Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.03.2014 № 4586
Дата рассмотрения: 26.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)" (далі - проект Закону України) розроблено на виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та Плану заходів щодо підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації "Ведення бізнесу".

Економічна ситуація у Європі і загалом у світі складається таким чином, що без залучення інвестицій будь-якій країні буде важко виходити із кризи та досягти нового, якісного рівня економічного розвитку. Залучення інвестицій у реальний сектор економіки, як це прийнято у розвинених країнах, здійснюється у тому числі через залучення коштів дрібних інвесторів (міноритарних акціонерів). Але жоден інвестор не вкладатиме свої кошти, якщо не буде впевнений у їх захищеності та ефективному використанні, що у свою чергу пов'язано із наданням йому можливостей контролювати та впливати на менеджмент підприємства, де він є акціонером (учасником).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону України є вдосконалення законодавчих актів, що регулюють питання припинення повноважень та звільнення посадових осіб юридичної особи та посилення їх матеріальної відповідальності.

Нова редакція частини 3 статті 99 Цивільного кодексу України передбачає усунення нечіткості і розбіжностей у тлумаченні стосовно можливості негайного припинення або тимчасового призупинення повноважень виконавчого органу товариства, а також узгодження з Законом "Про акціонерні товариства" (зокрема із п. 10 ч. 2 ст. 52, ч. ч. 2, 3 ст. 61).

Засади цивільно-правової відповідальності, у відповідності із пунктом 22 статті 92 Конституції України, визначаються виключно законами України. З метою реалізації зазначених конституційних положень, а також враховуючи, що відповідальність у вигляді обов'язку відшкодувати завдану шкоду та порядок притягнення до відповідальності імперативно встановлені чинним законодавством, проектом вносяться зміни стосовно відповідальності як членів наглядової ради акціонерного товариства (ч. 3 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства", при цьому усувається внутрішнє протиріччя із ч. 2 ст. 63 Закону) так і загалом посадових осіб будь-якого господарського товариства (ч. 4 ст. 89 Господарського кодексу України). Запропоновані зміни передбачають, що відповідальність посадових осіб визначається законом і полягає в обов'язку відшкодувати завдану шкоду, що унеможливить уникнення чи зменшення відповідальності посадових осіб через включення відповідних положень до установчих документів, внутрішніх положень чи договорів.

Одним з головних правових бар'єрів на шляху розвитку практики притягнення посадових осіб до майнової відповідальності є розповсюдження на регулювання відносин між посадовими особами та товариством норм Кодексу законів про працю України.

Проектом Закону України пропонується внести до Кодексу відповідні зміни, які дозволять скасувати обмеження щодо обрахування розміру завданої шкоди (ст. 130 КЗпП), забезпечивши можливість включати до неї неодержані доходи та суттєво зменшити випадки застосування до менеджерів обмеження майнової відповідальності посадової особи (ст. ст. 132, 133 КЗпП), зокрема, виключивши з переліку такі поширені випадки зловживань, як "зайві виплати", "розкрадання" та "випуск недоброякісної продукції".

Також пропонується передбачити таку підставу для звільнення, як припинення повноважень посадових осіб (ст. 41 КЗпП), забезпечивши можливість розірвання трудового договору без наведення підстав при припиненні повноважень посадових осіб.

При цьому, в якості компенсації для захисту інтересів посадових осіб, пропонується законодавчо встановити мінімальний розмір вихідної допомоги при розірванні трудового договору у зв'язку із припиненням повноважень посадової особи в розмірі середньої заробітної плати за шість місяців (ст. 44 КЗпП).

Проектом передбачається внесення змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про акціонерні товариства". Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є:

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Кодексу законів про працю України;

Закон України "Про акціонерні товариства".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших затрат і збільшення видатків з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджено Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку без зауважень.

Проект Закону України погоджено Міністерством юстиції та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва із зауваженнями, які не враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не має впливу на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводиться.

7. Запобігання корупції

Норми проекту Закону України не містять заходів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводиться.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону України оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" до проекту Закону України розроблено аналіз регуляторного впливу, який розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав інвесторів)" дозволить більш чітко врегулювати питання, щодо процедур припинення повноважень (звільнення) та матеріальної відповідальності посадових осіб юридичної особи. Як наслідок, більш захищеними стануть інтереси як самої юридичної особи, так і її акціонерів (учасників), більш зрозумілими і врегульованими правовідносини у цьому сегменті ринку.

Також завдяки прийняттю законодавчого акта Україна уже у наступному щорічному рейтинговому дослідженні Світового банку "Ведення бізнесу" зможе посісти вочевидь більш достойне місце.

 

Виконувач обов'язків Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

А. Максюта

Опрос