Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (относительно расширения возможности формирования территориальными общинами фондов социального и служебного жилья и решения проблем долгостроев)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.04.2014 № 4626
Дата рассмотрения: 03.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (щодо розширення можливості формування територіальними громадами фондів соціального і службового житла та вирішення проблем довгобудів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Однією з найпоширеніших проблем у сфері житлового будівництва, що наразі існує в українському суспільстві, є проблема довгобудів - об'єктів незавершеного будівництва, спорудження яких розпочалося більш ніж 3 роки тому, терміни введення в експлуатацію відповідно до дозвільної документації сплили, а об'єкти й досі не добудовані та не введені в експлуатацію. Такі об'єкти не мають статусу нерухомого майна і, відповідно, використовуватись як житло не можуть.

При цьому, значна частина таких об'єктів будувалася із залученням коштів фізичних осіб - інвесторів, які суттєво постраждали від цього. Найбільш масово проблеми почали виникати з вини замовників будівництва, яким внаслідок впливу світової кризи не вистачило коштів на фінансування будівництва.

Якщо навести певні цифри з приводу означеного питання, то, за наявною інформацією, станом на 01.01.2013 р. в Україні налічувалось 16,1 тисяч недобудов, з яких будівництво понад 10,1 тисяч об'єктів було призупинено або законсервовано, а основною причиною цього була відсутність фінансування для здійснення подальшого будівництва. Більшість з цієї цифри складають недобудови житлових будинків, які будувались із залученням коштів приватних інвесторів.

Тривалий час держава намагалася віднайти шляхи захисту громадян та надання їм допомоги. Одним з таких кроків було прийняття в 2008 році Закону "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва". Але, на жаль, його дія не розв'язала всього спектру проблем постраждалих інвесторів. Про це свідчить величезна кількість громадських об'єднань постраждалих інвесторів, яка діє наразі в Україні і намагається напрацювати шляхи подолання проблем.

Одним з таких шляхів вбачається застосування певних правових механізмів отримання територіальними громадами права власності на довгобуди з метою їх добудови в рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки. Такими механізмами вбачаються: механізм отримання права власності на безхазяйну річ, передбачений ст. 335 Цивільного кодексу України, та механізм отримання права власності внаслідок відмови власника від права власності на об'єкт незавершеного будівництва (як у випадку ініціювання самим власником процесу передачі такого об'єкту на баланс громади, так і шляхом ініціювання територіальною громадою судового позову з метою встановлення факту вчинення дій, які свідчать про його відмову від права власності), з посиланням на норми ст. ст. 346, 347 Цивільного кодексу України.

Юридичним підґрунтям такого шляху вбачається те, що власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник будівництва (ст. 876 ЦК України), до завершення будівництва особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (ч. 3 ст. 331 ЦК України) - тобто замовник будівництва є власником об'єкта незавершеного будівництва, який не має статусу нерухомої речі і на який може бути поширений, зокрема, правовий режим безхазяйного рухомого майна.

Відповідно до ст. 346 Цивільного кодексу право власності на майно припиняється у разі відмови власника від нього, припинення юридичної особи чи смерті фізичної особи власника, а також в інших випадках встановлених законом.

Ст. 335 Цивільного кодексу визначається що безхазяйною річчю є річ, яка не має власника, або власник якої невідомий. Така річ за рішенням суду може бути передана у комунальну власність із дотриманням встановленої щодо нерухомої речі процедури. Відносно рухомих речей така процедура взагалі відсутня.

Ст. 347 Цивільного кодексу України встановлює можливість власника відмовитись від права власності на майно заявивши про це, або вчинивши інші дії, які свідчать про його відмову від права власності.

З огляду на те, що масова часта довгобудів по суті "покинута" їх власниками які внаслідок відсутності коштів на їх добудову відмовились від них, застосування вказаних норм надасть можливості прийняття на баланс територіальних громад цих об'єктів для їх добудови (шляхом прийняття відмови замовників від них) або, встановивши факт відмови в судовому порядку, отримати правові підстави для їх добудови і зарахування на баланс міста.

Отримані в такий засіб довгобуди повинні бути добудовані територіальною громадою з метою формування фондів соціального та службового житла за рахунок нереалізованих приміщень в таких об'єктах та вирішення проблем інвесторів, постраждалих під час їх будівництва.

2. Цілі та завдання законопроекту.

Основною метою законопроекту є вирішення проблем довгобудів та розширення можливості формування територіальними громадами фондів соціального та службового житла шляхом застосування діючих правових механізмів з метою отримання територіальними громадами права власності на довгобуди для їх добудови в рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" шляхом доповнення передбачених ним шляхів та організаційних заходів з розв'язання нагальних проблем у сфері житлового будівництва такими шляхами, як можливість використання територіальними громадами механізму отримання права власності на об'єкт незавершеного будівництва, як на безхазяйну річ, за умов та в порядку, передбаченому ст. 335 Цивільного кодексу України та механізму отримання права власності внаслідок відмови власника від права власності на об'єкт незавершеного будівництва (як у випадку ініціювання самим власником процесу передачі такого об'єкту на баланс громади, так і шляхом ініціювання територіальною громадою судового позову з метою встановлення факту вчинення дій, які свідчать про його відмову від права власності) за умов та в порядку, передбаченому ст. 347 Цивільного кодексу України. Такі шляхи пропонуються з метою надання можливості фінансування видатків на документальне оформлення та подальшу добудову таких об'єктів в рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють дану сферу правовідносин, є: Цивільний кодекс України, Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" та Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки".

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін чи доповнень до інших ніж "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту.

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів і має фінансуватись в межах коштів Державного бюджету, передбачених на фінансування Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття законопроекту.

Прийняття законопроекту створить додаткову можливість забезпечення громадян соціальним та службовим житлом (за рахунок об'єктів незавершеного будівництва спорудження яких тривалий час не відбувається) та вирішення проблем забезпечення житлом фізичних осіб - інвесторів будівництва, постраждалих внаслідок впливу світової фінансової кризи на будівельну галузь України.

 

Народний депутат України

С. О. Фаєрмарк

Опрос