Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг" (относительно порядка назначения и освобождения от должностей Председателя и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.03.2014 № 4601
Дата рассмотрения: 27.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (щодо порядку призначення та звільнення Голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до частини першої Закону України від 23.02.2014 року N 763-VII "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" (надалі - Закон) 2 березня 2014 року втратив чинність Закон України від 07.10.2010 року N 2592-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України", яким, зокрема, статті 23 - 26 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" викладені в новій редакції.

Згідно з частиною другою Закону, з урахуванням змін до нього, передбачених Законом України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" від 27 лютого 2014 року N 798-VII, встановлено, що норми законів України, до яких вносилися зміни Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України", які втратили чинність згідно з пунктом 1 цього Закону, діють в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року, з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010 року, у частинах, що відповідають нормам Конституції України, які діють станом на дату набрання чинності цим Законом.

Тобто частиною другою Закону вирішено питання щодо дії законів України, якими вносилися зміни і доповнення до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" після 7 жовтня 2010 року.

Після 7 жовтня 2010 року до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" було внесено цілий ряд змін та доповнень, які суттєво удосконалили правові засади регулювання ринків фінансових послуг. Серед таких змін запровадження інститутів нагляду на консолідованій основі, розкриття інформації, внутрішнього аудиту, пруденційного нагляду, звіту про корпоративне управління, набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі тощо.

Окремі зміни стосувалися також порядку призначення керівників та статусу Уповноваженого органу. Так, 7 липня 2011 року було внесено зміни до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", згідно з якими Уповноважений орган в особі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг було перейменовано на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. При цьому Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг була ліквідована, а Національна комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не була визначена її правонаступником.

Таким чином, починаючи з 2 березня 2014 року норми статей 23 та 24 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", які суперечать Конституції, не діють. З урахуванням того, що окремі положення статей 23 - 26 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в редакції, чинній станом на 7 жовтня 2010 року, згідно з рішенням Конституційного суду України від 2 жовтня 2008 року N 19-рп/2008 визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), то норми, зокрема, щодо порядку призначення та звільнення Голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" відсутні. При цьому статті 25 та 26 в цьому Законі відсутні відповідно до редакції, що була чинна напередодні 2 березня 2014 року.

2. Цілі та основні завдання прийняття законопроекту

Запропонований законопроект з одного боку спрямований на збереження всіх норм Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо регулювання ринку фінансових послуг, які діяли напередодні 2 березня 2014 року, що дозволяє зберегти позитивні напрацювання, які сприяють запровадженню сучасних механізмів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг, і водночас, з іншого боку - забезпечує приведення його норм, зокрема, в частині створення Нацкомфінпослуг, призначення і звільнення Голови та членів комісії у відповідність до Конституції України.

Законопроектом пропонується доповнити до переліку органів державної влади, яким підзвітна Комісія, окрім Верховної Ради України, також Кабінет Міністрів України. Це дозволить Кабінету Міністрів України, як органу, що здійснює призначення та звільнення, отримувати необхідну інформацію для реалізації ним повноважень, передбачених цим законом. З іншого боку відсутність в законі норми щодо підпорядкування Комісії разом з передбаченими законом вимогами до Голови та членів Комісії та виключного переліку підстав для їх звільнення, дозволить зменшити політизованість і сприяти незалежності, прозорості та неупередженості її діяльності.

Разом з цим, з метою безперервності та послідовності правового регулювання ринків фінансових послуг пропонується поширити дію норм цього закону на правовідносини, що існували або виникли з моменту набуття чинності Законом України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" від 23.02.2014 N 763-VII.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої Закону України від 23 лютого 2014 року N 763-VII "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України" для обмеження дії його положень на Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Крім того, пропонуються окремі зміни до статей 23 - 26 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якими визначається підзвітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг не лише Верховній Раді України, але й Кабінету Міністрів України; аналогічні зміни стосуються затвердження положення про вказану Комісію, затвердження граничної чисельності її працівників, порядку призначення Голови та членів зазначеної Комісії.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України та Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Указ Президента України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Прийняття даного проекту Закону сприятиме упорядкуванню роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в частині визначення її підзвітності, порядку призначення на посади та звільнення з посад Голови цієї комісії та її членів. Також позитивним наслідком можливого прийняття зазначеного законопроекту є збереження чинних законодавчих напрацювань щодо сучасних механізмів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг.

 

Народні депутати України:

О. В. Бєлькова (посв. N 165)

О. Й. Єдін (посв. N 326)

Опрос