Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об осуществлении государственных закупок

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.04.2014 № 4587-1
Дата рассмотрения: 01.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про здійснення державних закупівель"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття нової редакції Закону України "Про здійснення державних закупівель" зумовлена потребою у вдосконаленні законодавства у сфері державних закупівель, зменшенні необґрунтованих видатків з державного бюджету, підвищенні рівня прозорості процедур державних закупівель, удосконаленні порядку оплати замовниками товарів, робіт і послуг, придбаних за державні кошти, доступу широкого загалу до контролю за витрачанням державних коштів.

27 березня 2014 року Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України було внесено проект Закону України "Про здійснення державних закупівель" N 4587. Проте даний законопроект по суті не в повному обсязі обмежує можливість застосування корупційних схем, через які товари, роботи та послуги закуповуються за державні кошти за завищеними цінами, внаслідок чого Державний бюджет України щороку втрачає десятки мільярдів гривень.

Так, зазначений вище законопроект N 4587 від 27 березня 2014 року, як і чинна редакція Закону України "Про здійснення державних закупівель", передбачає порядок визначення предмета закупівлі, за яким останній не може бути поділений на частини. Як наслідок, значна частина потенційних постачальників не має змоги взяти участь у процедурах закупівель через неспроможність запропонувати повний пакет необхідних товарів, робіт, послуг, визначених в документації конкурсних торгів. Це в свою чергу створює сприятливі умови для необґрунтованого завищення цін постачальниками, які мають фактично монополізовану можливість брати участь у процедурах закупівель. Все це призводить до зменшення конкуренції і, відповідно, до збільшення видатків з Державного бюджету.

Також на даний час Законом України "Про здійснення державних закупівель" не передбачено чіткого обмеження максимальної ціни предмету закупівлі (не містить такого обмеження і згаданий законопроект). У поєднанні із зазначеним вище аспектом це створює практично необмежене поле для зловживань з боку недобросовісних постачальників внаслідок зведення нанівець конкуренції. Тож необхідність зміни самого механізму процедур закупівель є очевидною.

Варто зазначити також, що часто кошти головних розпорядників бюджетних коштів розпорошуються невеликими сумами по багатьох об'єктах, що у свою чергу не дає економічного ефекту від їх використання. Внаслідок обмеженості фінансування розпорядники бюджетних коштів нерідко позбавлені можливості комплексно вирішувати поставлені перед ними завдання. Це в свою чергу призводить до неефективного використання бюджетних коштів. Тож в новій редакції Закону України "Про здійснення державних закупівель" також необхідно врахувати зміни до порядку оплати замовниками товарів, робіт і послуг, придбаних за державні кошти, зокрема до нормативного врегулювання можливості розпорядника державних коштів здійснювати оплату частинами. Це надасть можливість реалізовувати різноманітні ефективні проекти без збільшення місцевого та державного боргу, оскільки розрахунок за спожиті товари, роботи, послуги буде проводитись із зекономлених внаслідок застосованих заходів коштів.

Чинна редакція Закону України "Про здійснення державних закупівель" містить суттєві недоліки у процедурах оприлюднення інформації про окремі етапи процедур закупівель та проведення їх в цілому, а також ряд інших суттєвих недоліків.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою зменшення необґрунтованих видатків з Державного бюджету України, покрашення матеріального становища розпорядників бюджетних коштів, збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Завданням законопроекту є забезпечення справедливої конкуренції між постачальниками при здійсненні державних закупівель, унеможливлення необґрунтованого завищення вартості предметів закупівель, створення для розпорядників бюджетних коштів умов реалізації економічно та технологічно ефективних проектів, забезпечення прозорості процедур державних закупівель та можливості широкого громадського контролю за законністю їх проведення.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується прийняти нову редакцію Закону України "Про здійснення державних закупівель", положення якої зокрема передбачають можливість для замовників здійснювати оплату спожитих товарів, робіт, послуг частинами. Пропонується обмежити максимальну ціну предмета закупівлі та встановити залежність між ціною предмета закупівлі та його ринковою вартістю. Рівень максимальної ціни предмета закупівлі підвищено на 10 % від його ринкової вартості для забезпечення конкуренції між постачальниками. У разі неможливості здійснення закупівлі за вказаною ціною дозволяється здійснення закупівлі за більш високою ціною. При цьому відповідні корективи вносяться і до статистичних даних, що в свою чергу в подальшому впливатиме на розмір прожиткового мінімуму та інші соціально значимі показники. Для забезпечення можливості участі у процедурах закупівель якомога більшій кількості постачальників та створення умов для вибору найвигіднішої ціни предмету закупівлі пропонується надати можливість замовнику у певних випадках здійснювати поділ предмету закупівлі на частини. При цьому зберігається загальний порядок проведення процедур закупівель. Даними змінами також встановлюється чіткий порядок оприлюднення замовниками документації процедур закупівель.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Законопроектом регулюються правовідносини у сфері здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти суб'єктами, що проводять діяльність в окремих сферах господарської діяльності.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України, Закон України "Про здійснення державних закупівель", Закон України "Про природні монополії", Закон України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб".

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття нової редакції Закону України "Про здійснення державних закупівель" забезпечить зменшення необґрунтованих видатків з Державного бюджету України, покрашення матеріального становища розпорядників бюджетних коштів, збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів

 

Народні депутати України 

О. Б. Мирний
І. М. Мірошниченко

Опрос