україні безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та унеможливлення їх доступу до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту.

Позитивним поштовхом у даному процесі стала ратифікація Верховною Радою України Конвенції ООН про права інвалідів у грудні 2009 року. Приєднавшись до держав-учасниць Конвенції, Україна взяла на себе зобов'язання вживати належних заходів для забезпечення інвалідам доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку тощо. Причому, ці заходи повинні включати виявлення й усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають доступності за принципами універсального дизайну, і поширюватися на будинки, дороги, транспорт, інші внутрішні та зовнішні об'єкти.

Керуючись вимогами Конвенції ООН про права інвалідів, Кабінет Міністрів України постановою від 01.08.2012 р. N 706 затвердив Державну цільову програму "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року". Визнавши необхідність удосконалення законодавства, в розділі III "Архітектурна доступність (стаття 9 Конвенції)" Уряд встановив ряду центральних органів виконавчої влади відповідні завдання, але до цього часу вони не виконанні в повному обсязі.

Крім того, чинне національне законодавство з питань архітектури, містобудування та благоустрою має певні прогалини, зокрема в законодавчому порядку:

не покладено на власників та користувачів об'єктів архітектури обов'язку вживати заходів щодо їх пристосування до потреб осіб з інвалідністю;

не закріплено в законодавчому порядку вимоги з пристосування діючих об'єктів архітектури до потреб осіб з інвалідністю (ДБН стосуються тільки капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва);

не встановлено органу, який би здійснював державний контроль за пристосуванням діючих об'єктів архітектури до потреб осіб з інвалідністю;

не визначено строки пристосування діючих об'єктів архітектури до потреб осіб з інвалідністю і притягнення до відповідальності винних у порушення відповідних законодавчих вимог;

не передбачено окремий розділ (графа тощо) стосовно створення безперешкодного середовища для інвалідів у проектній документації, декларації та повідомленні про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації;

не передбачено перевірок із виїздом на місце переважної більшості об'єктів будівництва;

не заборонено вводити в експлуатацію об'єкти, які не пристосовані до потреб інвалідів.

За таких обставин необхідно посилити вимоги, спрямовані на забезпечення доступності територій населених пунктів, житлових та громадських будинків і споруд, а також на виконання будівельних норм при здійсненні будівельної, містобудівної, архітектурної діяльності. Тому, мною сформульовані доповнення до законопроекту N 4629 та підготовлено альтернативний проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного контролю".

2. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Альтернативним проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного контролю" запропоновані додаткові положення до законів України "Про основи містобудування", "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про архітектурну діяльність", "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності". Стислий зміст змін альтернативного законопроекту викладено нижче.

3.1. У Законах України "Про основи містобудування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" пропонується віднести до компетенції Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування здійснення державного контролю за створенням безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на об'єктах архітектури, введених в експлуатацію.

3.2. У Законі України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" пропонується в залежності від категорії складності об'єктів накладати штраф на суб'єкти містобудування, які є власниками (користувачами) введених в експлуатацію об'єктів та до 1 січня 2017 року не ініціювали експертизу об'єкту архітектури на відповідність його вимогам законодавства стосовно створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, а у разі з'ясування відповідної необхідності до 1 січня 2020 року - не забезпечили внесення змін до об'ємно-просторових, планувальних та інших рішень об'єкта архітектури, розроблення відповідної проектної документації, затвердження її та проведення в установленому законодавством порядку будівельних робіт з метою його реконструкції, реставрації чи капітального ремонту.

3.3. У Законі України "Про архітектурну діяльність" пропонується зобов'язати власників та користувачів об'єктів архітектури ініціювати та проводити експертизу об'єкту архітектури на відповідність його вимогам законодавства стосовно створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.4. У Законі України "Про будівельні норми" пропонується зобов'язати власників та користувачів об'єктів архітектури дотримуватися будівельних норм в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення та для цього проводити експертизу об'єктів архітектури на відповідність їх вимогам законодавства, а у разі з'ясування відповідної необхідності - ініціювати внесення змін до об'ємно-просторових, планувальних та інших рішень об'єкта архітектури, розробляти відповідну проектну документацію, затверджувати її та проводити в установленому законодавством порядку будівельні роботи з метою його реконструкції, реставрації чи капітального ремонту.

3.5. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропонується:

зобов'язати органи державного архітектурно-будівельного контролю здійснювати державний контроль за створенням безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на об'єктах архітектури, введених в експлуатацію;

зобов'язати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, уповноважені органи містобудування та архітектури створювати архітектурно-містобудівні ради як дорадчі органи, що діють на громадських засадах, для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування, а також визнати їх рішення є обов'язковими для виконання;

включати до складу архітектурно-містобудівних рад у обов'язковому порядку представників громадських організацій інвалідів (у разі наявності таких об'єднань у населеному пункті, на території якого створюється об'єкт архітектури);

включати до складу погоджувальної комісії, утвореної для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадських слухань, представників громадських організацій інвалідів;

включати до містобудівного кадастру дані про доступність об'єктів для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

поширити вимогу щодо обов'язковості проведення експертизи проектів будівництва на об'єкти, які належать до III категорій складності (сьогодні експертизі підлягають тільки об'єкти IV і V категорій складності), у тому числі в частині додержання нормативів з безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

зазначати у повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об'єктах заплановані на них заходи із забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

передбачити виконання підготовчих робіт із забезпечення доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт;

дозволити органу державного архітектурно-будівельного контролю повертати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації замовникові, якщо декларація не містить інформації про заплановані заходи зі створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

дозволити органу державного архітектурно-будівельного контролю відмовляти у видачі сертифіката при відсутності на об'єкті безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

дозволити посадовим особам органів державного архітектурно-будівельного контролю безперешкодний доступ на діючі об'єкти архітектури для перевірки створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, уповноважити їх під час такої перевірки видавати обов'язкові для виконання приписи із зазначених питань, а також надати їм право забороняти за вмотивованим письмовим рішенням експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, прийнятих в експлуатацію (на сьогодні заборонити можливо лише об'єкти неприйняті в експлуатацію);

надати право головним інспекторам будівельного нагляду та уповноваженим ними особам видавати обов'язкові до виконання об'єктами нагляду приписи про вжиття заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, вчинених об'єктами нагляду,.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Дана сфера правового регулювання базується на положеннях Конвенції ООН про права інвалідів, Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", а також Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про відходи", "Про архітектурну діяльність", "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про судовий збір".

Законопроект не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень альтернативного проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного контролю" здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених Державним бюджетом України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття альтернативного проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного контролю" забезпечить реалізацію в Україні ряду положень Конвенції ООН про права інвалідів, сприятиме усуненню суспільної дискримінації осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, утвердженню самостійності інвалідів з важкими формами функціональних обмежень, їх соціальній адаптації, посиленню на цій основі державної підтримки цієї категорії громадян.

 

Народний депутат України

В. М. Сушкевич

Опрос