Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" относительно усовершенствования процедуры выдачи документов разрешительного характера, оформленных центральными органами исполнительной власти

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.03.2014 № 4584
Дата рассмотрения: 27.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Верховною Радою України від 27.02.2014, щодо скорочення функцій адміністративного регулювання економіки та запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб'єктів економічної діяльності.

Положеннями законопроекту передбачається запровадити, зокрема, видачу державним адміністратором у дозвільних центрах (центрах надання адміністративних послуг) суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), оформлених центральними органами виконавчої влади.

Передбачені законопроектом зміни до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) щодо спрощення процедур оформлення та видачі дозволів, а також його подальше вдосконалення мають важливе значення для реалізації завдання щодо дерегуляції економіки та спрощення умов ведення бізнесу.

На сьогодні, Закон про дозвільну систему, що визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, не містить правової підстави стосовно поширення принципу організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру на центральному рівні, а саме стосовно видачі документів дозвільного характеру, оформлених дозвільними органами (центральними органами виконавчої влади).

Складна та неуніфікована процедура отримання документів дозвільного характеру, що видаються виключно центральними органами виконавчої влади, значно ускладнює умови ведення бізнесу, зокрема в частині створення додаткових часових та грошових витрат підприємців на проходження дозвільних процедур, наявності корупційних ризиків.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади, отримання яких надає суб'єкту господарювання право на здійснення господарської діяльності або певних видів господарської діяльності.

Законопроект спрямований на оптимізацію роботи дозвільних органів (центральних органів виконавчої влади) у частині видачі дозвільних документів через державного адміністратора в дозвільному центрі.

Зокрема, проектом Закону пропонується запровадити правову підставу для видачі центральними органами виконавчої влади документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, тобто через дозвільні центри, що створені на рівні районів та областей.

Запровадження такої процедури дасть можливість суттєво оптимізувати та спростити отримання документів дозвільного характеру, що видаються, зокрема, на центральному рівні, у частині скорочення часових та грошових витрат підприємців, а також зниження рівня корупційних діянь з боку посадових осіб органів виконавчої влади.

3. Правові аспекти

Законопроект розроблено на виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Верховною Радою України від 27.02.2014.

Відносини у сфері правового регулювання законопроекту регулюються Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Положення проекту Закону стосуються сфер діяльності, регулювання яких відноситься до компетенції Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Міністерства соціальної політики України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Фонду державного майна України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Державної служби України з контролю за наркотиками.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону має на меті спрощення процедур ведення бізнесу, зменшення часових та грошових витрат, необхідних для отримання суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру щодо провадження господарської діяльності.

11. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону забезпечить вдосконалення процедури отримання суб'єктами господарювання документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади, шляхом їх видачі через дозвільні центри, що створені на рівні районів та областей.

Прийняття законопроекту дасть можливість суттєво скоротити часові та грошові витрати підприємців, а також знизити рівень корупційних діянь з боку посадових осіб центральних органів виконавчої влади, що, у свою чергу, позитивно вплине на покращення умов ведення бізнесу в Україні.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. Максюта

Опрос