Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" (относительно защиты прав, основополагающих свобод и законных интересов инвалидов)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.09.2014 № 4569а
Дата рассмотрения: 01.09.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (щодо захисту прав, основоположних свобод та законних інтересів інвалідів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Протягом останніх десятиріч у світі відбулися суттєві зміни стосовно ставлення до інвалідів. Основою цих змін є визнання рівності прав інвалідів на повноцінне життя у суспільстві та створення державами реальних умов для реабілітації та соціальної захищеності інвалідів.

В нашому суспільстві сьогодні інваліди продовжують належати до найбільш соціально незахищених категорій населення. Але почався прогресивний процес зміни поглядів і підходів до вирішення проблем інвалідів. Якщо раніше основу становили здебільшого мотиви милосердя, то нині - стан дотримання прав та свобод інвалідів.

Права людини з інвалідністю - це в загальному розумінні права людини, з цією лише різницею, що для забезпечення цих прав іноді потрібні особливі дії з боку держави, завдяки яким створюють умови, в яких людина з інвалідністю відчуває повноцінне включення в суспільство.

Законом України від 16.12.2009 N1767 була ратифікована Конвенція ООН про права інвалідів та Факультативний протокол до неї. Україна взяла на себе зобов'язання забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма інвалідами без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності, а також в заохоченні поваги до властивої їм гідності.

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Зміни до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" вносяться з метою підвищення правової та соціальної захищеності інвалідів та приведення положень цього Закону у відповідність до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї".

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону України

Законопроектом пропонується доповнити чинний Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" додатковими гарантіями унеможливлення будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності (зміни до ст. 2), розширення участі держави у повному та ефективному включенні інвалідів до суспільного життя нарівні з іншими громадянами (ст. 4, 9), у підсиленні правового захисту (ст. 6, 7, 12, 29), важливими складовими комплексу реабілітаційних заходів, як соціально - культурна та творча реабілітація (ст. 34) та інші.

4. Стан нормативної бази в даній сфері державного регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", "Про ратифікацію Конвенції ООН про права інвалідів", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" та інші.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Прийняття законопроекту забезпечить суттєве удосконалення та підвищення ефективності системи державного соціального захисту і підтримки інвалідів, що дасть змогу залучення їх до ефективної участі в житті суспільства на рівні з іншими громадянами, створення належних правових умов для всестороннього захисту від порушення рівноправності за ознакою інвалідності.

 

Народний депутат України В. Д. Барвіненко

Народний депутат України О. В. Герега

Народний депутат України О. О. Зарубінський

Опрос