Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О стандартизации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.03.2014 № 4585
Дата рассмотрения: 26.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про стандартизацію" (нова редакція)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про стандартизацію" (нова редакція) (далі - законопроект) розроблено з метою удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації та приведення її у відповідність з європейською моделлю, створення нової національної системи стандартизації, яка відповідатиме сучасними вимогам, зокрема створення організаційних форм діяльності у сфері стандартизації відповідно до міжнародної та європейської практики.

Пропозиції щодо утворення національного органу стандартизації, що не є органом державної влади, ґрунтуються на аналізі функціонування європейської та української систем стандартизації, і враховують висновки щодо реформування національної системи стандартизації, надані європейськими експертами в рамках проекту Twinning "Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань та законодавчої метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні".

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроектом передбачено:

утворення та функціонування єдиного національного органу стандартизації:

- функції національного органу стандартизації виконуватиме юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації (наразі Мінекономрозвитку як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та регіональних організаціях та приймає національні стандарти. Мета законопроекту утворення національного органу стандартизації, що не є органом державної влади, до повноважень якого передається зокрема прийняття та скасування національних стандартів з огляду на те, що відповідно до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ стандарти визначаються як добровільні);

- з метою забезпечення участі в управлінні національним органом стандартизації України всіх заінтересованих сторін передбачено створення керівної ради, яка є дорадчо-наглядовим органом національного органу стандартизації, що забезпечить участь у його управлінні всіх заінтересованих сторін (державних органів, наукових установ, громадських об'єднань суб'єктів господарювання, інших громадських об'єднань та професійних спілок);

- до повноважень національного органу стандартизації передаються: організація та координація діяльності у сфері стандартизації, затвердження програми робіт із стандартизації, прийняття та скасування національних стандартів (у тому числі у сфері будівництва), утворення, припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації та співробітництво з національними органами стандартизації інших держав (наразі зазначені функції виконує Мінекономрозвитку та у сфері будівництва Мінрегіон (окрім міжнародного співробітництва). Згідно європейської практики відповідні функції виконує національний орган стандартизації, що не є органом державної влади);

удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації:

- запроваджуються два рівня стандартизації залежно від суб'єкта стандартизації, який приймає стандарти: національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації та стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства). Відміняється галузева стандартизація, у зв'язку з чим, протягом п'ятнадцяти років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасовування (наразі в Україні є три рівні стандартизації: національна, галузева стандартизація та стандарти підприємств (центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності та організації мають право розробляти та затверджувати свої стандарти). З метою приведення системи стандартизації до європейської моделі запроваджуються два рівні стандартизації (національна стандартизації та стандарти підприємств) та скасовується галузева стандартизація).

- не допускається погодження проектів національних стандартів з державними органами (з метою приведення процедури розроблення національних стандартів відповідно до міжнародної та європейської практики. Інтереси держави під час розроблення національних стандартів представлятимуть представники органів державної влади як члени відповідних технічних комітетів стандартизації);

- скасовується державна реєстрація технічних умов та не допускається встановлення будь-яких правил, пов'язаних із розробленням стандартів та технічних умов підприємств (з метою дерегуляції економіки. Відповідно до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ стандарти визначаються як добровільні. Законопроект встановлює правові та організаційні засади національної стандартизації. Щодо стандартів підприємств - законопроект визначає права, а не обов'язки, тобто стандарти підприємств це не регулююча сфера, що відповідає європейській практиці);

- скасовується обов'язковість застосування національних стандартів. Відповідно до законопроекту національні стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. Забезпечується вільний доступ до текстів національних стандартів, застосування яких відповідно до законодавства є обов'язковим, шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті національного органу стандартизації (відповідно до Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ стандарти визначаються як добровільні. В Європейському Союзі (далі - ЄС) стандарт є обов'язковим у випадках, коли на нього є пряме посилання у тексті директиви ЄС. На базі директив ЄС в Україні розробляються технічні регламенти, які є нормативно-правовими актами (затверджуються постановою Кабінету Міністрів України). У разі прямого посилання на національні стандарти в інших нормативно-правових актах (зокрема у наказах державних органів влади, зареєстрованих у Мін'юсті) відповідні стандарти становляться обов'язковими);

Законопроектом передбачається внесення змін до:

Господарського кодексу України;

Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію";

Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності";

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

3. Правові аспекти

Реалізація законопроекту потребує внесення змін до таких нормативно-правових актів:

постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.92 N 269 "Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації";

постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.93 N 662 "Про організацію робіт із стандартизації озброєння та військової техніки в Україні";

постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.95 N 84 "Про створення Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів";

постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";

постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2002 N 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів";

постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 56 "Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів";

постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2003 N 1337 "Про утворення Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості";

постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 N 77 "Про затвердження Порядку координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

З метою реалізації державної політики у сфері стандартизації в межах бюджетної програми Мінекономрозвитку КПКВК 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" на 2014 рік передбачено фінансування у розмірі 200,0 тис. грн.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект було внесено Урядом до Верховної Ради України (реєстраційний номер N 3337 від 30.09.2013) та відкликано з Верховної Ради України відповідно до статті 105 Регламенту Верховної Ради України та параграфу 121 Регламенту Кабінету Міністрів України.

Законопроект потребує погодження з Держпідприємництвом, Антимонопольним комітетом України, МОН, Мінінфраструктурою, Міненерговугіллям, Мінпромполітикою, Мінагрополітикою, Мінрегіоном, Мінсоцполітикою, Мінфіном та Мін'юстом.

6. Регіональний аспект

Положення законопроекту не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Перша редакція законопроекту була розміщена 07.09.2012 на веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.gov.ua) у розділі "Обговорення проектів документів" для розгляду заінтересованими сторонами та надання ними зауважень і пропозицій протягом місяця з дня оприлюднення.

Доопрацьований за зауваженнями заінтересованих сторін законопроект було розміщено на веб-сайті Мінекономрозвитку 18.03.2013 (www.me.gov.ua) у підрозділі "Проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу до них та інші супровідні документи" розділу "Регуляторна діяльність" для розгляду заінтересованими сторонами та надання ними зауважень і пропозицій протягом місяця з дня оприлюднення.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект потребує погодження з:

Всеукраїнською організацією інвалідів "Союз організацій інвалідів України";

Всеукраїнським громадським соціально-політичним об'єднанням "Національна асамблея інвалідів України";

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект потребує погодження з Держпідприємництвом.

Законопроект передбачає удосконалення процедур розроблення національних стандартів, у тому числі шляхом усунення необхідності відомчих погоджень проектів стандартів.

Відповідно до законопроекту національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

Вищенаведене відповідає міжнародній та європейській практиці і передбачає спрощення процедур у сфері національної стандартизації.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить:

удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації;

створення нової національної системи стандартизації, яка відповідає сучасним вимогам та тенденціям й забезпечить єдину державну політику у цій сфері, спрямовану на нормативне забезпечення найважливіших державних завдань;

приведення національної системи стандартизації у відповідність з європейською моделлю;

створення організаційних форм діяльності у сфері стандартизації, що відповідають міжнародній та європейській практиці;

дотримання основоположних принципів стандартизації.

Реалізація законопроекту стане міцною основою для подальшої економічної інтеграції, зокрема створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. Максюта

Опрос