Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.08.2014 № 4558а
Дата рассмотрения: 28.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством освіти і науки відповідно до пункту 1 параграфа 32 Регламенту Кабінету Міністрів України з урахуванням доручення Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 20 березня 2014 р. N 8603/0/1-14 щодо проведення разом із галузевими міністерствами консультацій з представниками бізнесу, їх об'єднаннями, асоціаціями та профільними комітетами Верховної Ради України щодо податкових ініціатив Мінфіну, а також ініціатив щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання, зменшення кількості документів дозвільного характеру та адміністративних процедур та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" від 9 квітня 2014 року N 1193-VII.

Щодо дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами слід зазначити таке:

- за період з лютого 2006 року (місяць і рік прийняття Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження") по серпень 2014 року включно до Міністерства за дозволом на проведення експериментів над тваринами надійшло лише два звернення;

- визначені у статтях 26 та 31 Закону регуляторні заходи як такі в міжнародній практиці як правило не застосовуються, оскільки один орган виконавчої влади не може проконтролювати велику кількість різноманітних наукових, наприклад, медико-біологічних досліджень, що проводяться з експериментальними тваринами в різних установах. Такий контроль буде недієвим, формальним. Крім того, його впровадження забюрократизовує процес отримання дозволів на роботу з експериментальними тваринами, буде гальмувати проведення наукової роботи в галузі охорони здоров'я людини, виробництво медичних препаратів. Згідно із світовою практикою контроль за гуманним поводженням з тваринами під час наукових експериментів та навчальної роботи здійснюється громадськістю, а підприємства, що виробляють, наприклад, біологічні препарати, а також віварії науково-дослідних установ сертифікуються за міжнародними стандартами GLP, GMP, які, у тому числі, передбачають і гуманні методи роботи з дослідними тваринами.

Ураховуючи викладене та з урахуванням завдання щодо забезпечення дерегуляції господарської діяльності існує необхідність скасування дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами як такого та посилення відповідальності за належне дотримання Закону адміністрацією закладу, що проводить такі роботи. Крім цього, норму Закону щодо здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, контролю за дотриманням вимог цього Закону під час проведення наукових експериментів, слід замінити нормою щодо складання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності, переліку наукових установ, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

Щодо дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей та скасованого Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" від 9 квітня 2014 року N 1193-VII дозволу на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань

Відповідно до статей 8 - 11-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" видача дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів, для науково-дослідних цілей до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, повноважень інших центральних органів виконавчої влади не відноситься, натомість, частина третя статті 16 цього Закону містить відсилочну норму, що дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей, надається центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, передбачених статтями 8 - 11-2 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Слід зазначити, що з часу набуття чинності Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (травень 2007 року) по серпень 2014 року, включно, жодних звернень як за дозволом на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань, так і за дозволом на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів, для науково-дослідних цілей до Міністерства не надходило, що підтверджує правильність скасування першого дозволу та ставить питання про доцільність існування другого дозволу.

Ураховуючи викладене та завдання щодо дерегуляції господарської діяльності, існує необхідність скасування дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, та уведення нової норми, відповідно до якої ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або з метою державних апробацій (випробовувань), супроводжується повідомленням, яке подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, в якому, зокрема, зазначаються результати попередньої оцінки ризиків такого ввезення Комісії з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт відповідно до частини четвертої статті 12 цього Закону.

Щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

Статтею 8-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, забезпечує захист міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності.

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності чітко визначено національним законодавством (стаття 420 Цивільного кодексу України) і цілком відповідає визнаній міжнародній практиці, зокрема, Конвенції, якою заснована Всесвітня організація інтелектуальної власності. У зазначеному переліку, такі об'єкти права інтелектуальної власності, які наведені в статті 8-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", а саме: "інші види інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності", відсутні.

Ураховуючи викладене, статтю 8-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" слід виключити.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою виконання завдання, визначеного дорученням Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 20 березня 2014 р. N 8603/0/1-14 в частині дерегуляції господарської діяльності в Україні шляхом скасування дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами та дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, а також з метою уточнення повноважень окремих центральних органів виконавчої влади в галузі поводження з експериментальними тваринами та з ГМО.

Для забезпечення зазначеної мети проектом Закону:

дозвіл на проведення робіт з експериментальними тваринами скасовується, натомість, відповідальність за організацію роботи з експериментальними тваринами та її наслідки покладається на адміністрацію наукової установи, підприємства, організації, вищого навчального закладу, у якому проводяться роботи з експериментальними тваринами з дослідною (науково-дослідною) метою, які мають у своєму розпорядженні вольєри, біологічні клініки (віварії) або розплідники і які включені до переліку наукових установ, підприємств, організацій та вищих навчальних закладів, що проводять досліди на тваринах, для чого частина третя статті 26 у Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" викладається у новій редакції, абзац другий і четвертий частини першої статті 31 цього Закону виключаються, в статті 31 і 31-1 уводиться нова норма щодо ведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності, переліку наукових установ, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;

дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, скасовується, а ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань, та ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів, для науково-дослідних цілей супроводжуються повідомленням, форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, та яке оприлюднюється на його офіційному веб-сайті, для чого до статей 8, 8-1, 16, 19 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" вносяться відповідні зміни;

стаття 8-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", якою встановлюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виключається;

у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", пункти 55 і 148 виключаються.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту Закону є Указ Президента України від 25 квітня 2013 року N 240 "Питання Міністерства освіти і науки України".

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Конституція України, закони України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на сорти рослин"; постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. N 922 "Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі".

Реалізація проекту Закону не потребує розроблення нових нормативно-правових актів, внесення змін до чинних та визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових коштів та інших витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, Державною службою інтелектуальної власності.

Рішення Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва N 516 від 14.07.2014 р. про погодження проекту Закону.

Висновок Мін'юсту від 23 липня 2014 року із зауваженнями щодо невідповідності проекту Закону вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону відповідає основним принципам державної регуляторної політики, зокрема:

- доцільності - в Україні існує необхідність здійснення дерегуляції господарської діяльності, шляхом зменшення кількості документів дозвільного характеру;

- ефективності - уведення в дію проекту Закону забезпечить вдосконалення існуючої системи державного регулювання у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та генетично-інженерної діяльності при поводженні з генетично модифікованими організмами;

- збалансованості - проект Закону забезпечує баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави з питань регулювання у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та генетично-інженерної діяльності при поводженні з генетично модифікованими організмами;

- прозорості та врахування громадської думки - проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру" забезпечить вдосконалення існуючої системи державного регулювання у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та генетично-інженерної діяльності при поводженні з генетично модифікованими організмами.

 

Міністр освіти і науки України 

С. Квіт

Опрос