Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно недопущения банкротства и стабилизации работы предприятий энергетической отрасли

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.03.2014 № 4566-1
Дата рассмотрения: 26.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення банкрутства та стабілізації роботи підприємств енергетичної галузі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Ситуація щодо погашення заборгованості за електроенергію є однією із найважливіших проблем при функціонуванні діючого ринку електричної енергії України. Питома доля цієї заборгованості утворилася у період структурної перебудови економіки, коли підприємства ПЕК виконували зобов'язання щодо постачання енергоносіїв без належної і своєчасної їх оплати та за тарифами, які не забезпечували покриття витрат підприємств ПЕК на виробництво, передачу та постачання енергоносіїв.

Відносини з погашення підприємствами ПЕК кредиторської та дебіторської заборгованості регулюються Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

13 грудня 2012 року Конституційним Судом України у справі про стягнення заборгованості з підприємств ПЕК прийнято рішення N 1-26/2012, яким зазначено, що з метою створення умов для підтримання стабільного фінансово-економічного стану стратегічних підприємств ПЕК державою можуть встановлюватися особливості правового регулювання відносин у цій сфері.

Зазначене рішення Конституційного Суду визначило конституційними положення Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" у взаємозв'язку із положеннями Закону України "Про виконавче провадження" щодо зупинення виконавчого провадження стосовно підприємств ПЕК.

1 січня 2014 року закінчився термін дії процедур погашення заборгованості, які визначені Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон N 2711), у зв'язку з чим підприємства ПЕК втратили захисний механізм проти порушення справ про банкрутство та накладення арештів на рахунки підприємств.

На сьогодні за позовами кредиторів вже відкриті провадження у справах про банкрутства підприємств ПЕК.

Зокрема, у господарських судах знаходяться на виконавчому впровадженні ряд справ про арешт коштів і примусового списання заборгованості з ДП НАЕК "Енергоатом".

Аналогічні проблеми мають и решта підприємств ПЕК, які внесені до Реєстру підприємств ПЕК, і які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, яка виникла через неповні розрахунки за енергоносії.

До таких підприємств належать ДП "Енергоринок", НЕК "Укренерго", ПАТ "Київенерго", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Газ України", регіональні обленерго та облгази, вугільні підприємства - всього більш ніж 200 підприємств.

Вимивання обігових коштів на дострокове погашення кредитів не дасть змогу здійснювати своєчасні розрахунки за вугілля та газ, виплату зарплати, фінансування ремонтної кампанії. Таким чином, підприємства ПЕК опинились на межі вкрай тяжкої фінансової ситуації, що ставить під загрозу їх подальшу стабільну діяльність.

Крім зазначеного, з лютого 2011 року Україна набула статусу Договірної Сторони у Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору, підписаного 24 вересня 2010 року та ратифікованого Законом України від 15.12.2010 N 2787. Україна взяла на себе зобов'язання щодо адаптації законодавства ЄС, зокрема у сфері енергетики, та лібералізації ринку електроенергії, шляхом запровадження ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку. Запровадження більш конкурентоздатного ринкового середовища на ринку електроенергії на найближчу перспективу передбачено і нещодавно прийнятим Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України". Проте, порушення справ про банкрутства підприємств ПЕК не дозволить їм прийняти участь у реформуванні ОРЕ.

Таким чином, закінчення терміну дії процедур погашення заборгованості, визначених Законом N 2711, та зняття мораторію на порушення справ про банкрутства стратегічних підприємств електроенергетичної галузі відповідно до механізмів, визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", має наслідком порушення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі, впливає на поточну роботу оптового ринку електричної енергії України та не дозволить ефективно лібералізувати ринок електричної енергії та запровадити ринок двосторонніх договорів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є створення належних умов для:

забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі;

погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу заборгованості, що утворилась внаслідок несплати споживачами за енергоносії;

недопущення порушення справ щодо "штучного" банкрутства підприємств ПЕК.

Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів України. Зокрема, до Закону N 2711 пропонується внести зміни у частині уточнення строку дії процедури погашення заборгованості для підприємств паливно-енергетичного комплексу та періоду погашення заборгованості. Внесення змін до п. 1.8 Закону N 2711 стосовно переносу розрахункової дати з 1 січня 2011 року на 1 січня 2013 року суттєво розширить межі застосування основних механізмів Закону в частині погашення критичної маси кредиторської заборгованості. Одночасно з цим, зміна розрахункової дати надасть поштовх до активізації проведення розрахунків в цілому по всіх підприємствах України, які мають борги минулих років та покращить фінансово-економічний стан підприємств ПЕК-учасників розрахунків.

Крім цього, законопроектом пропонується на період дії процедури погашення заборгованості призупинити порушення справ про банкрутство стосовно підприємств паливно-енергетичного комплексу шляхом внесення відповідних змін до Законів України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" та "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Законопроект має визначений термін дії - до 1 січня 2016 року.

3. Правові аспекти

Правовідносини з погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу та іншими учасниками розрахунків регулюються:

Законами України:

"Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

"Про засади функціонування ринку електричної енергії України";

"Про виконавче провадження";

"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

постановами Кабінету Міністрів України:

"Про затвердження ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними" від 07.12.2005 N 1163;

"Про утворення Міжвідомчої комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу" від 22.02.2006 N 190;

"Про затвердження Порядку підтвердження заборгованості, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії" від 22.02.2006 N 191;

"Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків" від 22.02.2006 N 192.

Законопроект відповідає рішенню Конституційного Суду України у справі про стягнення заборгованості з підприємств ПЕК від 13.12.2012 N 1-26/2012.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація цього Закону не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України та сприятиме зменшенню видатків державного бюджету.

На сьогодні дебіторська заборгованість ДП НАЕК "Енергоатом", яка підлягає погашенню, складає 3013,9 млн. грн., при чому на початок процедури погашення заборгованості вона становила 6932,5 млн. грн. Дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок" за електроенергію, відпущену в ОРЕ, становить 10674,8 млрд. грн.

Критична кредиторська заборгованість ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Енергоринок", які підпадають під дію Закону N 2711, станом на 01.03.2014 р. складають 299 та 3468,9 млн. грн. відповідно.

Закінчення терміну дії процедур погашення заборгованості за енергоносії, передбачена Законом N 2711, призводить до ініціювання кредиторами справ про банкрутство та накладання виконавчими службами арештів на рахунки енергетичних підприємств.

5. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

6. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі" створить умови для:

забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі;

продовження терміну дії процедур погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу заборгованості, яка утворилась внаслідок несплати споживачами за енергоносії;

розвитку енергетичного сектора та запобігання "штучному" банкрутству підприємств ПЕК.

 

Народний депутат України

В. В. Бандуров

Опрос