Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О люстрации в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.04.2014 № 4570-1
Дата рассмотрения: 08.04.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про люстрацію в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Події, що останнім часом відбувалися в Україні, пов'язані із численними випадками порушення прав та законних інтересів громадян, дискредитації вищих органів державної влади та органів місцевого самоврядування через часті випадки вчинення корупційних діянь, недотримання в своїй діяльності положень Конституції України та чинного законодавства посадовими особами даних органів. Посадові особи органів державної влади у своїй діяльності часто керувались не відповідними законодавчими актами, а політичною волею окремої людини, що призвело до узурпації державної влади. Існуюче кадрове наповнення вищих органів державної влади вимагає детальної перевірки та відповідного оновлення.

Запровадження в Україні обов'язковості проходження процедури люстрації при призначенні/обранні на посади у вищих органах державної влади, дасть змогу сформувати апарат управління з осіб, які не скомпрометували себе співучастю у злочинах попередньої політичної системи, а також очистити апарат управління від осіб, які відповідають люстраційним критеріям.

Проведення в Україні процедури люстрації, яка пропонується даним законом, дасть змогу в першу чергу відновити довіру громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як гарантів дотримання законності та забезпечення їхніх прав, а також звести до мінімуму випадки корупції в даних органах.

2. Мета і шляхи її досягнення

Закон визначає правові та організаційні засади проведення процедури люстрації осіб, визначених цим Законом, з метою утвердження в суспільстві верховенства права, законності, підвищення ефективності боротьби з корупцією.

Метою цього Закону, у відповідності до міжнародних стандартів, враховуючи норми міжнародного права, є попередження злочинів, спрямованих проти держави, її конституційного устрою, людяності, становлення верховенства права, відновлення довіри населення до інститутів влад.

З метою досягнення зазначеної мети, законопроектом запроваджується проведення процедури люстрації при вирішенні питання про можливість призначення особи як суб'єкта люстрації на керівну посаду об'єкта люстрації, а також організація процедури перевірки осіб, які є суб'єктами люстрації на відповідність люстрацій ним критеріям, з метою вирішення питання, щодо можливості їх подальшого перебування на відповідній посаді.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Зазначений проект Закону визначає правові та організаційні засади проведення люстрації в Україні.

Законопроект складається із чотирьох розділів, прикінцевих та перехідних положень. У першому розділі проекту Закону визначаються загальні положення проведення люстрації в Україні, визначаються об'єкти та суб'єкти люстрації, а також встановлюються люстраційні критерії.

Другим розділом проекту Закону визначається порядок організації процедури люстрації, визнання особи люстрованою, юридичні наслідки прийняття рішення про визнання особи люстрованою, а також порядок оскарження відповідних рішень.

Третім розділом встановлюється система та організація діяльності органів люстрації, визначається статус, склад та порядок формування зазначених органів.

У четвертому розділі законопроекту встановлюється відповідальність за порушення законодавства про люстрацію.

4. Правові аспекти

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції", "Про місцеве самоврядування", "Про Кабінет Міністрів України", "Про Конституційний суд України", а також іншими нормативно-правовими актами, які визначаються порядок призначення (обрання) осіб на посади в об'єктах люстрації. Окремого нормативно-правового регулювання проведення процедури люстрації національним законодавством не передбачено.

Прийняття проекту Закону потребуватиме внесення змін у Кримінальний кодекс України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", згідно із Прикінцевими та Перехідними положеннями.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Державна Люстраційна комісія України буде створена на базі інституту Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Забезпечення фінансування видатків на утримання органів люстрації та ведення Державного люстраційного реєстру буде здійснюватись безпосередньо з Державного бюджету України за рахунок коштів, передбачених на фінансування інституту Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.

Обсяг необхідного фінансування повинен визначатися щорічно Кабінетом міністрів України та вноситись до видатків Державного бюджету України за окремим кодом, визначеним для Державної Люстраційної комісії України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Реалізація законопроекту позитивно вплине на боротьбу з корупцією у всіх сферах державної влади в Україні.

8. Оцінка регуляторного впливу

Проект має на меті створення умов для розвитку ефективного державного управління.

9. Прогноз результатів

Запровадження та налагодження процедури люстрації, відповідно до даного законопроекту, дасть змогу запровадити додаткові заходи контролю за особами, які призначаються на відповідальні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також якісно оновити склад вищезазначених органів, попередити вчинення злочинів, спрямованих проти держави, її конституційного устрою, правосуддя, а також відновлення довіри в громадян до системи державних органів місцевого самоврядування.

 

Народні депутати України:

Ар'єв В. І.

Ємець Л. О.

Опрос